SkyscraperCity Forum banner

Fotos da miña viaxe "lóstrego" Santiago-Porto-Santiago (todas dende o bus)

1846 Views 19 Replies 11 Participants Last post by  gohcan
Pois onte fun coa RFG a Porto nunha viaxe moi curta onde non tiven ni tempo de tomar fotos a pé de terra; polo tanto fixen unhas cantas dende o bus, perdoade a calidade dalgunhas.

De Porto, a botepronto, chámame a atención as súas costas, os seus desniveis,a decadencia dos seus edificios antigos e o amor que teñen polos azulexos, ademáis du´n "sórdido" ambente nocturno XD

Saíndo de Santiago, tomei algunhas fotos. Aquí o novo hotel aínda sen inaugurar na zona do Auditorio:
Na zona de San Lázaro, novas construccións:

Zoa de San Lázaro:
Entrada a zona de obras da CdC:Cruzando a Ponte de Rande:Vigo:Peaxe de entrada a Porto:Entrando en Porto:

Estadio do Dragao:Nova infraestructura do Metro nas inmediacións do Estadio:A ponte de Eiffel estaba en restauración; tiña un aspecto interesante de todos modos..Pulsando o centro:Igrexa típica:Estación de ferrocarril:


Praza da Batalha:Xa marchamos..outra ponte:Penso que o Metro vai por esta ponte:Ponte atirantada:Commies saíndo da cidade:Valença do Minho:Entrando na Galiza:Quédanme moitas ganas de visita-la cidade de verdad :)
1 - 1 of 1 Posts
El Metro va por el puente antiguo y el puente nuevo (S Joao) ese es un trazado de velocidad alta, donde el Alfa Pendular corre hasta 220 km/h en varios tramos hasta Lisboa. La catenaria que se ve, es de Alta Velocidad.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top