SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #1 ·
gva.be

Vandaag om 03:00 door JAN STASSIJNS

Protest tegen fietsostrade in Wouter Haecklaan: buurt verzamelde al vijfhonderd handtekeningen

Marc Buijle (rechts) met buren Chantal en Hubert. “Er wonen veel oudere mensen in de wijk die niet goed ter been zijn. Zo’n fietsostrade brengt sowieso problemen met zich mee.”

DEURNE - Meer dan vijfhonderd buurtbewoners van de Wouter Haecklaan in Deurne verzetten zich met een petitie tegen de komst van een fietspad. “Een fietsostrade in een woonwijk, dat brengt problemen”, zegt buurtbewoner
Marc Buijle.


‘We vroegen een zone 30 met fietspad op de straat en we krijgen een fietsostrade naast ons wandelpad.’
MARC BUIJLE

De stad Antwerpen plant in de Wouter Haecklaan een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed, in rode asfalt om het fietscomfort in de straat te verhogen. Dat fietspad is een onderdeel van de fietsostrade langs de E313, dat via de Collegelaan naar de Wouter Haecklaan en zo verder naar de rotonde van Wommelgem loopt. Tegelijkertijd wordt ook het wandelpad vernieuwd, met nieuwe beplanting en extra bomen. In de toekomst komt er ook een fietsbrug vanuit de Wouter Haecklaan over de Sterckshoflei naar de Vaartweg.

Daarnaast neemt het district Deurne verkeersremmende maatregelen in de straat. Vandaag is de Wouter Haecklaan een brede buurtstraat binnen een zone 30, zonder fietspad. Auto’s razen er vaak met te hoge snelheid door en dat wordt volgend jaar dus aangepakt met verkeersplateaus aan alle zijstraten, en de straat wordt ook versmald. De parkeerplaatsen aan beide kanten van de straat blijven behouden, enkel aan de kruispunten verdwijnen er enkele voor de aanleg van de verkeersplateaus.

De buurtbewoners zijn blij met de vernieuwing van het wandelpad en het verkeersveilig maken van hun straat. De fietsostrade daarentegen botst op protest. Er werd een petitie opgestart die ondertussen al meer dan vijfhonderd handtekeningen telt. “We vroegen een zone 30 met fietspad op de straat, en we krijgen een fietsostrade naast ons wandelpad”, zegt buurtbewoner Marc Buijle. “Op zo’n fietsostrade komen (elektrische) fietsers tegen hoge snelheid voorbij. Wij hebben veel oudere mensen wonen in de wijk die niet goed ter been zijn. Dat brengt sowieso problemen met zich mee. Het is ook gewoon geldverspilling, want honderd meter verder ligt een uitstekende fietsostrade in het Rivierenhof. Bomen zullen gerooid worden om de fietsostrade aan te leggen, het grootste gedeelte van het groen zal dus verdwijnen. Op de plannen staat er dat er meer groen komt, maar wat zij tekenen klopt niet met de realiteit.”

Vlaams Belang stelt voor om de fietsostrade te verplaatsen naar de andere kant van de autosnelweg, door het Rivierenhof. “Daar heb je geen conflicten tussen weggebruikers”, zegt Jan Van Wesembeeck (Vlaams Belang). “In de Wouter Haecklaan zit je met het wandelpad en de oversteekplaatsen.”

“Geen enkel bezwaar”

Districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA) is verbaasd over de petitie. “Wij zijn in de wijk geweest bij het begin van de zomer”, zegt Sekeris. “Er was toen geen enkel bezwaar over het fietspad. De verkeersveiligheid in de straat wordt verhoogd. We moeten één gezonde boom kappen, omdat het echt niet anders kan. Maar we voorzien meer groen en bomen dan er nu zijn. Het fietspad aan de andere kant van de autosnelweg leggen, gaat nooit lukken. Dat is een beschermd stuk en bovendien moeten er dan wél veel bomen gekapt worden.”​
 

·
Registered
Joined
·
2,220 Posts
Geldverspilling? Ik haat het als ze dat als argument durven aan te voeren. Een fietspad kost bijna niets in vergelijking met een weg. Als voor die oudere mensen nu dat autoverkeer geen 'problemen met zich meebrengt', dan zullen die enkele fietsers (want er is toch een perfect alternatief?) ook geen probleem vormen. In het Rivierenhof ligt een pad dat door voetgangers en fietsers gebruikt wordt. Dat is dus geen 'fietsostrade'.
 

·
Registered
Joined
·
2,776 Posts
Nota bene, die straat ziet er momenteel zo uit. Méér dan plaats genoeg voor een fietsostrade dus (en inderdaad niet ingericht als zone 30).

Die enquête is uiteraard één groot politiek spel van één of ander opposietielid dat met wat horrorverhalen langs de bejaarden getrokken is, lijkt me... :nuts: Hun 'argumenten' zijn hierboven al wel genoeg ontkracht.

Wat die brug over de Sterckxhoflei betreft: misschien niet prioriteit nummer één, maar als er langs de E313 een echte fiets-o-strade komt (met ook een brug over de Ruggenveldlaan, om te beginnen) die tot voorbij het rond punt loopt, kan het wel een goeie invalsweg zijn voor heel wat verkeer vanuit de voorkempen, en zou dit één van de enige conflictpunten op een lange route betekenen. Toch niet zoo gek om dat als je nu aan het werken bent, al op te lossen?
 
  • Like
Reactions: CuoreGR

·
Registered
Joined
·
2,415 Posts
Ik vind dit ongelooflijk. Woont naast snelweg, protesteert tegen fietspad. :nuts:

Een brug over de sterckshoflei: er zijn punten met veel grotere prioriteit te vinden om een fietsbrug te plaatsen.
Als je effectief een fietsostrade langs de E313 wil aanleggen, MOET er een brug over de Sterckshoflei. Punt. Drukke weg + zichtlijnen nihil wegens de snelweg.
(Tenzij je de S'hoflei degradeert tot fietspaadje door het Rivierenhof ipv de belangrijke doorgaansweg ze het nu is).
 

·
Registered
Joined
·
2,758 Posts
(Tenzij je de S'hoflei degradeert tot fietspaadje door het Rivierenhof ipv de belangrijke doorgaansweg ze het nu is).
Ja, doe me dat maar :lol:
't is daar toch elke dag meer dan een kilometer aanschuiven van voor het kasteel tot aan de Turnhoutsebaan. Heeft het profiel van een buurtweg. Wat verderop is het onlangs trouwens al "gedegradeerd" (opgewaardeerd als je het mij vraagt) bij de kruising met de parkweg die nu als fiets- en wandelvriendelijker plateau is ingericht.
 

·
Registered
Joined
·
2,776 Posts
Wat meer concrete info hierover op in de GVA:
GvA said:
DEURNE / WOMMELGEM - De aangekondigde fietsostrade die de rotonde van Wommelgem met het Ringfietspad moet verbinden, wordt in het voorjaar van 2018 aangelegd. Op het traject komen ook twee fietsbruggen.
In het kader van de Oosterweelverbinding werd twee jaar geleden de bouw van een fietsostrade tussen de rotonde van Wommelgem en het Ringfietspad aangekondigd als een van de zogenaamde ‘quick wins’. Nu is er een aannemer aangesteld en de werken starten in het voorjaar van 2018. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Annick De Ridder aan Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (beiden N-VA).

....
meer op de site: klikken maar dus
Beste nieuws: er is ook een brug voorzien over de Sterckxhoflei, momenteel voorzien voor 2019 (en dus wellicht een jaar of twee later :nuts:)
 
  • Like
Reactions: CuoreGR

·
Registered
Joined
·
2,776 Posts
^^ juist, maakt nog wel kans :) We leven op hoop, want als het gaat zoals met die brug aan Berchem station... :nuts:
 

·
Registered
Joined
·
21,385 Posts
Discussion Starter · #11 ·

Vlaamse overheid werkt ontbrekende schakel weg in fietssnelweg Antwerpen-Ranst

In de tweede helft van 2021 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een nieuw fietspad naast de E313, ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne. Bijzonder is dat het fietspad gedeeltelijk op de bestaande snelwegbrug over de Ruggeveldlaan wordt aangelegd. Dankzij de nieuwe ‘fietsbrug’ zullen fietsers straks de Ruggeveldlaan bovengronds kunnen oversteken in een vlotte, rechte beweging en hoeven ze niet langer te wachten aan verkeerslichten. Met deze investering in kwalitatieve fietsinfrastructuur wordt een belangrijke ontbrekende schakel in de fietssnelweg Antwerpen-Ranst (F107) weggewerkt.

Tussen Antwerpen en Wommelgem loopt, grotendeels parallel met de E313, de fietssnelweg F107. In de toekomst zal deze fietssnelweg doorgetrokken worden tot in Ranst. Ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne is er momenteel nog geen directe fietsverbinding tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Fietsers moeten er via de Ruggeveldlaan opnieuw aansluiten op het traject van de fietssnelweg. Deze ontbrekende schakel wordt volgend jaar weggewerkt met de aanleg van een fietspad tussen de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Het fietspad komt naast de E313 te liggen en zal de Ruggeveldlaan kruisen via de bestaande snelwegbrug. Op de brug is langs de zijkant nog voldoende ruimte om een fietspad aan te leggen, veilig afgescheiden van de snelweg. Dankzij het nieuwe fietspad en de ‘fietsbrug’ zullen fietsers straks de Ruggeveldlaan bovengronds kunnen oversteken in een vlotte, rechte beweging en hoeven ze niet langer te wachten aan verkeerslichten.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We streven naar het creëren van een fietsreflex bij elke Vlaming, tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen. Een aantrekkelijk, kwalitatief en veilig fietsnetwerk speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij de aanleg van de fietsbrug over de Ruggeveldlaan kunnen fietsers binnenkort vlot en in een rechte beweging oversteken, zonder gehinderd te worden door verkeerslichten. Deze fietsbrug is een belangrijke aanvulling aan de reeds bestaande fietssnelweg F107, voor dit project heeft de Vlaamse overheid een budget van ongeveer 1,3 miljoen euro uitgetrokken.”

Verloop van de werken
Vooraleer de werken kunnen starten, moeten er enkele voorbereidende werken gebeuren zoals het bouwrijp maken van het terrein en het rooien van bomen in een strook langs de E313. Na realisatie van het hele project zullen er overigens terug nieuwe bomen worden aangeplant.
Naar verwachting kunnen de voorbereidende werken in de tweede helft van 2021 beginnen. Vervolgens start de aannemer met de aanleg van een talud langs de westzijde van het nieuwe fietspad en een keermuur langs de oostzijde. Ook worden er toegangshellingen aangelegd naar de brug van de E313 waarop later het fietspad komt. De hellingen worden voorzien van een ruime en geleidelijke aanloop zodat fietsers vlot over de brug geraken. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt en wordt 3 meter breed. In totaal zullen de werken ongeveer zeven maanden in beslag nemen.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top