SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Ricard
Joined
·
169 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hola a tothom

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic , Comissió Obrera Nacional de Catalunya i l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya han iniciat una campanya de recollida de signatures en suport d'un manifest que exigeix a Renfe la millora de les freqüències de pas dels trens i l'increment de la puntualitat.

L'increment de la demanda és del 80% des de 1992, però el servei només s'ha incrementat entre un 2 i un 5%.

Si ets usuari de Rodalies i pateixes la congestió diària o el servei no et sembla suficient amb la demanda, signa el manifest a http://www.laptp.org/rodalies ,
la teva signatura servirà per a exigir a Renfe moltes millores.

Us copio a continuació el manifest:

Les aglomeracions provocades per l’increment d’usuaris als trens de RENFE ens porta cap a una situació intolerable en termes de qualitat i seguretat. En el període 1992-2004 el passatge ha crescut un 80% en dies laborables, mentre que l’oferta de trens només ho ha fet d'un 2% a un 5%, en aquests últims anys, les freqüències i el nombre de trens pràcticament no s’han modificat.
Igualment, bona part dels interventors han estat retirats, algunes estacions de Rodalies s’han tancat, no s’han vist esforços en la millora de l’accessibilitat (en trens, estacions i andanes) i fins l’any 2007 no es té previst que hi circulin nous trens.

Aquesta situació, ha estat agreujada últimament per unes obres l’AVE mal planificades i les constants vagues que han comportat : cancel·lacions de trens, endarreriments, manca d’informació dels serveis mínims reals i una multitud de molèsties i problemes pels usuaris que utilitzem el tren diàriament.

Davant d’aquesta realitat volem que les autoritats aprovin amb la màxima urgència un “Pla de Xoc per a Rodalies de Barcelona”, que permeti donar una solució ràpida a aquesta greu situació. Per aquesta raó els sotasignats usuaris de rodalies RENFE donem suport a les peticions que presenten la PTP, CCOO i l'OCUC en aquest manifest i que són els següents:


Més trens

Més freqüència de pas durant tot el dia en totes les línies de rodalies.

Garantir en les estacions de menor nivell d’usuaris, un mínim d’un tren per sentit cada 30 minuts en hores vall.

Increment de la capacitat de les línies per evitar aglomeracions (Doble composició, trens de dos pisos, allargaments de línies, nous trens amb més capacitat, etc.)

Més inversió en noves línies, ampliació i millora de les existents, per garantir un servei de rodalies suficient i de qualitat. Obertura immediata de la C-5 (Martorell – Cerdanyola).

Exigim que els nous túnels que es facin per l’interior de Barcelona, siguin dedicats a la millora de la xarxa de rodalies i que les seves obres no afectin el normal funcionament del servei de rodalies.


Més accessibilitat

Garantir l’accés a les estacions pels dos costats de la via.

Garantir l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda als trens, estacions i andanes.Més seguretat i confort

Presència de més vigilància a les estacions i dintre dels trens.

Els edificis i instal·lacions han de romandre oberts durant tot l’horari de funcionament del servei.

Més comunicació i atenció a l'usuari

Increment i millora de les informacions (punts d’atenció al client, teleindicadors, plànols, horaris en andanes, informació sobre transbordaments, etc.)

Exigim que la informació sobre possibles incidències i interrupcions del servei, es garanteixi en totes les estacions i trens, per mitjans visuals i orals i sense demores.

Cal assegurar que tots els usuaris puguin comprar el seu bitllet, també en les estacions que no tenen personal permanent de Renfe.


Més puntualitat i menys interrupcions del servei

S'ha de garantir la puntualitat dels trens, evitant al màxim les interrupcions per raons tècniques o vagues que en cas de produir-se han de garantir que es compleix el 100 % dels serveis mínims.

Exigim que en cas de vaga o qualsevol altre problema que provoqui la interrupció total o parcial del servei, s’estableixi la gratuïtat del servei (portes obertes).


======================================================

Si vols ajudar-nos més, imprimeix un full de signatures disponible a http://www.laptp.org/rodalies i envia-ho on s'indica al mateix.

Si tens pàgina web i vols recolzar la campanya, et facilitem aquest banner per vincular a http://www.laptp.org/rodalies

 

·
Ricard
Joined
·
169 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Pues corre la voz que el gobierno quiere elaborar un plan para la potenciación de un núcleo en el que no invierten desde 1992.
Yo aprovecharía el tirón, no perdemos nada por firmar.

Un saludo
 

·
Registered
Joined
·
3,670 Posts
trambaix said:
Pues corre la voz que el gobierno quiere elaborar un plan para la potenciación de un núcleo en el que no invierten desde 1992.
Yo aprovecharía el tirón, no perdemos nada por firmar.

Un saludo

Seria el núcleo/nucli de Barcelona...?
:D
 

·
¡Viva el metro!
DavoR
Joined
·
38,557 Posts
Yo firmé hace 15 días...
;)
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top