SkyscraperCity Forum banner

Friese huisjes

2565 Views 18 Replies 11 Participants Last post by  Plaas
22
Een tijdje geleden ben ik op Terschelling geweest. Daarbij heb ik ook Harlingen en Franeker aangedaan. Omdat het mooi weer was ogen de foto's ook aardig, dus heb ik besloten ze met jullie te delen. Deels in ieder geval. Hoop dat jullie er iets mee kunnen. :)

Harlingen

1


2


3


4


5


6


7


8


9


^ Huis met typische gevelhoekstenen, of hoe heten die dingen. Een soort draaikolk.

10


^ Tenenkrommend contrast. :)

11


12


13


Schitterende en gigantische pakhuizen. Worden die door één bewoner bewoond?

14


15


^ Hendrick de Keyser-pand staat in de verhuur.

16


17


^ Misschien wel één van de smalste steegjes van Nederland: De Sint-Christoffelsteeg.

18


19


20


21


^ Moderne op pakhuizen geïnspireerde architectuur.

22


Terschelling en Franeker volgen...
See less See more
1 - 19 of 19 Posts
Hm... Vreemd. Meer mensen met dat probleem?
^^
Ik zie ook niks.
20
Terschelling

23


24


25


26


27


28


29


30


Franeker

31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42
See less See more
Ik zie niks, zelfs niet op 2 verschillende computers. Klik op eigenschappen, dan zie je wel waar het aan kan liggen. Doe vervolgens hetzelfde met een andere foto van dit forum.
Ik heb momenteel Photobucket, werkt prima. Fries huisje? Even kijken of die Groninger boerderij in Haulerwijk (Frl) doorkomt:Ja dus HHF werkt nu imo naar behoren.
See less See more
https:// naar http:// gewijzigd. Zou het moeten verhelpen.
Leuke serie! Harlingen en Franeker zijn bijzondere stadjes, echte Elfstedenstadjes. Ik heb zelf tot mijn 10e in Franeker gewoond.

Franeker blijft toch een bijzonder stadje, het stadje begon met de potentie een grote stad te worden, door onder andere de sluiting van de universiteit door Napoleon en het dichtslibben en inpolderen van de Middelzee is het bij een schattig provinciestadje gebleven.
Wat leuk om die oude en nieuwe panden te zien! :)
Je zou Dokkum er eens op moeten zetten. Heel veel prachtige gevels hier in veel verschillende soorten.
De schoorstenen met een dienblad erop dat vind ik toch wel kenmerkend voor de friese huisjes, leuke serie!
Mooie foto's, waarom werd de Franeker universiteit eigenlijk gesloten, te weinig nieuwe studenten?
^^Napoleon vond twee universiteiten in het noorden niet nodig.

De universiteit heeft ruim 200 jaar bestaan. Het is lange tijd best goed gegaan, wel met pieken en dalen. Eind 18e eeuw liep het aantal studenten snel terug, dat zal misschien een reden geweest zijn.
Gele en rode baksteentjes, met daartussen slecht cement (zilt zand er door gemengd), dat typeert volgens mij ook de Friese huisjes. Leuke reportage, al kunnen we op Google Streetview er natuurlijk ook meer over te weten komen.
Trouwens, in Leeuwarden is een steeg, die waarschijnlijk nog smaller is. Daar kan ik in de breedte precies doorheen, dat is dan 53 cm. Armen vooruit :lol:
^^ Dat is wel stoer. Is dat ook éénrichtingsverkeer?
Ik denk van wel, maar deze steeg is vanzelfsprekend niet druk en niet zo lang. In Leeuwarden noemt men deze spelonken ook wel `Gloppe(s)`.
Veel stegen worden afgesloten, waren pishokken en stonken derhalve.
Straten op Terschelling worden ook wel glop genoemd.

See less See more
Fijne foto's! Vooral de gele steentjes maken Friese huisjes typisch.

Straten op Terschelling worden ook wel glop genoemd.
In Alkmaar ook. Ook op Texel heb je gloppen. 't Betekent trouwens eerder "steeg" dan "straat".
1 - 19 of 19 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top