SkyscraperCity Forum banner

Foto's Paris (1)

1361 Views 7 Replies 8 Participants Last post by  Q.
17
Alle foto's: 2-3 april 2005.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.
See less See more
1 - 8 of 8 Posts
Heerlijke serie!, zoals altijd:)
minder dan deel 2, maar nog steeds prachtig. Bij Tati (foto 1) nog naar leuke kleding gezocht met (lees: voor) mijn vroegere vriendinnetje.
Tip: laat je door de marktlui onder de metrobrug niet in de luren leggen!
Zelfde commentaar als bij serie 2, alleen ruik ik nu ook het typische en moeilijk te beschrijven metro-luchtje, wat ik op de een of andere manier best lekker vind, er ook nog bij...Prachtig!
dito serie zoals we dus ook gewend zijn van Jeroen! :) Foto 12 vind ik erg goed. Het geeft het gevoel dat er relatief naast de 'zakentorens' er zoveel levendigheid is. :cool:
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top