SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
601 - 620 of 638 Posts

·
Banned
Joined
·
544 Posts

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Кметът на Трявна Драгомир Николов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта "Трявна - градът, в който се ражда красота".
Предвиждат се консервационно-реставрационни работи по екстериора на архитектурните обекти от Централната градска зона, обемно сигниране на зоната със съвременни аудио-визуални средства /"Звук и Светлина"/; обогатяване пространствата със специализирани атракции. Дейностите по проекта ще обхванат обектите: Музей на тревненската иконописна школа - открит амфитеатър, позволяващ организацията на специализирани фестивали, концерти, спектакли и други подобни събития; Попангелова къща - изграждане на Младежки център за художествени занаяти като част от Националното движение "Българско наследство", с двама обучаващи преподаватели-приложници; Даскаловата къща - изграждане на нова експозиционна зала с фондохранилище за нуждите на местния Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство и провеждащия се Международен пленер по дърворезба. Ще бъде създадена система за специализиран туристически транспорт -2 електромобила със соларни панели за обслужване на туристическия поток.
Общата стойност на проекта е 3 212 923,75 лв., а продължителността му - 24 месеца.
http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=815014
 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Първият в България виртуален музей ще реализира община Габрово. За целта ще бъде реставрирана и адаптирана бившата сграда на Регионалния исторически музей на ул. "Николаевска" 3, която е паметник на културата с местно значение.
Тя ще бъде обособена като иновативна и динамична атракция, представяща развитието на Габрово като индустриален център. Ще бъде създадена експозиция – атракцион "Индустриално Габрово", която ще предложи поглед и върху развитието на града в по-новите епохи с експозиции за индустрията в края на XIX век, периода до 1944 г., епохата на социализма и съвремието. Тя ще бъде базирана на най-съвременни технологии и ще разчита на интерактивния подход чрез въведени високотехнологични стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства в експозиция–атракцион. Това става възможно благодарение на спечелен проект на общината, в който са включени общо десет обекта.
Интегрираният проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура се финансира по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" на оперативна програма "Регионално развитие". Стойността му е 6 195 596 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 5 919 892 лв., асобственият принос на община Габрово – 275 704 лв.
Проектът включва още едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство – Архитектурно-етнографски комплекс "Етъра", Архитектурно-исторически резерват "Боженци" и Дечковата къща.

В АЕК "Етъра"
предстои да бъде възстановена Балканджийската мандра, ще се изграждат подпорна стена, алея и паркинг, система за видеонаблюдение, ще се правят озеленяване, възстановяване на компрометирана калдъръмена настилка, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление. За архитектурно-етнографския комплекс е предвидено още изграждането на аудио гайд ситема, система за достъп и автоматична разплащателна машина за входни билети, киоск – терминал за информационно подпомагане.

В АИР "Боженци"
са предвидени реставрация, адаптация и консервация на административната сграда, на старото и новото школо, на къщите "Дончо Попа" и "Митьо Станев", изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР "Боженци". Ще бъде направено озеленяване, подмяна на около една трета от калдъръмената настилка в архитектурно-историческия резерват, предстои изграждане на система за видеонаблюдение, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление. За реставрираните обекти ще бъде доставено и необходимото оборудване.
В комплекса ще бъде изградена информационна система за управление на туристическите услуги и система за достъп и билети (разплащателна машина за паркинг). По проекта за АЕК "Етъра" и АИР "Боженци" ще се достави компактна снегопочистваща техника, ще бъде осигурена WiFi система за безплатен интернет.

В "Дечкова къща"
предстои консервация, реставрация и адаптация на къщата-музей, преустройване на приземния етаж, където ще бъдат изградени и разположени "ретро" дрогерия и "ретро" фотоателие, като по този начин ще бъдат представени типични градски занаяти, което до момента липсва в Габрово.
Проектът цели да допринесе за повишаването на привлекателността и конкурентоспособността на община Габрово като национален туристически център чрез разнообразяване на туристическото предлагане, развиването на атракции в градската зона и на закрито, създаването на атракции, които използват съвременни технологии и представят динамично експозициите, създаване и въвеждане на нови програми за анимация, изграждане и реконструиране на съпътстващата туристическите обекти инфраструктура, поясни за "Строителство Градът" Деница Ноева, началник-отдел "Подготовка и управление на проекти" в община Габрово. Продължителността на проекта е 24 месеца.
http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1213678
 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Направен е пълен анализ на всички улици, обхванати от проекта за водния цикъл и възможността за осигуряване на оптималното им рехабилитиране, съобщи пред журналисти кметът на Габрово Таня Христова. Идеята е да се потърси допълнителен финансов ресурс за тяхното цялостно преасфалтиране и изграждане на тротоари, тъй като по проекта средствата са само за участъците, които ще бъдат разкопани за изграждане на ВиК структурата.
Едно от критичните съоръжения е кръстовището до Консултативна поликлиника, където ще се организира кръгово движение. След проведени разговори с председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура", Лазар Лазаров се предвижда кръстовището да бъде включено към съществуващото споразумение с институцията, според което се отпускат 5 млн. лева за бул. „3-ти март" и ул. „Никола Войновски". Така агенцията ще поеме разходите за пътната част на този проект, а останалите - остават ангажимент на Общината. Една част - чрез проекта за водния цикъл в рамките на втория етап, а друга - вероятно и от фонд ФЛАГ.
http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=815814

 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Ледена пързалка ще бъде открита до Спортна зала "Орловец" в Габрово. Съоръжението е поръчано от Германия. Инвестицията е на габровски бизнесмен. Идеята е спортната зала да се превърне в притегателен център за младите хора на Габрово. Официалното откриване на пързалката ще стане на 22 декември. След това в зала "Орловец" ще се проведе и тържествената церемония за Спортист на 2011-та.
Коледният базар тази година също ще бъде в района на спортната зала.
http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=816808

 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
- Говореше се за околовръстен път на Кърджали и обход на Габрово, има ли развитие по тези проекти?
- Околовръстното на Габрово е включено за финансиране по Оперативна програма „Транспорт“ и гарантирано ще се построи. В момента се завършва проектът. Предвиждаме оценката за въздействие върху околната среда на обхода на Габрово, който е обвързан с този на тунела под Шипка, да е готова до края на март. След това ще започне отчуждаването на земите и паралелно с това процедурата за избор на изпълнител. Проектът е разделен на 5 етапа, в които има не само ново строителство, но и рехабилитация, предвижда се изграждането на естакади и два тунела. Очаквам да имаме апликационната форма за целия обект и одобрено финансиране в този програмен период. Планираме строителството да завърши до 2015 година.
За тунела под Шипка, който трябва да е дълъг 3,2 км, има идеен проект и ще се изпълнява на инженеринг, за всички останали етапи има технически задания. Индикативната стойност на целия проект е 150 млн. евро, като тунелът ще струва между 70 и 75 млн. евро. Работите по обхода на Кърджали са в начална фаза, засега се трасето се проектира.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/187546_Инж.+Лазар+Лазаров,+председател+на+Управителния+съвет+на+Агенция+„Пътна+инфраструктура“:+Тунелът+под+Шипка+ще+струва+между+70+и+75+млн.+евро+
 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Проектите за обходния
път на Габрово и тунела
под Шипка са включени
в списъка на ОП “Транс-
порт“ за този програмен
период, съобщи на ре-
довния си брифиниг вче-
ра кметът Таня Христова.
След срещи с министъ-
ра по усвояване на сред-
ствата от еврофондовете
и изпълнителния директор
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ тя информира
журналистите за нивото
на готовност на стратеги-
ческия за Габрово инфра-
структурен обект.
„Целият проект е раз-
делен на 5 етапа, включ-
ващ и тунела под Шип-
ка. Всички знаем, че след
като се обяви за национа-
лен, се даде ход на усили-
ята да се привлече евро-
пейски ресурс за финанси-
ране на това сериозно ин-
женерно съоръжение със
стратегическо значение не
само за нашия град, за
нашата държава, но и за
Европа, тъй като попада
на международен коридор.
Миналата седмица прове-
дох няколко работни сре-
щи - с министър Дончев,
а другата с инж.Лазар Ла-
заров, изпълнителен ди-
ректор на Агенция „Пътна
инфраструктура“, с които
коментирахме в детайли
действията, които държа-
вата предпри-
ема както на
н а ц и о н а л н о
ниво, така и на
европейско, за
да се ускори
и з п ъ л н е н и е т о
на този страте-
гически обект“
- съобщи Таня
Христова и до-
пълни, че за За-
падния обход и
тунела се прис-
тъпва към под-
готовка на една
а п л и к а ц и о н н а
форма за голям
проект - голе-
мите проекти
се одобряват от
Е в р о п е й с к а т а
комисия, който
ще бъде разде-
лен на две фази.
„Първата фаза включ-
ва изграждане на обход-
ния път, който се състои
от четири етапа, а втората
- изграждането на тунела
под Шипка.
В рамките на насто-
ящия програмен период
се цели да бъде изграден
първият етап на обходния
път и да се финализира
проектът за тунел под
Шипка. АПИ има и амби-
цията в рамките на този
програмен период да бъде
избран и изпълнител на
тунела под Шипка. Това е
въпрос на процедура на
много допълнителни усло-
вия, които, дай Боже, да
се случат“ - пожела си га-
бровският кмет. Тя съобщи,
че няма промяна в прогно-
зираната до момента стой-
ност на проекта, която е
между 130 и 180 млн. евро.
Но около 55-60% от тях
били необходими само да
строителството на обход-
ния път. Според Христова
това е сериозна сума.
„Предвид нивото на
проектната готовност, аз
лично ще настоявам още
през следващия строи-
телен сезон да започнат
усилени строителни дей-
ности по етапите на обход-
ния път, като паралелно с
това трябва да приключат
процедурите по ОВОС, от-
чуждителните процедури
и изготвянето на аплика-
ционната форма на про-
екта. В рамките на след-
ващата година, може би
до месец март, ще трябва
да има готов ОВОС. В мо-
мента съществуващият се
актуализира, дори се гово-
ри за втори такъв. Оказа
се, че хабитатите, които
бяха проблемни по време
на обсъждане на първия
ОВОС за тунела, не са
действително така, както
са били представени, и
вече се обсъжда вариант
на тунел с дължина 3220
метра“ - съобщи Таня Хри-
стова и оцени, че това се
дължи на активната рабо-
та на МОСВ, на Минис-
терството на транспорта,
на министър Дончев, на
Агенция „Пътна инфра-
структура“ и на всички,
въвлечени в изготвянето
на тези документи.
„Аз споменах, че обек-
тът е с национално зна-
чение. Това означава, че
процедурите по отчужда-
ване са с много по-облек-
чен режим и това ще поз-
воли паралелно с изпълне-
ние на първия етап да мо-
гат да се изпълнят и тези
процедури. И в рамките на
този програмен период до
2013 година обходният път
да бъде приключен.
Знаем, че можем да
харчим пари в рамките
на този програмен период
и до 2015 година. Така че
се надявам, дори тръж-
ните процедури да имат
малко позабавен ход във
времето, в рамките на
този период обходният
път да бъде приключен.
Доказателство за сериоз-
ните ангажименти на дър-
жавните институции е, че
по време на Съвета за
координация управление
на средствата от Евро-
пейския съюз, на който се
одобряват индикативните
годишни работни програми
на оперативните програми,
в ОП „Транспорт“ обходни-
ят път и тунел под Шипка
присъстват като включени
обекти.
Те ще бъдат включе-
ни в една апликационна
форма, която ще бъде раз-
делена на две фази. В
рамките на този програ-
мен период целта е да
се построи обходният път
и да има пълна проектна
готовност за тунела, като
от 2014 година да започне
и неговото изпълнение.
Това, което искам още
веднъж да подчертая, е, че
в качеството ми на кмет
на Община Габрово ще
положа всички усилия да
настоявам пред всички
институции всички сроко-
ве и ангажименти да бъ-
дат спазени, за да може
това стратегическо съоръ-
жение да бъде реализи-
рано в близките години.
Изключително критична и
важна ще бъде следваща-
та година, когато трябва
да започне физическата
рехабилитация на първите
два етапа от обходния път
и паралелно да се движат
процедурите, свързани с
отчуждаване и оценка на
въздействието на околната
среда и тунела под Шипка“
- представи готовността на
проектите за строителство
на Западния обходен път и
тунела под Шипка кметът
Таня Христова.

http://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1322516934_275.pdf
 

·
Banned
Joined
·
544 PostsФирмата изпълнител е почистила доброволно речното корито по протежение на ул. "Аврам Гачев", без това да влиза в проекта. От моста Игото до спортната зала улицата ще бъде напълно реконструирана, като до реката има тротоарна и велосипедна алеи. В зоната на велоалеята е изпълнена подпорна стена, която обуславя дясната страна на алеята, а там където липсва, теренът ще се озелени. По проекта не се позволява в този участък подпорна стена.
В района на спортната зала е готова детската площадка с две зони, ремонтирани са настилките, а озеленителите няколко пъти вече засаждат цветя, след като предишните изчезват. Ремонтирана основно е и детската площадка до бл. Щастие. Предстои завършване на връзката с ул. "Стефан Караджа". Още една обновена детска площадка радва децата - до бл. Сони. Алеята над автогарата също ще бъде изпълнена от фирмата, без това да е включено в задълженията й по проект.
Крайният срок за реализиция на проекта е 10 януари 2012 г.
 

·
Rough'n'tough
Joined
·
11,577 Posts
Габрово ще реализира първия виртуален музей в България


Първият в България виртуален музей ще реализира община Габрово. За целта ще бъде реставрирана и адаптирана бившата сграда на Регионалния исторически музей на ул. "Николаевска" 3, която е паметник на културата с местно значение.

Тя ще бъде обособена като иновативна и динамична атракция, представяща развитието на Габрово като индустриален център. Ще бъде създадена експозиция – атракцион "Индустриално Габрово", която ще предложи поглед и върху развитието на града в по-новите епохи с експозиции за индустрията в края на XIX век, периода до 1944 г., епохата на социализма и съвремието. Тя ще бъде базирана на най-съвременни технологии и ще разчита на интерактивния подход чрез въведени високотехнологични стандартни инсталации за визуализация на анимациите на местни и традиционни производства в експозиция–атракцион. Това става възможно благодарение на спечелен проект на общината, в който са включени общо десет обекта.

Интегрираният проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура се финансира по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" на оперативна програма "Регионално развитие". Стойността му е 6 195 596 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 5 919 892 лв., асобственият принос на община Габрово – 275 704 лв.
Проектът включва още едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство – Архитектурно-етнографски комплекс "Етъра", Архитектурно-исторически резерват "Боженци" и Дечковата къща.
В АЕК "Етъра" предстои да бъде възстановена Балканджийската мандра, ще се изграждат подпорна стена, алея и паркинг, система за видеонаблюдение, ще се правят озеленяване, възстановяване на компрометирана калдъръмена настилка, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление. За архитектурно-етнографския комплекс е предвидено още изграждането на аудио гайд ситема, система за достъп и автоматична разплащателна машина за входни билети, киоск – терминал за информационно подпомагане.
В АИР "Боженци" са предвидени реставрация, адаптация и консервация на административната сграда, на старото и новото школо, на къщите "Дончо Попа" и "Митьо Станев", изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР "Боженци". Ще бъде направено озеленяване, подмяна на около една трета от калдъръмената настилка в архитектурно-историческия резерват, предстои изграждане на система за видеонаблюдение, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление. За реставрираните обекти ще бъде доставено и необходимото оборудване.

В комплекса ще бъде изградена информационна система за управление на туристическите услуги и система за достъп и билети (разплащателна машина за паркинг). По проекта за АЕК "Етъра" и АИР "Боженци" ще се достави компактна снегопочистваща техника, ще бъде осигурена WiFi система за безплатен интернет.
В "Дечкова къща" предстои консервация, реставрация и адаптация на къщата-музей, преустройване на приземния етаж, където ще бъдат изградени и разположени "ретро" дрогерия и "ретро" фотоателие, като по този начин ще бъдат представени типични градски занаяти, което до момента липсва в Габрово.

Проектът цели да допринесе за повишаването на привлекателността и конкурентоспособността на община Габрово като национален туристически център чрез разнообразяване на туристическото предлагане, развиването на атракции в градската зона и на закрито, създаването на атракции, които използват съвременни технологии и представят динамично експозициите, създаване и въвеждане на нови програми за анимация, изграждане и реконструиране на съпътстващата туристическите обекти инфраструктура, поясни за "Строителство Градът" Деница Ноева, началник-отдел "Подготовка и управление на проекти" в община Габрово. Продължителността на проекта е 24 месеца.

http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1213678
 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Трите етапа на линейната част и Пречиствателна система за отпадни води от Водния цикъл се очаква да започнат през 2012 г. Едновременно с това през следващите 3 години Общината ще вложи допълнително около 5 млн. лв. за рехабилитация на улиците, където се подменят водопроводи и канали, съобщават за Дарик от общинската администрация. Оттам уточняват, че ще започне рехабилитацията на бул. „Трети март" - около 2 км.
Подготвя се и през следващата година ще бъде започнат нов, по-малък Воден цикъл в кварталите, незасегнати от текущия проект по модернизация на ВиК инфраструктурата и ще се изпълнява съвместно с реконструкцията на ул. „Никола Войновски" (около 3 км). През следващата година при добра координация между институциите ще стартира и доизграждането на Обхода на гр. Габрово и дострояването на обхода на с. Поповци.
Довършва се укрепване на свлачищен участък в кв.Маркотея, завършени са укрепителните мероприятия в свлачищен район в кв. Лисец.
Предстои модернизация на светофарните уредби и изграждане на обща система за управление на трафика
През новата година ще започнат строителните дейности по „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура" на стойност 6 195 596,17 лв. Проектът предвижда дейности в АЕК „Етъра", АИР „Боженци", Дечковата къща, както и изграждане на Виртуален музей на ул. „Николаевска" 3.
Очаква се реализацията на проект за дребномащабни мерки за превенция на наводненията, който ще изгради и подпорна стена-корекция на р. Янтра.
http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=820698
 

·
Registered
Joined
·
235 Posts
Discussion Starter #616
Строителството на втория ЛИДЛ до автогарата е започнал преди няколко дни. Теренът е заграден, има много техника и по данни на запознати трябва да отвори месец март. :)
 

·
Banned
Joined
·
544 Posts
Строителството на втория ЛИДЛ до автогарата е започнал преди няколко дни. Теренът е заграден, има много техника и по данни на запознати трябва да отвори месец март. :)
Голяма конкуренция се очертава в този триъгълник:Билла - Кауфланд - Лидл на сто-двеста метра разстояние.
Някой май няма да издържи и то ще е Билла :lol:
 

·
Registered
Joined
·
235 Posts
Discussion Starter #618
По скоро първо да окапят малките магазичета по гарата :) За Биллата все си мисля, че колкото и по скъпо да е в сравнение с Лидл, Кауфланд и т.н винаги ще си има клиенти. Мястото и е просто много добро! От цялата работа печели потребителя .. конкуренция му е майката :banana: :)
 
601 - 620 of 638 Posts
Status
Not open for further replies.
Top