SkyscraperCity banner

1 - 20 of 139 Posts

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Shkupi 1906, Kryeqyteti i Vilajetit te Kosoves.

 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #2 ·
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #3 ·
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #4 ·
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
1960
VINTAGE EX YU POSTCARDS & ETC
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #6 ·
1970


VINTAGE EX YU POSTCARDS & ETC
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #7 ·
19701969
VINTAGE EX YU POSTCARDS & ETC
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
1960


VINTAGE EX YU POSTCARDS & ETC
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #9 ·
1971
VINTAGE EX YU POSTCARDS & ETC
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #10 ·
1926
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Termeti qe ndodhi ne vitin 1963 la te vdekur 1070 persona,4000 te lenduar dhe 200 000 pa shtepi. 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #12 ·
1916

 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #13 ·


 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #14 ·


 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #15 ·
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #16 · 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #17 ·


 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #19 ·
 

·
Registered
Joined
·
3,787 Posts
Discussion Starter · #20 ·

 
1 - 20 of 139 Posts
Top