SkyscraperCity Forum banner

Eskişehir by cCc

5468 Views 11 Replies 8 Participants Last post by  Triple C
5
Besides of going trainsit through the city during my trips to family visit, I was in there two times for school projects.

First part of Summer 2014 shots;


Eskişehir - 27.6.14 by Onur Taner, on Flickr


Eskişehir - 27.6.14 by Onur Taner, on Flickr


Eskişehir - 27.6.14 by Onur Taner, on Flickr


Eskişehir - 27.6.14 by Onur Taner, on Flickr


Eskişehir - 27.6.14 by Onur Taner, on Flickr
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 12 of 12 Posts
o atlar ne ya, bronz mu kalmamış.
5
Last shot taken in summer, while resting with classmates;


From the following year;
One of recently acquired buses by Municipality;


Yet another streetscape;


Fin.
See less See more
  • Like
Reactions: 4
Köprüler bok gibi
Sen bir de eski hallerini görseydin
Seviyorum bu şehri. hepi topu 900bin nüfusla Ankaradan bin kat daha canlı bir şehir. Keşke zamanında başkent yapsalarmış efsane olurmuş :)
Başkent olmadığı için böyle zaten :D
  • Like
Reactions: 2
Aynen. O zaman da keşke Ankara başkent olsaydı diyecektik. :D

En basitinden şu an Eskişehir'in en göz dolduran kısımlarından Porsuk Çayı ayarında en az 5 adet çay, onlarca da irili ufaklı dere varmış Ankara içinde. Hepsini vahşi şehir büyümesi yüzünden kanalizasyona bağlayıp, üzerini yol yapmışlar. Bugün hala yolun altından kanalizasyon içinde akıyor o dereler.

Eskişehir başkent olsaydı, muhtemelen bugün Porsuk olmayacaktı, üzerinden de Atatürk Bulvarı geçecekti. Göçler vs. ile de şehir ve nüfus olarak Ankara ile hemen hemen aynı kaderi paylaşacaktı..

Melodisi ile söylersek, "Bodrum'a da gittik beraber İstanbul'da da yaşadık. Sorun şehirlerde değildi. Biz tam yalandık" :)
  • Like
Reactions: 2
Güzel Şehir

Güzel şehir yıllar önce görmüştüm
Here's a little spoiler from my last week visit;
See less See more
6
I was actually in Eskişehir last week for visiting a friend met in last Summer. She occasionally works in a tattoo parlor, where also sells various t-shirts, vape liquids and other various merch;


Environment around her parlor;

Peyote Eskişehir - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr


Public Tube - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr


Eskişehir - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

Further;

SPR - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

I was actually planning to go there, but missed due to my friend's delayed works;

SPR - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr
See less See more
6
More shots from the February '19 visit;
Estram - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

IF Eskişehir - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

Tepebaşı Belediyesi - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

Tülomsaş - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

Before the marble Atatürk sculpture installed;
Espark - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr

Last shot of my visit. I went to Dinar, Afyon by train after my brother took me to Isparta.
Eskişehir Gar - 16.2.19 by Onur Taner, on Flickr
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top