SkyscraperCity Forum banner

(F) Regio Collioure

1606 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Benonie
Collioure bij zonsondergang:


Collioure 's nachts:


Cerbere:


De foto op zich vind ik zelf niet super... maar ik wou hem even delen in het onderdeel Architectuur, voor de fans, omdat ik dit een mega gebouw vind.
Het was vroeger een treinhotel, art déco, beetje in de vorm van een schip. Theatrale bouwstijl... vanbinnen is er een cinema, en op het dak een tennisterrein.

Dit hotel bevindt zich aan de grens van Frankrijk en Spanje en diende om de mensen te laten overnachten die van trein moesten wisselen of omwille van de douane.
(De sporen in Spanje zijn ook breder dan die in Frankrijk, dus moest men sowieso in het station ernaast overstappen op een andere trein)

Sinds 1983 staat het leeg, maar sinds enkele jaren zijn er een paar delen terug als appartement ingedeeld.

Portbou:


Port-Vendres
See less See more
5
1 - 2 of 2 Posts
Héél mooie en sfeervolle foto's. Dat art decohotel is inderdaad een pareltje.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top