SkyscraperCity Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
fastshooter
Joined
·
1,118 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hier zijn enkele foto's van Pudong/Shanghai, gemaakt door de broer van een collega van me...
Op de foto's heb ik enkele bewerkingen gedaan, vnl. croppen om een mooie compositie te krijgen (plus een beetje verscherpen en helderheid/contrast aanpassen).
:cheers:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Wordt vervolgd.
 

·
Captain
Joined
·
3,358 Posts
@Dannis & Patrick,

Ik denk dat we vandaag of morgen maar weer 'ns met elkaar 'rond de tafel' moeten gaan zitten.
Ook voor mij heeft Shanghai een High Priority.
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top