SkyscraperCity banner

1841 - 1850 of 1850 Posts

·
Registered
Joined
·
138 Posts
С подкрепата на Регионалния фонд и Банка ДСК, Габрово стартира подобрения в Музея на хумора и сатирата, Музея „Етър“, Регионалния исторически музей и финализира проекта за Интегриран градски транспорт в града с общо над 6,5 млн. лева заемни средства.

Ето какво споделят от Фонда за градско развитие за проекта ни за нов музеен магазин:
"Финансирането на сувенирен магазин в Музея на хумора на стойност 80 хил. лева изглежда дребно на фона на субсидираните от държавата и общините музейни бюджети в България. Но, Габрово, Музеят и Регионалният фонд биха искали да споделят значимата си гордост от договарянето на чист заем за български музей, което вероятно се случва за първи път в българската история. Ценността на този заем не е просто в облекчаването на публичните, общински и държавни финанси, а в управленските качества на общината и музейното ръководство, които демонстрират отговорност, амбиция и креативна независимост. Това, от своя страна, е най-добрият залог за развитие на едно от най-големите ни богатства - цивилизационната стойност на земята, на която живеем и уникалните качества на хората. В рамките на проекта до края на 2020 г. съществуващият музеен магазин ще придобие напълно нов и красив вид и ще подобри асортимента си с уникални, красиви и шеговити сувенири, книги, репродукции и други развеселяващи и вдъхновяващи предмети. Новият магазин ще бъде първият по рода си в България, не само заради необичайните качества на неговата организация и управление, а и защото ще се развива и като първият онлайн музеен магазин в страната."

IMG_9241.JPG
IMG_9238.JPG
IMG_9239.JPG
IMG_9240.JPG
 

·
Registered
Joined
·
918 Posts
Габрово разполага с 4 функциониращи индустриални зони, които се намират в непосредствена близост до града (виж интерактивна карта). Свързаността на зоните с централни градски части се осъществява посредством редовен градски транспорт. Инфраструктурната обезпеченост на зоните също е добра. През 2020 г. се подготвя и проектът за изграждането на нова зона между Габрово и Севлиево, която ще е подходяща за навлизането на големи инвеститори.

Ясно...Новата индустриална зона ще е до Драгановци. Много добро място и добра връзка с тунел Шипка ,София, Плевен, Русе….
 

·
Registered
Joined
·
993 Posts
Габрово разполага с 4 функциониращи индустриални зони, които се намират в непосредствена близост до града (виж интерактивна карта). Свързаността на зоните с централни градски части се осъществява посредством редовен градски транспорт. Инфраструктурната обезпеченост на зоните също е добра. През 2020 г. се подготвя и проектът за изграждането на нова зона между Габрово и Севлиево, която ще е подходяща за навлизането на големи инвеститори.

Ясно...Новата индустриална зона ще е до Драгановци. Много добро място и добра връзка с тунел Шипка ,София, Плевен, Русе….
По-подходащо ми се вижда да е в Яворец - на терените на бившия машиностроителен завод, ТКЗС-то и т.н. - Вече част от халетата са ремонтирани и функционират, в непосредствена близост е до главния път, също до газопровода Севлиево - Габрово, до далекопровод... Идеал стандарт Севлиево - ползва там складове под наем.
 

·
Registered
Joined
·
918 Posts
Нова индустриална зона трябва да е на свободни парцели и да се изгради нова инфраструктура. В Яворец нямам на представа кой е собственик на земите но наистина мястото е идеално за фабрики....Ако един път се завърти колелото на Драгановци то със сигурност ще се пренесе и на Яворец който е наблизо. Единствено трябва да се вземе под внимание къде ще минава бъдещият разширен път с околовръстни на селата..... за да не вземе някой да направи сгради насред трасето.
 

·
Registered
Joined
·
35,960 Posts
Обновяват спортен комплекс „Христо Ботев“ в Габрово

Мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени в залите за хандбал и тежка атлетика.Проектът за спортния комплекс получи одобрението на Министерството на младежта и спорта (ММС). Субсидията е в размер на 235 284,20 лв. Предстои спортното министерство да проведе процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Предвиден е ремонт на 3-етажната част от сградата чрез подмяна на дограмата и полагане на топлоизолация по фасадите. Ще бъдат ремонтирани електрическите, осветителните, отоплителните инсталации, ВиК и вентилационните уредби. Съблекалните и санитарните възли ще бъдат обновени.

През 2019 г. сградата беше присъединена към газоразпределителната мрежа, с което се осигури отоплението в залата за тенис. Сега ще бъде инсталиран нов топлоизточник чрез преустройство на локалното котелно за захранване на природен газ. Към технологичното оборудване ще има мълниезащитна и заземителна инсталация. Ще бъде обособена и конферентна зала.

Спортният комплекс се ползва от над 400 картотекирани състезатели, като залата за вдигане на тежести обслужва всички лицензирани спортни клубове в Габрово, а залата за хандбал служи за подготовка и официални срещи от „А" РХГ в периодите, в които зала „Орловец" домакинства различни спортни прояви.
 

·
Registered
Joined
·
138 Posts
Обявиха процедура за модернизиране на уличното осветление на Габрово.

С решение на кмета на Община Габрово е открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: Внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на уличното осветление на Габрово чрез договор с гарантиран резултат.

Основните дейности в предмета на обществената поръчка включват подмяна на улични и паркови натриеви осветители с нови енергийно-ефективни, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за осветеност за съответния клас улици и паркови площи.

Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура.

Изграждане на Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията за срока на изплащане на инвестицията след въвеждане в експлоатация на ЕСМ за срока на договора.

При реализиране на предвидените инвестиции, в Доклада за обследване на енергийната ефективност, се предвижда минимален размер на икономиите на енергия спрямо нормализираното потребление – 1558229 kwh/година.

Цената за изпълнение предмета на поръчката следва да се изплаща от реализираните за срока на откупуване спестявания от разход за електрическа енергия.

Info. Gabrovonews.bg
 

·
Registered
Joined
·
138 Posts
Среща с бизнеса в Габрово за новата кохезионна политика на ЕС

IMG_9302.JPG


В Габрово днес, 8 юли, в зала Възраждане се проведе първата за страната информационна среща за бизнеса, по време на която бяха дискутирани въпроси, свързани с новата кохезионна политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. в контекста на Зелената сделка.

Гости на срещата бяха Деница Николова, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството, и Жечо Станков, зам.- министър на енергетиката. Двамата отговаряха на различни въпроси, свързани с темата. На събитието присъстваха още областният управител и кметът на Габрово.

Преди дискусионната част от срещата двамата представиха пред участниците ключови моменти за посоката, която в третия програмен период ще се следва, за конкурентно, икономическо и социално развитие на регионите ни.

Заместник – министърът на енергетиката подчерта, че ще бъдат обособени региони или области, в които средствата от ЕС ще бъдат разходвани и обяви, че област Габрово е идентифицирана като такава област заедно с още 17 такива.

Предстои да бъдат разработени регионални планове – на областно ниво трябва да бъде разписан детайлен план, в който детайлно да бъде разписано какво точно ще бъде инвестирано с цел запазване трансформацията на икономиката от гледна точка на това тя да запази конкурентоспособността си, да продължи да генерира добавена стойност и съответно да продължи да има по – голяма заетост с цел запазване атрактивността на всяка една от областите.

Реалните инвестиции в регионите за следващия програмен период могат да бъдат насочени към бизнеса за Енергийна ефективност; Развойна дейност; Енергийна ефективност в жилищни сгради; Рекултивация на нарушени терени от добив на подземни богатства; Инвестиции в електро и газови мрежи.


Ще бъдат търсени максимални ползи и покриване на специфичните нужди на съответната територия, каза още заместник – министърът на регионалното развитие и допълни, че фокусът на усилията в новия програмен период ще бъде не да се финансира само града Гарово например, а да се търси възможността за финансиране на агломерацията от гледна точка на функционалните връзки на града с останалите селища.

„Партньорството е в основата на всичко – без партньорство между публичните институции и бизнеса и икономическия сектор не би могло да се постигне какъвто и да било икономически напредък и ефект върху териториите“, допълни още Деница Николова.

Принципът заложен по отношение развитието на територията на страната в новия подход на регионалната политика е да фокусира усилията си върху икономическото развитие. Всяка инвестиция, свързана с европейските средства в частност оперативните програми, които ще бъдат управлявани от страна на МРРБ, ще бъдат с ключова думичка „икономическо развитие“, защото това ще е ефектът, който ще се търси от всяка една инвестиция.

Това след себе си предполага, че бизнесът като основен двигател на процеса ще има своята основополагаща роля за инвестиционния процес на територията стана ясно още по време на срещата.

„Новият програмен период има още една промяна и тя е свързана с това, че ние ще се съобразяваме основно с местните нужди т.е. ако до момента централно определяхме мерки за градска среда, за градски транспорт или образователна или социална инфраструктура, сега ние ще търсим механизма отдолу нагоре – от гледна точка на специфичните нужди на всяка територия. Всяка публична инфраструктура, която ще се изгражда от страна на общината ще трябва да е свързана с посоката на икономическия ефект“ – добави зам. – министър Николова и подчерта, че в не малка степен ще бъдат насочени средства по отношение на публична инфраструктура към индустриални паркове.

Акцент в срещата беше поставен и върху ролята на Регионалните съвети за развитие, които реално ще правят предварителната селекция и подбор на проекти за публична инфраструктура на съответните територии.

Info. www.gabrovonews.bg
 

·
Registered
Joined
·
918 Posts
Още една ремонтирана улица в Палаузово...


ОБНОВЕНА Е УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“, СЛЕД ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДА
Близо 6000 кв. метра асфалт са положени по ул. „Райко Даскалов“ и подходите към жилищните сгради в района, включително на заустването към ул. „Кокиче“№20 и връзката на ул. „Пролет“ с ул. „Коста Евтимов“ в квартал Бичкиня.
Цялостното преасфалтиране на улица „Райко Даскалов“ Община Габрово извърши след като ВиК – Габрово направи по нея реконструкция на 200 м уличен водопровод и на водопроводни отклонения с обща дължина 120 м.
При връзката на улицата с кръстовището на бул. „Столетов“ е извършен ремонт на съществуващ линеен отводител.Повече снимки тук: https://www.facebook.com/GabrovoMunicipality/
 

·
Registered
Joined
·
918 Posts
С влизането в Б група, дойде ред и на стадиона...НАПРЕДВА РЕМОНТЪТ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ"


Изграждането на нов паркинг, подход към него, както и ремонтът на административната сграда и съблекалните на стадион "Христо Ботев" са в напреднала фаза. Обновяването на прилежащата инфраструктура на стадиона включва и изграждането на нова трибуна от метална конструкция и частична подмяна на седалки.
Вижте повече снимки в галерията.
 

·
Registered
Joined
·
918 Posts
Довършителни работи около новата църква...ОБЩИНА ГАБРОВО БЛАГОУСТРОЯВА РАЙОНА ПРИ НОВИЯ ХРАМ В КВ. МЛАДОСТ


Община Габрово изпълнява вертикалната планировка в района на новия храм „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в квартал Младост.
Извършени са изкопните работи за профилиране на терена, премахнати са съществуващи в него сграда и гараж. Всички водосточни тръби от покрива на сградата са отведени в канализацията като са направени ревизионни шахти.
В момента се изпълнява настилката около храма, която включва гранит и вибропресован бетонов паваж с мита повърхност от подбрани фракции естествен камък.
Паралелно с това в района на църквата се изгражда нов паркинг.
Оформени са и бордюрните линии на намиращата се в непосредствена близост ул. „Напредък“, която е процес на ремонт в участъка от бул. „Могильов“ до ул. „Златна нива“.
 
1841 - 1850 of 1850 Posts
Top