SkyscraperCity Forum banner

[Gdańsk] Przebudowa linii tramwajowych

108184 Views 513 Replies 90 Participants Last post by  MichałT
Przebudowa linii tramwajowej na Gdańskiej Przeróbce

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej- Etap III C, to przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego.Zakres GPKM- etap III C obejmuje:

1) przebudowę dwutorowej linii tramwajowej o długości łącznej ok. 4,4 km toru pojedynczego w ulicach: Siennickiej i Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego wraz z pętlą Przeróbka (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, perony tramwajowe) wraz z wykonaniem odwodnienia torów, sterowania i ogrzewania rozjazdów,

2) przebudowę ulic Siennickiej i Lenartowicza na odcinku od skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Powalną do skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Sucharskiego, wzdłuż przebudowywanej linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejazdów torowo-ulicznych, przejść dla pieszych, przystanków - w tym typu „Wiedeńskiego”, wjazdów, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, odwodnienia, budowa wspólnego pasa autobusowo – tramwajowego tzw. PAT) i wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,

3) przebudowę sieci trakcyjnej,

4) przebudowę oświetlenia,

5) remont tunelu przejścia pod torami na przystanku tramwajowym Brama Żuławska,

6) remont wiaduktu drogowego w ul. Siennickiej,

7) remont mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,

8) remont murów oporowych na dojazdach do mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,

9) przebudowę sygnalizacji świetlnej.

10) budowę kanalizacji kablowej,

11) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lenartowicza DN315 i DN400 wraz z osadnikiem, separatorem lamelowym oraz przepompownią wraz z jej zasilaniem,

12) przebudowę sieci wodociągowej,

13) przebudowę kanalizacji sanitarnej,

14) regulację studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych,

15) zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia,

16) usunięcie karpin po wyciętej zieleni (drzewa i krzewy),

17) urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców,

18) wykonanie studium hałasu,

19) wykonanie pomiarów drgań,

20) wykonanie usług przewozowych autobusową komunikacją zastępczą na odcinku od Węzła Akademia Muzyczna do pętli Stogi Plaża,

21) pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Planowany termin zakończenia prac to 30.09.2015 rok.

________________________________________________________________________________________________________________

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne

Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowegoKoszt projektu: 160.080.738,65 zł

Koszty kwalifikowalne: 144.978.044,18 zł

Kwota dofinansowania: 94.235.728,72 zł

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-001/13-00
Strona Inwestycji


A tak ten odcinek wygląda na dwa dni przed rozpoczęciem remontu

Jako ciekawostkę podam że OSTATNI duży remont tego odcinaka miał miał miejsce w latach 1986-89 !!!
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 514 Posts
Jestem właśnie na Akademii Muzycznej. Całkiem sprawnie to wygląda, przyjeżdża 8, za chwile podstawia się T8 w kierunku Stogów, jednocześnie przyjeżdża autobus z Przeróbki i zaraz wspomniana 8 startuje na Jelitkowo.
Ciekawe jak to będzie w tygodniu, w szczycie...
Z racji sąsiedztwa postaram się w marę regularnie dokumentować.
A więc tak:

1. Umieszczenie przystanków tymczasowych w kierunku Gdańska: Lessowa i Kaczeńce - na przewężeniu ulicy Stryjewskiego uważam za bezsensowne, nieprzemyślane i niebezpieczne !!!
Dodatkowo generujące korki i zatory na tej ulicy już przy małym ruchu :bash:

2. Skrzyżowanie na węźle Budzysza - brak zmian w działaniu sygnalizacji - brak oznaczeń tymczasowych uwzględniających sumowanie całego ruchy z wyspy (Przeróbka, Stogi, Krakowiec i Górki) :eek:hno:

3. Most wantowy przejmuje na siebie cały ruch również wracając z Gdańska przy obecnych oznaczeniach i działaniu sygnalizacji korki będą ogromne :eek:hno:

Sumując w poniedziałek rano będzie się działo !!!

A tak to wygląda w niedziele rano przy małym ruchu
See less See more
Podobno korki straszne na elbląskiej były dziś.
Temat wątku postanowiłem uogólnić aby wątek służył także przyszłym przedsięwzięciom remontowym.
Temat wątku postanowiłem uogólnić aby wątek służył także przyszłym przedsięwzięciom remontowym.
To jest bardziej remont; w sumie przy takim uogólnieniu można było w ogóle sobie darować osobny wątek i wrzucić z powrotem do gdańskiego wątku tramwajowego.Budowa nowych linii jako wątek przerzucany po zakończeniu do inwestycji zakończonych ma jak najbardziej sens,ale tak...?:eek:hno:
Tym bardziej,że przez lata tak było i jakoś dobrze działało...
See less See more
Jestem właśnie na Akademii Muzycznej. Całkiem sprawnie to wygląda, przyjeżdża 8, za chwile podstawia się T8 w kierunku Stogów, jednocześnie przyjeżdża autobus z Przeróbki i zaraz wspomniana 8 startuje na Jelitkowo.
Ciekawe jak to będzie w tygodniu, w szczycie...
Z tego, co obserwuję od lat w Gdańsku, te skomunikowania prawie zawsze wychodzą nieźle. Niestety nie można tego powiedzieć o Wrocławiu, w którym spędzam większość czasu.
See less See more
Nie pamiętam jakie są plany, ale czy ścieżkę rowerową na całej długości zostawiają czy będzie też rozbierana/przebudowywana? Czy ma ktoś dostęp do projektu?
  • Like
Reactions: 1
Problem korków na skręcie na most wantowy (wyjazd ze Stogów) został rozwiązany :)
Już drugi dzień sygnalizacja jest wyłączona !!!!
  • Like
Reactions: 1
^^ Nie wiem, po co w ogóle tam sygnalizacja. Odkąd wybudowano estakadę na najbardziej obciążonej relacji, pozostałe powinny regulować się same bez świateł.
  • Like
Reactions: 1
^^ Nie wiem, po co w ogóle tam sygnalizacja. Odkąd wybudowano estakadę na najbardziej obciążonej relacji, pozostałe powinny regulować się same bez świateł.
Z uwagi na tramwaj.
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Grozny-wypadek-tramwaj-uderzyl-w-cysterne-z-rozpuszczalnikiem-n28073.html
^^ W tym czasie jeszcze estakady nie było.
Teraz tranzyt leci estakadą, a nie przez skrzyżowanie ze światłami.
Tramwajowi wystarczy wzbudzana. Nawet zresztą lepiej, nie musiałby czekać.
Jadąc dziś rowerkiem wzdłuż ulicy Nowotnej na Stogach wpadł mi do głowy szatański pomysł. Od wysokości ul. Kruczej aż do samej pętli na plaży mamy elegancko wydzielone zielone torowisko. Z okazji remontu na Przeróbce nic tam nie jeździ i aż prosi się aby znalazł się inwestor na atrackję turystyczną - drezyny ręczne :banana:
Tłumy dzieciaków błagających swoich ojców o przejażdzkę takim cudem... :lol:
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 514 Posts
Top