SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
5,690 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ankara İncek'te 65 bin metrekarelik alana kurulan Erkanlı Monza Residence projesinin ilk etabı 115 daireden meydana geliyor. Diğer etaplarıyla 600 konutu bulacak olan Monza Residence projesi Bünyamin Derman tarafından tasarlandı.

Kapalı satış dönemi bir süre önce başlayan Monza Residence projesinde teslimler Kasım 2013'te gerçekleşecek. Projede satışlar lansman döneminde, kaba inşaat döneminde ve teslim döneminde olarak üç farklı şekilde yapılacak.

Ankara’nın ilk rüzgârdan kendi enerjisini üreten binası olan Monza Residence projesinde bina tüm ortak alanların elektriğini rüzgar enerjisinden elde edecek, ürettiği enerjiyi en verimli şekilde kullanacak ve aynı zamanda yeşili ön planda tutuğu kat bahçeleri ile tam bir ekolojik bina olarak işlev görecek.


http://www.emlakkulisi.com/monza-re...-lansmana-ozel-fiyatlarla-137-bin-tlye/124759

http://www.erkanlimonza.com/ 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top