Skyscraper City Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,860 Posts
Discussion Starter · #1 ·
https://fietssnelwegen.be/nieuws/f25-start-aanleg

VLAAMS-BRABANT SLUIT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET F25-GEMEENTEN

Vrijdag 6 juli 2018

De provincie Vlaams-Brabant heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de F25-gemeenten Holsbeek, Rotselaar en de stad Leuven.


De fietssnelweg F25 verbindt Leuven met Kessel-Lo, Holsbeek-Plein, Wilsele-Putkapel, Rotselaar, Wezemaal, Gelrode en Aarschot. De fietssnelweg is 16 km lang en volgt grotendeels het tracé van de spoorweg.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
De provincie Vlaams-Brabant heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de F25-gemeenten Holsbeek en Rotselaar en de stad Leuven. Hierin engageert de Provincie zich om haar rol op te nemen als trekker en bouwheer voor de realisatie van 4 grote segmenten op deze fietssnelweg over een afstand van 9,5km. Er zal een ontwerpstudie opgestart worden voor de ontbrekende delen, om vervolgens over te gaan tot de aanleg van deze delen. De stad Aarschot neemt initiatief als bouwheer zijn voor een segment van 3km en gemeente Rotselaar voor 1,2km op deze fietssnelweg.

De aanlegkost van de volledige route wordt geraamd op 13 miljoen euro. De eerste realisaties op het terrein zijn gepland vanaf 2020.​
 

·
Registered
Joined
·
194 Posts

"De F25 is de toekomstige fietssnelweg van 16km tussen het station van Aarschot en het station van Leuven. Het wordt een autoluw alternatief voor de drukke en heuvelachtige Aarschotsesteenweg. De route loopt vanaf het station van Aarschot via Wezemaal en Rotselaar langs Wilsele-Putkapel en Kessel-Lo richting Leuven station.

Stad Aarschot & Provincie Vlaams-Brabant hebben de plannen klaar voor de aanleg van de F25 op Aarschots grondgebied. Deze fietssnelweg vertrekt er aan het station van Aarschot en loopt via Elzenhof en Nieuwland richting spoorbedding. Vanaf daar blijft het traject de sporen volgen tot voorbij Vorsdonkbos. Ter hoogte van het vroegere station van Gelrode loodst een nieuw aan te leggen fietstunnel het fietsverkeer veilig naar de andere kant van de Begijnendijksesteenweg. Waarna het traject op de grens met Rotselaar aansluiting maakt richting Leuven. "

Plannen in artikel.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top