SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Administrator
Joined
·
30,675 Posts
Mooie composities. Bij de Schielandtoren maakten ze er een probleem van dat de vuile ramen open gingen, waarschijnlijk omdat we als groep niet primair voor de woning zelf kwamen.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top