SkyscraperCity Forum banner

Wieżowcowe

Frankfurt

1738 Views 11 Replies 12 Participants Last post by  DuraAce
1 - 12 of 12 Posts
Hmmm pamiętam tę fotkę lub bardzo podobne ujęcie. Jeszcze się zastanowię, ale zanosi się na 10.
piękne...10
Widzę tu finał.. Gratuluję. 10 jak nic
Druga fotka, druga w finale :)

10
8. Gdyby było kolorowe a z takim samym efektem było by 9
Piekne! Super kadr i piekne niebo :) 10
Piękne chmurki, achhh. 9/10
wzasadzie powinienem dać 9. No nic, za to za drugie masz dyche :)/

Nie podoba mi się ta poświata na lewo od budynku.
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top