SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 500 Posts

·
Registered
Joined
·
630 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Przebudowa linii tramwajowej na Gdańskiej Przeróbce

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej- Etap III C, to przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego.Zakres GPKM- etap III C obejmuje:

1) przebudowę dwutorowej linii tramwajowej o długości łącznej ok. 4,4 km toru pojedynczego w ulicach: Siennickiej i Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego wraz z pętlą Przeróbka (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, perony tramwajowe) wraz z wykonaniem odwodnienia torów, sterowania i ogrzewania rozjazdów,

2) przebudowę ulic Siennickiej i Lenartowicza na odcinku od skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Powalną do skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Sucharskiego, wzdłuż przebudowywanej linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejazdów torowo-ulicznych, przejść dla pieszych, przystanków - w tym typu „Wiedeńskiego”, wjazdów, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, odwodnienia, budowa wspólnego pasa autobusowo – tramwajowego tzw. PAT) i wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,

3) przebudowę sieci trakcyjnej,

4) przebudowę oświetlenia,

5) remont tunelu przejścia pod torami na przystanku tramwajowym Brama Żuławska,

6) remont wiaduktu drogowego w ul. Siennickiej,

7) remont mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,

8) remont murów oporowych na dojazdach do mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,

9) przebudowę sygnalizacji świetlnej.

10) budowę kanalizacji kablowej,

11) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lenartowicza DN315 i DN400 wraz z osadnikiem, separatorem lamelowym oraz przepompownią wraz z jej zasilaniem,

12) przebudowę sieci wodociągowej,

13) przebudowę kanalizacji sanitarnej,

14) regulację studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych,

15) zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia,

16) usunięcie karpin po wyciętej zieleni (drzewa i krzewy),

17) urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców,

18) wykonanie studium hałasu,

19) wykonanie pomiarów drgań,

20) wykonanie usług przewozowych autobusową komunikacją zastępczą na odcinku od Węzła Akademia Muzyczna do pętli Stogi Plaża,

21) pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Planowany termin zakończenia prac to 30.09.2015 rok.

________________________________________________________________________________________________________________

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne

Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowegoKoszt projektu: 160.080.738,65 zł

Koszty kwalifikowalne: 144.978.044,18 zł

Kwota dofinansowania: 94.235.728,72 zł

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-001/13-00
Strona Inwestycji


A tak ten odcinek wygląda na dwa dni przed rozpoczęciem remontu

Jako ciekawostkę podam że OSTATNI duży remont tego odcinaka miał miał miejsce w latach 1986-89 !!!
 

·
Registered
Joined
·
753 Posts
Jestem właśnie na Akademii Muzycznej. Całkiem sprawnie to wygląda, przyjeżdża 8, za chwile podstawia się T8 w kierunku Stogów, jednocześnie przyjeżdża autobus z Przeróbki i zaraz wspomniana 8 startuje na Jelitkowo.
Ciekawe jak to będzie w tygodniu, w szczycie...
 

·
Registered
Joined
·
630 Posts
Discussion Starter · #4 ·
A więc tak:

1. Umieszczenie przystanków tymczasowych w kierunku Gdańska: Lessowa i Kaczeńce - na przewężeniu ulicy Stryjewskiego uważam za bezsensowne, nieprzemyślane i niebezpieczne !!!
Dodatkowo generujące korki i zatory na tej ulicy już przy małym ruchu :bash:

2. Skrzyżowanie na węźle Budzysza - brak zmian w działaniu sygnalizacji - brak oznaczeń tymczasowych uwzględniających sumowanie całego ruchy z wyspy (Przeróbka, Stogi, Krakowiec i Górki) :eek:hno:

3. Most wantowy przejmuje na siebie cały ruch również wracając z Gdańska przy obecnych oznaczeniach i działaniu sygnalizacji korki będą ogromne :eek:hno:

Sumując w poniedziałek rano będzie się działo !!!

A tak to wygląda w niedziele rano przy małym ruchu
 

·
Eurotram
Joined
·
19,760 Posts
Temat wątku postanowiłem uogólnić aby wątek służył także przyszłym przedsięwzięciom remontowym.
To jest bardziej remont; w sumie przy takim uogólnieniu można było w ogóle sobie darować osobny wątek i wrzucić z powrotem do gdańskiego wątku tramwajowego.Budowa nowych linii jako wątek przerzucany po zakończeniu do inwestycji zakończonych ma jak najbardziej sens,ale tak...?:eek:hno:
Tym bardziej,że przez lata tak było i jakoś dobrze działało...
 

·
Registered
Joined
·
1,449 Posts
Jestem właśnie na Akademii Muzycznej. Całkiem sprawnie to wygląda, przyjeżdża 8, za chwile podstawia się T8 w kierunku Stogów, jednocześnie przyjeżdża autobus z Przeróbki i zaraz wspomniana 8 startuje na Jelitkowo.
Ciekawe jak to będzie w tygodniu, w szczycie...
Z tego, co obserwuję od lat w Gdańsku, te skomunikowania prawie zawsze wychodzą nieźle. Niestety nie można tego powiedzieć o Wrocławiu, w którym spędzam większość czasu.
 

·
Registered
Joined
·
33 Posts
Jadąc dziś rowerkiem wzdłuż ulicy Nowotnej na Stogach wpadł mi do głowy szatański pomysł. Od wysokości ul. Kruczej aż do samej pętli na plaży mamy elegancko wydzielone zielone torowisko. Z okazji remontu na Przeróbce nic tam nie jeździ i aż prosi się aby znalazł się inwestor na atrackję turystyczną - drezyny ręczne :banana:
Tłumy dzieciaków błagających swoich ojców o przejażdzkę takim cudem... :lol:
 

·
Registered
Joined
·
13,758 Posts
1 - 20 of 500 Posts
Top