SkyscraperCity Forum banner

F45 & F374 | GENT - OUDENAARDE - ZWEVEGEM - KORTRIJK

2069 Views 8 Replies 4 Participants Last post by  Meurisse
Guldensporenpad wordt tien kilometer langer, maar fietsersbond wijst op tekorten

KORTRIJK - Het Guldensporenpad wordt tienkilometer langer waardoor er een 25kilometer lange volstrekt veilige fietssnelweg ontstaat van Avelgem over Zwevegem, Kortrijk en Marke. 'Maar de Kleine Marktstraat in Marke, waar het pad eindigt, is wel levensgevaarlijk', zegt Jan Dhaene van de Fietsersbond.

Het idee, waarvan de provincie de gangmaker is, valt alleen maar toe te juichen in een streek waar het voor de fietser niet overloopt aan veilige wegen. 'Bovendien zullen de fietsers in Avelgem meteen aansluiting krijgen met de paadjes in de Vlaamse Ardennen en in Henegouwen', vertelt mobiliteitsdeskundige Koen Vanneste die in opdracht van bestendig gedeputeerde Patrick Van Gheluwe (SP.A) alles in kaart bracht.

Toch zal het nog een paar jaar duren voor het Guldensporenpad, dat nu al ongeveer volledig is aangelegd tussen Zwevegem en Marke, helemaal is afgewerkt. 'Er zijn nog een paar knelpunten', gaat Vanneste verder. 'Zo probeert de gemeente Zwevegem nu gronden te verwerven op de Bekaertsite omdat het fietspad over dat terrein moet kunnen lopen, langs de oude spoorweg van Marke tot Zwevegem die daarbij het richtsnoer is.'

En er zijn nog andere knelpunten. 'In Zwevegem moet er een tunnel komen onder de gewestweg N391, bijna op de grens met Kortrijk', zegt Vanneste Het Agentschap Wegen en Verkeer is daar mee bezig. Ook moeten we nog kijken hoe we over het kanaal kunnen geraken op het traject tussen Zwevegem-Knokke en Moen. Voor de rest zijn er geen grote werken mee gemoeid. Tussen de Hugo verrieststraat en Zwevegem-Knokke loopt het traject langs het kanaal en Tussen Moen en Avelgem zijn er veel landelijke wegen.'

Aan de andere kant, tussen Marke en Lauwe, komt er langs dat stuk van de oude spoorweg zo goed als zeker geen verlenging van het Guldensporenpad. 'De investering die daarmee gepaard gaat, is net iets te groot. Maar er zijn alternatieven via het jaagpad langs de Leie en het Markebekepad.'

Toch is er op dit ogenblik één zwak punt en dat is waar het Guldensporenpad in Marke overgaat in de Kleine Marktstraat. 'Dat is een levensgevaarlijke strook, vooraleer de fieters weer op paadjes kunnen rijden', vertelt Jan Dhaene van de fietsersbond. van Kortrijk. 'Vele ouders durven hun kleine kinderen hier niet laten fietsen omdat het te gevaarlijk is. De situatie verdient evenwel aandacht omdat dit een druk gebruikte weg is door scholieren en studenten.'

'Er komt verbetering in die situatie', reageert schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V), 'als de Dumoulinweg die parallel loopt met de Kleine Markstraat wordt doorgetrokken.' (Freddy Vermoere)


Bron: Het Nieuwsblad, 26/09/2009
1 - 9 of 9 Posts
Fietsen sinds kort verboden op jaagpad rechteroever Schelde Zingem-Oudenaarde

minister Crevits heeft nog vééél werk om haar verschillende administraties op één lijn te krijgen::bash:
De hoofdfietsassen verdwijnen rapper dan ze nieuwe kunnen aanleggen...

Fietsers niet meer welkom op jaagpad
Waterwegen en Zeekanaal verbiedt alle verkeer op rechteroever Schelde


Antoine Vermeulen vindt het absurd dat de dienst Waterwegen en Zeekanaal de verbodsborden, die op het jaagpad alle verkeer verbieden, pal naast de borden van het fietsroutenetwerk plaatst. pdv
© Paul Darragas

OUDENAARDE/ZINGEM - Het jaagpad op de rechteroever langs de Schelde is voortaan ook verboden terrein voor fietsers. Het jaagpad maakt nochtans deel uit van het fietsroutenetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Paul Darragas

Fietsers zijn niet langer welkom op het jaagpad op de rechteroever van de Schelde. Vanaf de brug in Zingem tot Oudenaarde heeft de verantwoordelijke overheidsdienst Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde, op de toevalswegen richting jaagpad de verkeersborden C3 geplaatst. Deze borden verbieden de toegang voor alle verkeer, en dus ook voor fietsers. Merkwaardig is dat de borden pal naast fietsroutebordjes staan. Het jaagpad maakt immers deel uit van het fietsroutenetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. De dienst Waterwegen en Zeekanaal argumenteert dat het jaagpad in eerste instantie een dienstweg en geen fietspad is (zie stukje apart).

Antoine Vermeulen uit Ename, die dagelijks op het jaagpad een fietstochtje maakt en sinds begin vorig jaar de slechte staat van het wegdek aanklaagt, is verbolgen: 'Ik vermoed dat de dienst Waterwegen en Zeekanaal geen klachten over de slechte staat verdraagt en daarom nu botweg beslist om het fietsverkeer te verbieden. In maart vorig jaar al had ik gevraagd om enkele herstellingen uit te voeren. Op bepaalde stukken is het wegdek met putten bezaaid. Toen ik einde vorige week aan het jaagpad in de Sint-Salvatorstraat in Ename kwam, was ik volkomen verrast door de C3-verbodsborden. Die borden werden trouwens ook aan de brug over de Schelde in Zingem en in de Hemelrijkstraat ter hoogte van de Ohiobrug in Eine geplaatst. De verbodsborden staan dan ook nog eens pal naast de bordjes van het fietsknooppuntennetwerk. Het jaagpad maakt ook nog eens deel uit van de Scheldevallei-fietsroute. Kortom, een absurde situatie.'

Het jaagpad langs de Schelde is niet alleen een uitgelezen terrein voor de recreatieve fietsers, ook veel scholieren nemen dit traject naar het stadscentrum van Oudenaarde. 'De overheid heeft de mond vol over veiligheid, maar één van de veiligste fietstrajecten in de omgeving wordt voor fietsers wel verboden terrein. Dit is ongehoord', schudt Antoine Vermeulen het hoofd. 'Het jaagpad verder stroomafwaarts tussen Zingem en Gavere werd vorige zomer wel volledig vernieuwd. Ik begrijp niet waarom dat in Oudenaarde niet kan.'

Het stadsbestuur van Oudenaarde is nog niet op de hoogte van de bizarre beslissing van Waterwegen en Zeekanaal. 'Hoe is zoiets mogelijk?', reageert schepen van Mobiliteit Richard Eeckhaut (CD&V). 'De stad ziet de jaagpaden zonder discussie als onvervalste fietspaden. De Schelde is bovendien een belangrijk belevingsmoment. Wij zullen alles in het werk stellen om het fietsverbod ongedaan te maken.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=CJ2LDH5Q
Fietsers zijn niet langer welkom op het jaagpad op de rechteroever van de Schelde. Vanaf de brug in Zingem tot Oudenaarde heeft de verantwoordelijke overheidsdienst Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde, op de toevalswegen richting jaagpad de verkeersborden C3 geplaatst. Deze borden verbieden de toegang voor alle verkeer, en dus ook voor fietsers. Merkwaardig is dat de borden pal naast fietsroutebordjes staan. Het jaagpad maakt immers deel uit van het fietsroutenetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. De dienst Waterwegen en Zeekanaal argumenteert dat het jaagpad in eerste instantie een dienstweg en geen fietspad is (zie stukje apart).
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=CJ2LDH5Q
Europa zal zijn geld moeten terugeisen:eek:hno:

Nazareth - Langs het jaagpad van de Schelde tussen Gavere en Kluisbergen worden nieuwe rustbanken geplaatst.
[...]
het goede nieuws is dat een Europees project is goedgekeurd dat zitbanken en toeristische infrastructuur langs wandel- en fietspoutes betoelaagd. Gavere-Kluisbergen of Scheldevalleiroute 3 krijgt dus binnen afzienbare tijd 'Europese' rustbanken.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLGBA_20100127_002
Men kan de bankjes toch simpelweg op de linkeroever plaatsen?
  • Zwevegem: kruising van de secundaire N391 met de nonstopfietsroute (fietssnelweg) ‘Guldensporenpad’. Daar wordt een ongelijkvloerse kruising van de N391 (fietstunnel) aangelegd.
    De integratie bestaat uit de samenwerking met de provincie West-Vlaanderen als beheerder van de Spoorwegbedding Kortrijk – Zwevegem. De kostprijs van deze fietstunnel wordt gedeeld tussen AWV en de provincie.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=FK2ONKQ4

Fietstunnel onder N391 is geen luxe
maandag 12 april 2010
Auteur: (wbk)

ZWEVEGEM - Minister Hilde Crevits beloofde 100 miljoen euro om de fietsinfrastructuur te optimaliseren. Dat opent perspectieven voor de fietstunnel onder de N391

'Er moet iets gebeuren aan de oversteek van de N391, want nu is de situatie er veel te gevaarlijk', zegt Rik Hostyn, voorzitter van de Fietsersbond Zwevegem. 'In het verleden liet de jonge Loredana Maes op die plaats het leven toen ze gegrepen werd met haar fiets. Sindsdien is het nog een paar keer close geweest. Dat zijn genoeg redenen om aan te tonen dat maatregelen noodzakelijk zijn.'

Enkele weken geleden gaf Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits tijdens een werkbezoek aan Kortrijk al mee dat er in 4,1 miljoen euro werd voorzien voor de aanleg van een fietserstunnel. Het project zit momenteel in een ontwerpfase, de aanbesteding zou nog dit jaar gebeuren.

'Het zou een fantastische zaak zijn als er een mooi recht stuk voor fietsers zou worden gecreëerd. Als je weet dat ongeveer duizend fietsers per dag in de zomermaanden de oversteek maken van de N391, dan zou zo een fietssnelweg zeker geen overbodige luxe zijn.'

Momenteel wordt op het kruispunt van de N391 met het Guldensporenfietspad gewerkt met knipperlichten: autobestuurders worden aangemaand snelheid te minderen als ze de oversteekplaats naderen.

'Dat is een eerste stap, maar wij willen dat er ook werk gemaakt wordt van straatverlichting. Zo kunnen autobestuurders de zwakke weggebruikers steeds opmerken, ook op momenten dat de knipperlichten eens niet zouden werken.'

Dat de 100 miljoen een mooi 'initiatief' zijn om de fietsinfrastructuur te optimaliseren, staat buiten kijf, maar toch blijft de Fietsersbond voorzichtig. 'Vorig jaar werd ook 100.000 euro vrij gemaakt. Daarvan werd 30.000 euro besteed en wij vragen ons af wat met die resterende 70.000 euro is gebeurt? Wij weten dat de plannen voor een fietstunnel bestaan, er bestaat zelfs een simulatie, maar tot op heden is er nog niets concreets en dat willen wij graag anders zien', besluit Rik Hostyn.
(...)
fietspad op oude spoorweg Kortrijk-Zwevegem-Avelgem

F 45

aanleg van een nieuw stuk fietspad in Zwevegem:

[...]
De aanleg past in de realisatie van een fietssnelweg tussen Kortrijk (Marke) en Zwevegem en wordt uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur.

De fietsverbinding op de oude spoorwegzate tussen Kortrijk en Zwevegem wordt alsmaar intenser gebruikt. Elke dag rijden honderden fietsers op het afgescheiden pad, op weg naar het werk, naar school of naar vrienden. Anderen maken er recreatief gebruik van om via Avelgem naar de Vlaamse Ardennen te fietsen.

Vlaams minister Hilde Crevits geeft de provincie West-Vlaanderen 94.608 euro van het Fietsfonds voor een nieuw deel van deze fietsverbinding in Zwevegem, vanaf de Hugo Verrieststraat tot aan de Avelgemstraat. Een fietsweg van ongeveer 2 km die een nieuwe comfortabele verharding in asfalt krijgt over een breedte van 2,5 meter. De nodige, zuinige verlichting wordt aangebracht en er is extra aandacht voor de plaatsen waar ander verkeer rijdt. De snelheid van zowel het gemotoriseerde als het fietsverkeer zal ter hoogte van de kruispunten worden afgeremd met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid.
http://www.hildecrevits.be/nieuw/04pers/persbDetail.php?id=605
https://fietssnelwegen.be/nieuws/herstellingen-aan-f45-starten-op-6-augustus

WERKEN F45 VANAF 6 AUGUSTUS

Dinsdag 31 juli 2018

Het Guldensporenpad of F45 wordt hersteld tussen de Lode De Boningelaan in Kortrijk en de Harelbekestraat in Zwevegem.


Vanaf maandag 6 augustus, zal de provincie West-Vlaanderen starten met de herstellingswerken op de F45, ook gekend als het Guldensporenpad. Deze herstellingen worden uitgevoerd tussen de tussen Lode de Boningelaan in Kortrijk en de Harelbekestraat in Zwevegem. De werken zullen aanvangen op maandag 6 augustus en worden afgerond voor het begin van het schooljaar. Over het ganse traject wordt de toplaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe asfalt toplaag. Waar boomwortels het fietspad hebben beschadigd, zal ook de fundering worden opgebroken en wordt het fietspad hersteld. Tevens wordt de bovenbouw van het vlonderpad t.h.v. Lode de Boningelaan vervangen. Een omleiding zal worden voorzien via aangepaste oranje bewegwijzering.​
https://fietssnelwegen.be/nieuws/guldenspoorpad-in-een-nieuw-jasje

F45 GULDENSPOORPAD IN EEN NIEUW JASJE

Vrijdag 7 september 2018

De F45 Guldenspoorpad is onlangs voorzien van een nieuwe verhardingslaag tussen de Lode de Boningelaan in Kortrijk en de Harelbekestraat in Zwevegem. De Provincie West-Vlaanderen verhoogt als beheerder het fietscomfort voor de vele fietsers die dagelijks gebruik maken van deze verbinding.


Op korte termijn zijn er 2 projecten die de F45 nog zullen verbeteren: de aanleg van een verharding in Avelgem en de aanleg van een missing link in Zwevegem. Meer info vindt u op de detailpagina van de F45.​
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top