SkyscraperCity Forum banner

Galicia | Integración Urbanística

3808 41
En serio que isto che parece axeitado para un Casco Vello? Xa non me meto no tema da calidade arquitectónica. Pero, repito para un Casco Vello?

O único edificio supermoderno do CV que non me disgusta é este, e aínda así tampouco creo que debera estar onde está:Todas estas construccións lle quitan personalidade ao Casco Vello. Non deberían ter cabida na súa localización porque rompen completamente co seu entorno, en lugar de melloralo. O máis incrible de todo é que sexan promovidas por entidades públicas.

En canto ao que dis dos "pastiches", podo entender esa opinión se o edificio non está ben feito. Pero un edificio clásico construido en tempos contemporáneos tamén pode ser moi bonito. Todos estes foron construidos nos últimos 10 anos:

PD- Perdón polo tamaño dalgunhas das imaxes. Non sei como se pode cambiar.
Todas las reconstrucciones (que muchas no son rehabilitaciones) del Casco Vello me gustan.

A mi es que los pastiches me horrorizan. Me encanta Vigo, pero no tenemos un patrimonio tan espectacular como para convertirnos en un parque temático. Prefiero seguir siendo una ciudad vanguardista que no tiene miedo a evolucionar.
41 - 42 of 42 Posts
^^ Home, non é 100% moderno, pero polo menos é sinxelo e non ten eses "elementos decorativos" neo-neobarrocorrománicos. Se esa parede de fábrica é de verdade e non é de formigón forrado, non será a oitava marabilla pero non ofende a ninguén. Eu poría unhas fierstras de vidro enteiro e non partido, pero non creo que ningún de nós teña nada en contra diso, porque iso é unha cousa e unha casa-tarta de vodas "estilo nonseiqué" é outra ben distinta, a Deus grazas.
Non ten sentido na década dos 30 construir con un estilo clásico de imitación de parque temático.
Grazas por mostrar un exemplo que apoia o meu argumento... Vaia desfeita :bash:

É dicir, vale, igual existen un ou dous casos, pero macho, non me digas que iso é unha boa integración de arquitectura moderna nun contexto tradicional...

Por outra banda, estou dacordo co que comenta Brigantín. E probablemente a arquitectura tería evolucionado dunha forma máis ou menos estética, aínda que quizais non tan ornamental como a arquitectura puramente clásica e máis práctica ca esta, de non seren por Le Corbusier. De feito, se miramos edificios modernistas de comezos do século XX, eran tropecentasmil veces máis fermosos que os de décadas vindeiras. O Edificio Daily Express, por exemplo, foi construido en Manchester nos anos 30:Non é o meu edificio predilecto... Pero, en comparación co que viu despois, parece a Catedral de Santiago. Claro que eu prefiro este, a Biblioteca Pública Central de Manchester, que, curiosamente, foi construida na mesma década:

En fin, bo debate, aínda que igual deberíamos crear un fío específico para este tema.
  • Like
Reactions: mryonnder
41 - 42 of 42 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top