SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
3,258 Posts
Discussion Starter · #1 ·
ZOETERMEER - Het nog geen jaar oude fietspad van de Balijbrug over rijksweg A12 vertoont een flinke scheur.De scheur in het nog nieuwe asfalt van het fietspad is ongeveer vijf meter breed. Het verval van de verzakking is circa vijf centimeter. FOTO PETER VARKEVISSER
De breuk, over de volle breedte van het fietspad, bevindt zich aan de Meerzichtse kant, op de plek waar de brug aan ’aan land’ gaat. Het hoogteverschil tussen het ene en het andere deel van de scheur is circa vijf centimeter.

Volgens de gemeente is de beschadiging te wijten aan inklinkende grond van het dijklichaam waarop de brug rust. De scheur moet in korte tijd groter zijn geworden. Een Zoetermeers paar zag de beschadiging maandagmorgen tijdens een wandeling. Twee dagen eerder was er volgens hen nog niets te zien. Een woordvoerder van de gemeente stelt evenwel dat de scheur zo’n anderhalve maand geleden is ontstaan, maar plotseling groter moet zijn geworden. De gemeente streeft ernaar de schade zo spoedig mogelijk te herstellen, maar volgens de woordvoerder kan dat nog wel een paar weken duren. Gistermiddag is hierover gesproken met de aannemer. Omdat rekening gehouden moet worden met verdere inklinking, zal de reparatie provisorisch zijn. De kosten van de tijdelijke reparatie, geschat op 500 à 750 euro, komen voor rekening van de gemeente.

www.ad.nl
 

·
Hoogvlieger
Joined
·
1,846 Posts
bobdebouwer said:
Aan inklinking kan je niks doen, behalve rekening mee houden in de ontwerpfase.
Je kunt er wel degelijk iets aan doen, althans ervoor zorgen dat het niet tot problemen leidt zoals het gescheurde fietspad in Zoetermeer.

De eerste mogelijkheid is het vroegtijdig aanbrengen van het grondlichaam, eventueel met een tijdelijke overhoogte. Zo treden de meeste zettingen op voordat de brug in gebruik genomen wordt en beperkt het zich in de jaren na de ingebruikname tot enkele centimeters.

De tweede maatregel zijn stootplaten: betonplaten van een paar meter lengte die direct onder de verharding zitten. Een stootplaat is aan de ene kant op de onderheide brugconstructie opgelegd en aan de andere kant kan ie vrij meebewegen met de zich nog zettende grond. Zo ontstaan er geen situaties als die in Zoetermeer.

Meestal worden beide maatregelen toegepast, maar op de foto lijkt het alsof ze in Zoetermeer de stootplaten vergeten zijn...
 

·
Registered
Joined
·
5,054 Posts
:D Da's kinderspul vergeleken met het bedrijventerrein van Velp, dat is 60cm verzakt. Fijn als je een nieuwe Chrysler wilt kopen.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top