SkyscraperCity Forum banner

Hermitage Plaza

1 - 3 of 3 Posts

·
Banned
Joined
·
1,661 Posts
Zgrade kao zgrade ok.. ali lose pozicionirane unutar tog dela sa neboderima sto ce lose da se odrazi na kompletnu vizuru.. 6,5
Isto mišljenje. Jedino poboljšanje može biti ako se nešto slično izgradi i sa leve strane, ne moraju dve, može i jedna koja će relativno da reši balans.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top