SkyscraperCity Forum banner

Foto-compilatie: de 5 grootste steden van Nederland en de 5 grootste van België

1192 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  sky-eye
Na ruim 10 jaar (digitaal) fotograferen heb ik (eindelijk) de 5 grootste steden van Nederland en de 5 grootste steden van België op de gevoelige plaat vastgelegd. Tijd voor een compilatie dus!
Elke stad komt met 7 foto's aan bod. Te beginnen met Brussel (hoofdstedelijk gewest), de grootste stad van de Benelux. Vervolgens Amsterdam en we eindigen met Luik (BE) en Eindhoven.
De compilatie is niet bedoeld om een compleet beeld van een stad te geven. Dit is ook niet mogelijk : sommige steden bezoek ik bijna jaarlijks, ander heb ik pas 1 keer bezocht. Hier zijn ze dan!


Nummer 1 België : BRUSSEL

Inwonertal : 1.191.000 (Hoofdstedelijk gewest)

1.
217

2.
205

3.
DSCN7513

4.
051 (2)

5.
010

6.
093

7.
020
Nummer 1 / Nederland : AMSTERDAM

Inwonertal : 853.000

8.
088

9.
028

10.
019 - kopie

11.
054

12.
108

13.
223

14.
121
Nummer 2 / België : ANTWERPEN

Inwonertal : 521.000

15.
259

16.
256

17.
014

18.
080

19.
238

20.
442

21.
349
Nummer 2 / Nederland : ROTTERDAM

Inwonertal : 639.000

22.
529

23.
559

24.
271

25.
024

26.
399

27.
415

28.
483
Nummer 3 / België : GENT

Inwonertal : 259.000

29.
074

30.
DSCN5930 - kopie

31.
022

32.
DSCN5961

33.
DSCN6167

34.
018

35.
DSCN5947
Nummer 3 / Nederland : DEN-HAAG

Inwonertal : 529.000

36.
133

37.
065

38.
DSCN9049 (2)

39.
Foto 0685

40.
153

41.
132

42.
106

Nummer 4 / België : Charleroi

Inwonertal : 201.000

43.
236

44.
244

45.
098

46.
091

47.
080

48.
255

49.
127
Nummer 4 / Nederland : UTRECHT

Inwonertal : 344.000

50.
345

51.
DSCN6756

52.
DSCN6827

53.
DSCN6834

54.
344

55.
370

56.
374
Nummer 5 / België : LUIK

Inwonertal : 197.000

57.
047 (2)

58.
052

59.

059

60.
068

61.
072

62.
091

63.
134 (2)
Nummer 5 / Nederland : EINDHOVEN

Inwonertal : 227.000

64.
DSCN6476

65.
DSCN6487

66.
DSCN6497

67.
DSCN6542

68.
DSCN6645

69.
DSCN6661

70.
DSCN6670
See less See more
70
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top