SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Registered
Joined
·
1,283 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Er was al een thread geloof ik. Maar kon m niet terug vinden plaats hier foro's van Nederlands mooie fonteinen.

www.ikwilookeenfonteininmijnstad.com
Absolute machthebbers als de Paus en de Franse koningen onderstreepten in de zeventiende eeuw graag hun alleenheerschappij door de aanleg van grootse stadspleinen waaraan spectaculaire fonteinen nog meer allure verleenden. Nederland was in de gouden eeuw een republiek van burgers. Van absolutisme was geen sprake. De openbare ruimte, het grote stadsplein was van en voor iedereen. En behoefte aan een stadsfontein was er niet echt in onze dichtbebouwde, waterrijke steden. Vandaar dat er in Nederland niet zoveel fonteinen te vinden zijn als in het buitenland.


Leeuwarden Mercuriusfontein


Zwolle


Den Bosch


Paleis het Loo
Amsterdam Leidseplein


Groningen Noorderplantsoen in de stad


NijmegenRotterdam


 

·
Registered
Joined
·
3,049 Posts
Fontein op de Dam?


Op de inspraakavond over de herinrichting van de Dam is gepleit voor het plaatsen van een fontein op de Dam, ongeveer op de plaats waar vroeger Naatje stond. De Dam is de geboorteplaats van Amsterdam. Amsterdam is eind twaalfde eeuw ontstaan rond een dam in de rivier Amstel. In de dam was een sluis aangebracht. De dam was een onderdeel van het dijkenstelsel langs het IJ, waarvan ook de Haarlemmerdijk, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en de Zeedijk deel uitmaken. Zou een fontein op de Dam dan geen ontkenning van de geschiedenis zijn?
Weinig actuele info. De Dam is al jaren terug heringericht. Laatste artikel wat geplaatst is op de door jouw aangehaalde site dateert van 2003...
 

·
Banned
Joined
·
10,136 Posts
Draad St Clara
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=418288&highlight=fontein

Draad Bikkel
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=373994&highlight=fontein

Draad Flap
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=120618&highlight=fontein

In andere steden waren ook geen fonteinen; je vond die bij paleizen en kastelen. Bijvoorbeeld die van Rosendael maakte Lodewijk XIV letterlijk stinkjaloers want die van Versailles meurde als een gek - steeds hetzelfde water namelijk. De clou van de Bedriegertjes was dat de rokken door de stralen omhoog gingen en de stiekeme graaf damesenkels zag ..

http://www.flickr.com/photos/[email protected]/266197453/
 

·
|/|/|\/|
Joined
·
13,867 Posts
Zoals eusebius zegt zijn er al vele topics hierover, en met de search functie vind je die natuurlijk makkelijk terug. Maargoed.

Als aanvulling: de fontein op het Floraplein te Eindhoven. Jaartje geleden opnieuw ingericht met mooie verlichting.

Foto's: MikeyMike
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top