SkyscraperCity Forum banner

GAZİANTEP | Planetarium and Science Park | Com

8854 Views 12 Replies 9 Participants Last post by  www.sercan.de


Turkish City Gaziantep Orders Planetarium Equipment for New Science Park

The city of Gaziantep plans to erect a planetarium and a botanical garden displaying more than 4,000 plant species. Erection of the planetarium building will commence in 2008 and hopefully be completed by the end of the year.

“The Gaziantep Planetarium will be the first in Turkey to be destined entirely for the public. It will promote the development of tourism as well as education,” says Mayor Asim Güzelbey. The technical equipment will comprise a SKYMASTER ZKP 4 star projector and a powerdome®SPACEGATE Quinto system.

http://www.smt.zeiss.com/c12567b00038cd75/Contents-Frame/ff35a40ebcc66e64c12573fb0033eba8

----


Any updates?
See less See more
1 - 13 of 13 Posts
Wooow. Pretty cool project. I'm excited for Gaziantep... :cheers:
kewlness, i like botanic parks:cheers:
3
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Atatürk ve Kültür Parkında yaptırılan planetaryum kısa süre sonra hizmete girecek. Kentte, gök cisimlerinin incelenebileceği planetaryumun (gezegenevi-uzay tiyatrosu) büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesince, 5 bin metrekarelik alanda, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini izletebilmek için özel tasarlanan bir salon olan Planetaryum tamamlandı. Türkiye'de sadece İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda planetaryum bulunduğunu ve askeri eğitim amacıyla hizmet veren bu planetaryuma okul gezileri düzenlenebildiğini, ancak buranın sivillere kapalı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, planetaryumun halka açık olacağını kaydetti.

Asım Güzelbey konuyla ilgili açıklamasında, “Planetaryumun bin 500 metrekaresi oturma alanı olarak hesaplandı ve çevre düzenlemesi ile toplam 5 bin metrekarelik alanda yapılması düşünüldü. Gaziantep planetaryumu, sivillere açık olması bakımından Türkiye'de bir ilk olacak. Turizmin yanı sıra eğitime katkısı olacak. Bunu sadece uzay gözetleme merkezi olarak değil, öğrencilerin fizik derslerini gördükleri bir laboratuar olarak yapmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: Gaziantep Haberler


More info: http://www.sayisalgrafik.com.tr/sektorler/yapi/basari/ypuyeni.pdf
See less See more
Construction almost complete:

See less See more
Güzel bi Proje
yenimi bu?
daha cok 1980 gibi duruyor
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top