SkyscraperCity Forum banner

Fotografia portowo-stoczniowa

1932 Views 11 Replies 10 Participants Last post by  Admiral Dochodiaga
Mysle, ze warto byloby zalozyc temat, w ktorym umieszczalibysmy zdjecia z naszych portow i stoczni. Nie wiem co Wy sadzicie, ale dla mnie te zurawie maja klimat :cheers:
1 - 3 of 3 Posts
Gdanska Stocznia Remontowa:


Gdynia:


czas na aktualizacje ;) zdjecia z wczoraj. Miasto - Gdansk :cheers:

i na koniec ciekawostka: Stocznia byla jest i bedzie, a Kaczmarek na psy zejdzie:

1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top