SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Roelez
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Hieronder volgen wat foto’s van een fietsrondje door Arnhem, wat niet het mooiste deel van Arnhem is. Binnenkort maak ik nog een fietsrondje door het mooiste deel van Arnhem (Sonsbeek, Boulevardkwartier, Spijkerkwartier, Klarendal, Geitenkamp).


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
 

·
Registered
Joined
·
14,156 Posts
De gebruikelijke activiteiten langs rivieren. Voor de rest ziet de stad er vanuit de verte saai uit. Het zich vanaf de andere kant van de stad (vanaf de westzijde) ziet er veel en veel beter uit.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top