SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 639 Posts

·
Registered
Joined
·
2,265 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Po e hap kete teme per gjith fansat e makinave dhe motorave. Qellimi i kesaj teme eshte

qe te vendosen (vetem) foto te bera nga aparati ose celulari juaj personal, jam i sigurt

qe cdokush ka nje ose disa foto te bera te ndonje makine/motori qe ka pasur dicka te

vecante per ate person. Nuk eshte e then qe te jete e shtrenjte ose luksoze mjafton

vetem qe tja vlejn te shikohet.

Po e filloj me mbretin e makinave Bugatti Veyron qe nuk kishte cmim ndjekur nga dy

Lamborghini LP 650 Roadster njeri $425,000 tjetri reth $450.000, ndersa e treta eshte

nje Bently Supersport qe kushtonte $280.000. Keto fotot jane bere ketu ne St. Louis ne

nje vend qe shiten makina luksoze dhe shumica e fotove te mija jane bere ne St. Louis.

Shpresoj te kemi sa me shume pjesmares . . .


 
1 - 20 of 639 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top