SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
1,642 Posts
^^

Hehe, inderdaad, dat gereguleer van creativiteit. Zo grappig paradoxaal die stedelijke ontwikkelingsplannen. Ze zijn allemaal uit op creativiteit, levendigheid en leefbaarheid en proberen dat te bereiken dmv beleid, waardoor alle individuele vrijheden en bijbehorende initiatieven in de kiem worden gesmoord. Randvoorwaarden lieve beleidsmakers, mensen zijn geen huisdieren... :eek:hno:
 

·
Administrator
Joined
·
37,228 Posts
Hier nog zo'n site zuiver en alleen bedoeld om een of andere wethouder of andere politiek figuur mee te kunnen laten scoren maar waar afgezien van wat gemuts in de marge waarschijnlijk geen geen ene mallemoer uit gaat komen. Ik wil werkelijk niet weten wat dat project gekost heeft.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top