SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
|/|/|\/|
Joined
·
7,721 Posts
De aandacht verslapt bij mij snel omdat je makkelijk een selectie van je foto's had kunnen maken. Alleen de beste er uit zoeken, de rest niet publiceren. Dat houdt het interessant voor de kijker en het is als fotograaf ook goed om een selectie van je werk te kunnen maken.

Ook is het beter om te nummeren.

Succes! :eek:kay:
 

·
Roelez
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
Bedank voor de tip! Ik ga voor de volgende keer proberen de beste te selecteren en te publiceren. Hoewel ik er al aardig wat niet heb gepubliceerd, zijn het inderdaad nog steeds veel van het zelfde :p

Ik heb gelijk maar even wat foto's weggehaald en genummerd.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top