SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Ypenhof
Joined
·
230 Posts
See on suurepärane! Kas inimenel on pilt enne renoveerimine?
 

·
Moderator
Joined
·
9,536 Posts
Discussion Starter · #6 · (Edited)
Narva raekoda renoveeritakse :cheers:

Anton Võlitok / Wikipedia ©


Uue aasta algul kuulutatakse välja hange Narva raekoja renoveerimiseks ja raekoja platsi uuendamiseks. Praegu tühjalt seisnud raekoda saab linnavalitsuse hooneks ja turismikeskuseks. Eeldatav valmimistähtaeg on sügis 2023.

Link: https://www.err.ee/1018756/20-aastat-tuhjalt-seisnud-narva-raekoda-saab-uue-elu


EDIT: Ei mainitud,kas raekoja platsi ja selle ümbruse uuendamine toimub KOKO Arhitektide mõne aasta taguse võidutöö järgi. Isiklikult loodan,et mitte kuna nende töö on päris õudne :D Nagu sisuliselt kogu raekoja platsi asemele tiigi tekitamine...WTF?!

 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top