SkyscraperCity Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
Registered
Joined
·
8,217 Posts
Discussion Starter · #1 ·
In afara de Piata Unirii, intr-un viitor ipotetic in care Focsani-ul ar deveni mai populat, care zona ar merita sa devina pietonala? Exista cladiri vechi pe Republicii in cele doua capete:Sau sa fie refacut acest pietonal care arata dezastruos (tot langa Republicii):

 

·
Registered
Joined
·
8,217 Posts
Discussion Starter · #2 ·
VRANCEA. Se taie pădurea

Se taie ca în codru. Pădurile din judeţul Vrancea se răresc pe zi ce trece. Poliţiştii vrânceni împreună cu specialiştii din cadrul Direcţiei Silvice au descoperit în urmă cu două zile o zonă de pădure defrişată complet. Pe o suprafaţă de aproape un hectar, lângă localitatea Bilieşti, arborii au fost scoşi cu totul din rădăcină.
 

·
Registered
Joined
·
8,217 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Consiliul Județean continuă reabilitarea imobilelor de patrimoniu

Consiliul Județean Vrancea continuă reabilitarea imobilelor de patrimoniu. În acest sens, plenul Consiliului Județean Vrancea va aproba azi în ședință extraordinară actualizarea indicatorilor tehnico – economici, după elaborarea documentației tehnico – economice la faza de Proiect tehnic de execuție, dar și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”.

Clădirea, care conferă o notă distinctă orașului, va fi readusă la viață conform proiectului elaborat de Asocierea NS CONSART 96 SRL – DEDAL BAHAMAT SRL – SPA INOVATIONS SRL, care va executa și lucrările. Valoarea totală a lucrărilor de proiectare și execuție este 3.633.726 lei inclusiv TVA (echivalentul a 757.026 euro).

Vor avea loc mai multe lucrări de reabilitare, atât la interiorul clădirii, cât și în exterior. Fântâna care se află pe amplasament, adusă aici în anul 1980 din altă locație, și care face parte din construcțiile ce au marcat prima alimentare cu apă a orașului Focșani, va fi restaurată și i se va reda funcțiunea inițială, aceea de “cișmea”. De asemenea, vor fi reabilitate și spațiile verzi, mobilierul urban, aleile, spațiile carosabile/pietonale din jurul monumentului și vor fi amplasate corpuri de iluminat de epocă pentru zonele pietonale și va fi reconstituită împrejmuirea de epocă a clădirii.

Obiectivul de investiții este implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Proiectul este finanțat din fonduri europene și din bugetul național în proporție de 98%. Termenul de execuție este de 24 de luni de la data semnării ordinului de începere a lucrărilor.

Clădirea monument istoric din Bdul. Gării Nr. 1 din Focşani, construită de o familie de târgoveţi armeni, este unul dintre cele mai vechi şi mai reprezentative edificii ale municipiului Focșani.


912626Lucrări suplimentare pentru reabilitarea imobilului în care a funcționat Tribunalul Vrancea

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul ,,Consolidare, restaurare și punere în valoare Muzeul Vrancei, Clădirea Tribunalului Județean”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Termenul de execuție a lucrărilor este de 30 de luni, de la data semnării ordinului de începere a acestora, executantul fiind Asocierea PIF&LMS Company SRL, SC NS Consart’ 96 SRL, SC Dedal Bahamat SRL, SC SPA Inovations SRL. Valoarea totală a proiectului este de 21 401 705,70 lei.

Clădirea, construită în stilul românesc creat de arhitectul Ion Mincu

Clădirea fostului Tribunal Vrancea este construită în anul 1909 în stilul românesc creat de Școala de Arhitectură a arhitectului Ion Mincu, personalitate focșăneană care vinde terenul, special pentru a se construi Palatul de Justiție. Împreună cu celelalte monumente din zonă – Banca Națională, Palatul Administrativ, construite în același stil – mențin aspectul de oraș românesc al Focșaniului de la finele secolului al XIX-lea începutul sec XX. Clădirea, amplasată în zona centrală a orașului Focșani, a fost realizată după planurile arhitecților Al. Clavel și C. Baicoianu.

Proiectul duce la îndeplinirea obiectivului specific al priorității de investiții și anume – impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale – prin atingerea unor rezultate pe termen mediu și lung: creșterea numărului de turiști și extinderea sezonului turistic din Regiunea Sud-Est prin condolidarea, restaurarea și punerea în valoare a fostului Tribunal Județean Vrancea și redarea monumentului către publicul larg prin înființarea Muzeului Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean; creșterea importanței turismului și a culturii, ca factori care stimulează dezvoltarea economica în regiune și crearea de noi locuri de muncă, respectând principiile dezvoltarii durabile și ale protecției mediului prin schimbarea destinației inițiale a monumentului în cea de muzeu, în care se vor desfășura și activități culturale și educaționale de tipul activităților educative non-formale; valorificarea resurselor culturale ale municipiului Focșani in scop turistic, prin restaurarea și conservarea mostenirii culturale a regiunii; reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European prin dezvoltarea industriei turismului și scăderea numărului șomerilor din zonă.

912631
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top