SkyscraperCity Forum banner

Eusebiuskerk, Arnhem

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9.5

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 1 11.1%
 • 8.5

  Votes: 4 44.4%
 • 8

  Votes: 1 11.1%
 • 7.5

  Votes: 2 22.2%
 • 7

  Votes: 1 11.1%
 • 6.5

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5.5

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

Eusebiuskerk, Arnhem

4214 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  bpg_nl
Gegevens
Naam: Eusebiuskerk
Plaats: Arnhem
Functie: kerk
Hoogte toren: 93 meter
Oplevering: 1450, verwoest in WOII en weer herbouwd


Foto: Wikipedia


http://www.revital.nl/afbeeldingen/gelderland/arnhem-eusebiuskerk.jpg
See less See more
2
1 - 4 of 4 Posts
Ik geef de kerk een 7. Dit komt voornamelijk door de directe omgeving. Het kerkplein, de markt en het provinciehuis stralen niet van estetische schoonheid.
See less See more
2
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top