SkyscraperCity banner

1 - 20 of 13673 Posts

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
GDAŃSKIE TRAMWAJE:

Współczesny tabor:

1. Konstal 105NCh / 105NChD/ 105Na / 105NaD / 105NAs - około 80 pociągów


2. Konstal 114Na - sztuk: 2


3. Konstal NGd99 - sztuk: 4


4. Bombardier NGT6 - sztuk: 3


5. Moderus Beta vel. Dortmund vel. N8C-NF - sztuk: 20 (46)Zadania inwestycyjne i modernizacyjne
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap III


I. GPKM III A.

1. Zadania inwestycyjne:

1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową Łódzką do pętli „Nowa Łódzka”. – przetarg na budowę
1.2. Zakup taboru tramwajowego (35 sztuk) - PESA 120Na - w produkcji, pierwsze egzemplarze jesień 2010

2. Modernizacja zajezdni
2.1. Modernizacja zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz” (ZKM)

3. Przebudowa torów tramwajowych i sieci trakcyjnej

1. Przebudowa torowisk w ul. Hallera (od ul. Mickiewicza do ul. Klinicznej) - zrobione
2. Przebudowa torowisk w ul. Klinicznej (od Al. Hallera do węzła Kliniczna) - projektowanie
3. Przebudowa torowisk na węźle Kliniczna - węzeł Kliniczna - projektowanie
4. Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej (od ul. Hynka do pętli Zaspa) - przetarg na budowę
5. Przebudowa torowisk w Al. Rzeczypospolitej i ul. Chłopskiej (od pętli Zaspa do ul. Pomorskiej) - przetarg na budowę
6. Przebudowa torowisk w Al. Hallera (od ul. Pstrowskiego do Pętli Brzeźno Plaża), Przebudowa torowisk w ul. Gdańskiej (od Al. Hallera do ul. Uczniowskiej) - projektowanie
7. Przebudowa torowisk w ul. Krasickiego (od pętli Brzeźno do ul. Przemysłowej)- projektowanie
8. Przebudowa torowisk w ul. Pomorskiej i na pętli Jelitkowo (od ul. Chłopskiej do Pętli Jelitkowo)- projektowanie
9. Przebudowa torowisk w ul. Rybołowców (od ul. Oliwskiej do ul. Wolności), Przebudowa torowisk w ul. Wolności (od ul. Rybołowców do ul. Marynarki Polskiej), Przebudowa torowisk w ul. Strajku Dokerów (od ul. Władysława IV do ul. Góreckiego) - projektowanie
10. Przebudowa torowisk w Al. Wojska Polskiego i Al. Grunwaldzkiej (od ul. Nowowiejskiego do ul. Miedzianej) - projektowanie
11. Przebudowa torowisk w Al. Grunwaldzkiej (od ul. Klonowej do ul. Miszewskiego) - projektowanie
12. Przebudowa torowisk w ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej (od ul. 3 Maja do Pętli Siedlce) - przetarg na budowę

4. Budowa i przebudowa elektroenergetyki trakcyjnej

1. Budowa stacji prostownikowej „Brzeźno” przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Chrobrego
2. Budowa systemu zdalnego sterowania stacjami prostownikowymi
a. Stacja Bojowców - ul. Targ Rakowy
b. Stacja Towarowa - ul. Trubadurów 4
c. Stacja Chłopska - ul. Chłopska 55a
d. Stacja Zaspa - Al. Rzeczypospolitej
e. Stacja Stogi - ul. Wosia Budzysza 1
f. Stacja Grobla - ul. Długa Grobla
g. Stacja Oliwa - Al. Grunwaldzka 537
h. Stacja Aleja Wojska - ul. Wita Stwosza 112
i. Stacja Nowy Port - ul. Władysława IV 12
3. Wymiana wyłączników szybkich w stacjach prostownikowych Stacja GROBLA - 4 wyłączniki
Stacja ZASPA - 7 wyłączników
4. Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi Zwrotnica nr 2401- Nowy Port przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Władysława IV

II. GPKM III B
Realizacja: po 2014

1. Zadania inwestycyjne:
1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migowo od pętli „Siedlce” wzdłuż ul. Kartuskiej, przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, ul. Bulońską do pętli „Myśliwska”w rejonie skrzyżowania ul. Bulońskiej i ul. Myśliwskiej.
1.2. Zakup taboru tramwajowego (5 sztuk)

2. Przebudowa torów tramwajowych i sieci trakcyjnej
2.1. Przebudowa torowisk w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza (od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego)
2.2. Przebudowa torowisk w ul. Stryjewskiego i ul. Nowotnej (od ul. Skiby do ul. Rozłogi)

3. Budowa i przebudowa elektroenergetyki trakcyjnej
3.1. Budowa układów sterowania zwrotnicami tramwajowymi zwrotnica nr 501 – pętla Przeróbka, zwrotnica nr 601 – pętla Pasanil
3.2. Przebudowa rozdzielni prądu stałego w stacji prostownikowej STOGI ul. Wosia Budzysza 1
3.3. Budowa kabla trakcyjnego zasilającego „Rozłogi” ze stacji prostownikowej STOGI ulice: Budzysza, Niska, Rozłogi-----------------------


Postaram sie zebrac razem wszystkie informacje związane z remontami torów, taboru, itp.
Oczywiscie oprocz nowej linii na Chelm.

Na razie te z ostatniego miesiaca. Prosze tutaj prowadzic dyskusje o tramwajach.


Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 44
z dnia 2006-02-20

POZYCJA 9224

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej:
1. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Pomorska -Chłopska
2. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Chłopska - Obrońców Wybrzeża
3. Przebudowa torów na skrzyżowaniu Chłopska- Jagiellońska
4. Przebudowa pętli tramwajowej Zaspa wraz z dojazdami do pętli

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej:
1. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Pomorska -Chłopska
2. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Chłopska - Obrońców Wybrzeża
3. Przebudowa torów na skrzyżowaniu Chłopska- Jagiellońska
4. Przebudowa pętli tramwajowej Zaspa wraz z dojazdami do pętli.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oddzielnie dla każdego zadania ( projektów budowlanych i wykonawczych ) stanowiących przedmiot umowy.
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na podstawie opracowanego projektu potwierdzenia z Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót w trybie art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego ( dla każdego zadania).
Roboty budowlane zadania 1. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Pomorska-Chłopska w Gdańsku", w granicach opracowania projektowego.
Roboty budowlane zadania 2. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Chłopska-Obrońców Wybrzeża w Gdańsku", w granicach opracowania projektowego.
Roboty budowlane zadania 3. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Chłopska-Jagiellońska w Gdańsku", w granicach opracowania projektowego.
Roboty budowlane zadania 4. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa pętli tramwajowej Zaspa wraz z dojazdami", w granicach opracowania projektowego.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gdańsk- skrzyżowanie ulic Pomorska -Chłopska, Chłopska - Obrońców Wybrzeża, Chłopska- Jagiellońska oraz pętli tramwajowej Zaspa wraz z dojazdami do pętli.
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: II.2.1) Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej oddzielnie dla każdego zadania ( projektów budowlanych i wykonawczych ) stanowiących przedmiot umowy w terminach:
- wypełnione wnioski do gestorów sieci
2 tygodnie od daty zawarcia umowy
- dane do wykonania geotechnicznych badań podłoża gruntowego
2 tygodnie od daty zawarcia umowy
- dane do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2 tygodnie od daty zawarcia umowy
- projekty budowlane
10 tygodni od daty zawarcia umowy
- projekty wykonawcze
12 tygodni (84 dni) od daty zawarcia umowy
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na podstawie opracowanego projektu potwierdzenia z Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót w trybie art. 29 i art. 30 Prawa budowlanego ( dla każdego zadania).
Roboty budowlane zadania 1. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Pomorska-Chłopska w Gdańsku", w granicach opracowania projektowego a w szczególności:
Roboty torowo- drogowe:
- wymianę toru tramwajowego (szyny, podkłady, tłuczeń 580mb toru pojedynczego
- wymianę 6 kpl. rozjazdów typu Cogifer, lub równorzędnych
- wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż całkowicie sączący jednostronny (z rur perforowanych PCV lub podobnych) ze studniami rewizyjnymi o średnicy 315 mm z rur karbowanych PCV co 50 - 60 m z podłączeniem do kanalizacji miejskiej studnią o średnicy 1200 mm,
- wykonanie odwodnienia rozjazdów z montażem separatorów,
- wykonanie regulacji torów, w planie i profilu ze stabilizacją toru automatyczną podbijarką mechaniczną, na całym odcinku wymiany toru oraz 120 mbtp w torach istniejących na połączeniu z torem nowym,
- balastowanie toru po regulacji do górnej powierzchni podkładu nowym kruszywem kamiennym,
- przebudowę 5 wysepek tramwajowych przystosowanych do obsługi tramwaju niskopodłogowego z rampami
- przebudowe przystanku autobusowego na ulicy Pomorskiej
- wymianę wygrodzeń z siatki w ramkach w postaci osłon przeciwrozbryzgowych na długości przystanku ulicy Pomorskiej i 2 przystankach ulicy Chłopskiej
- wymianę pozostałych wygrodzeń z siatki w ramkach na wygrodzenia typu RS
- wymianę wiat przystankowych CITY 90 na peronach tramwajowych
- wymianę istniejących obrzeży betonowych
- wymianę bitumicznej nawierzchni drogowej na nawierzchnię z płyt typu STRAIL na przejazdach torowo-ulicznych - 54 m.b. toru podwójnego,
- modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie warstwy gr 5 cm i nałożenie SMA- 600 m kw.
- wymiana nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej na 3 przejściach przez tory: (2 przejścia przy ul Pomorskiej, przejście przy ul. Chłopskiej )- na nawierzchnię z płyt gumowych
- wymiana krawężników na 300 m.b.
- remont chodnika z płyt betonowych 200m kw.
- remont chodnika z kostki betonowej 180 m kw.
Roboty elektroenergetyczne:
- wymiana kabli trakcyjnych zasilających na całej długości:
Jelitowo - długość około 2x455m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do słupa nr 14-15/9
Pomorska - długość około 2x610m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do słupa nr 13-14/123
Gospody - długość około 2x133m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do słupa nr 16-14/52
Szkoła - długość około 2x600m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do słupa nr 16-14/50
- wymiana kabli powrotnych na całej długości:
Oliwa - długość około 2x390m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do szafki powrotnej przy słupie 14/9
Jelitkowo - długość około 2x390m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do szafki powrotnej przy słupie 14/7
Rondo - długość około 2x390m, od stacji prostownikowej "Chłopska" do szafki powrotnej przy słupie
- wymiana sieci między izolatorami sekcyjnymi 81, 82, 83 (miedzy przęsłem ze słupami 13-14/128 i 13-14/129; przęsłem ze słupami 14-15/7 i 14-15/8; oraz słupem 16-14/51)
- wymiana przewodów jezdnych w zakresie zadania
- wymiana liny nośnej w zakresie zadania
- wymiana izolatorów sekcyjnych przewodu jezdnego i liny nośnej w zakresie zadania (numery 81, 82, 83)
- wymiana odłączników sektorowych w zakresie zadania wraz z okablowaniem (numery 81, 82, 83)
- wymiana odłączników na kablach zasilających na odłączniki systemu Elektroline lub równoważne
- wymiana punktów powrotnych
- malowanie słupów trakcyjnych, konserwacja przyziemnej części słupów, wykonanie nowych cokołów słupowych
- wymiana linek wieszakowych na nowe
- montaż 3 zwrotnic elektrycznych i 3 zjazdów torowych systemu Bombardier lub równoważnego wraz z systemem transmisji danych do centrum monitorowania pracy zwrotnic w ZDiZ w Gdańsku, wyposażenie centrum monitorowania pracy zwrotnic
- wykonanie ochrony przepięciowej na końcach kabli zasilających
- wykonanie połączeń uszyniających urządzenia specjalne
- aktualizacja oznaczeń kilometracji umieszczonej na słupach trakcyjnych
- wykonanie połączeń wyrównawczych sieci górnej i dolnej - torowiska tramwajowego
- wykonanie regulacji sieci trakcyjnej, pomiarów geometrii sieci, pomiary wielkości elektrycznych,
- wykonanie zasilania wiat przystankowych.
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych koniecznych do realizacji zadania.
- regulacja studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych.
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
- usunięcie uschniętych drzew
- zieleń - humusowanie i wykonanie trawnika 400 m kw.
Granicami zakresu robót torowych według istniejącej kilometracji są: od strony Oliwy od km 1,700 na odcinku13-14
Koniec robót w ul. Pomorskiej od strony Jelitkowa w km 0,070 na odcinku 14-15 ( między słupami 14-15/3,4,5,6)
Koniec robót w ul. Chłopskiej w km 2,250 na odcinku16-14 ( przy słupie 16-14/55)
Roboty budowlane zadania 2. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Chłopska-Obrońców Wybrzeża w Gdańsku", w granicach opracowania projektowego a w szczególności:
Roboty torowo- drogowe:
- wymianę toru tramwajowego (szyny, podkłady, tłuczeń 460mb toru pojedynczego
- wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż całkowicie sączący jednostronny (z rur perforowanych PCV lub podobnych) ze studniami rewizyjnymi o średnicy 315 mm z rur karbowanych PCV co 50 - 60 m z podłączeniem do kanalizacji miejskiej studnią o średnicy 1200 mm,
- wykonanie regulacji torów, w planie i profilu ze stabilizacją toru automatyczną podbijarką mechaniczną, na całym odcinku wymiany toru oraz 120 mbtp w torach istniejących na połączeniu z torem nowym,
- balastowanie toru po regulacji do górnej powierzchni podkładu nowym kruszywem kamiennym,
- przebudowę 2 wysepek tramwajowych przystosowanych do obsługi tramwaju niskopodłogowego z rampami
- wymiana wygrodzeń z siatki w ramkach przy wysepkach przystankowych na wygrodzenia przeciwrozbryzgowe o łącznej długości 90 m.b. dla 2 wysepek
- wymiana pozostałych wygrodzeń z siatki w ramkach przy wysepkach przystankowych na wygrodzenia typu RS
- wymianę krawężników drogowych na długości wysepek przystankowych i w miejscach gdzie stanowią granicę torowiska 620 m.b.
- wymianę istniejących obrzeży betonowych
- wymianę bitumicznej nawierzchni drogowej na nawierzchnię z płyt typu STRAIL na przejeździe torowo-ulicznych - 30m.b. toru podwójnego,
- modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie warstwy o grubości 5 cm i nałożenie SMA na 150 m kw.
- modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie warstwy o grubości 10 cm i ułożenie nowej nawierzchni gr. 10 cm w tym SMA o grubości 4cm na 860m kw.
- wymiana nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej na 2 przejściach przez tory:- na nawierzchnię z płyt gumowych
- remont chodnika z płyt betonowych 310 m kw.
- remont chodnika z kostki betonowej 640 m kw.
Roboty elektroenergetyczne:
- wymiana przewodów jezdnych na torze kierunek Pętla Zaspa od słupa 16-14/34 (sektor 84) do kotwienia na słupie 16-14/24
- wymiana przewodów jezdnych na torze kierunek Jelitkowo od słupa 16-14/34 (sektor 84) do kotwienia na słupie 16-14/23
- wymiana urządzeń kompensacyjnych na słupach 16-14/23 oraz 16-14/24
- wymiana wysięgników na odcinku od słupa 16-14/23 do słupa 16-14/34
- wymiana izolatorów sekcyjnych przewodu jezdnego i liny nośnej przy słupie 16-14/34 na izolatory typu Elektroline lub równoważne
- montaż odłącznika sektorowego typu Elektroline lub równoważnego dla izolatora sektora nr 84 wraz z okablowaniem
- wymiana odłącznika kablowego na kablu zasilającym "Czerwony Dwór" (słup 16-14/33) na odłącznik typu Elektroline lub równoważny
- wykonanie ochrony przepięciowej na końcu kabla zasilającego "Czerwony Dwór"
- wykonanie połączeń wyrównawczych sieci górnej i dolnej - torowiska tramwajowego
- wykonanie połączeń uszyniających urządzenia specjalne
- wymiana linek wieszakowych na nowe
- malowanie słupów trakcyjnych, konserwacja przyziemnej części słupów, wykonanie nowych cokołów słupowych
- aktualizacja oznaczeń kilometracji umieszczonej na słupach trakcyjnych
- wykonanie regulacji sieci trakcyjnej, pomiarów geometrii sieci, pomiarów wielkości elektrycznych,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej - należy zastosować sygnalizację z sygnalizatorami czasu pozostającego do czasu włączenia sygnału zielonego dla tramwaju.
- wykonanie zasilania wiat przystankowych.
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych koniecznych do realizacji zadania.
- regulacja studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych.
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
- zieleń - humusowanie i wykonanie trawnika 4825 m kw.
Granicami zakresu robót torowych według istniejącej kilometracji są:
Początek robót w ul. Chłopskiej od km 1,130 na odcinku16-14 - (koło słupa 16-14/30)
Koniec robót w Chłopskiej od km 0,900 na odcinku16-14
Roboty budowlane zadania 3. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Chłopska-Jagiellońska w Gdańsku", w granicach opracowania projektowego, a w szczególności:
Roboty torowo- drogowe:
- wymianę toru tramwajowego (szyny, podkłady, tłuczeń 398mb toru pojedynczego
- wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż całkowicie sączący jednostronny ( z rur perforowanych PCV lub podobnych) ze studniami rewizyjnymi o średnicy 315 mm z rur karbowanych PCV co 50 - 60 m z podłączeniem do kanalizacji miejskiej studnią o średnicy 1200 mm,
- wykonanie regulacji torów, w planie i profilu ze stabilizacją toru automatyczną podbijarką mechaniczną, na całym odcinku wymiany toru oraz 120 mbtp w torach istniejących na połączeniu z torem nowym,
- balastowanie toru po regulacji do górnej powierzchni podkładu nowym kruszywem kamiennym,
- przebudowę 2 wysepek tramwajowych przystosowanych do obsługi tramwaju niskopodłogowego z rampami
- wymianę wygrodzeń z siatki w ramkach przy wysepkach przystankowych na wygrodzenia w postaci osłon przeciwrozbryzgowych o łącznej długości 90 m.b. dla 2 wysepek
- wymianę wygrodzeń z siatki w ramkach przy wysepkach przystankowych na wygrodzenia typu RS
- wymianę krawężników drogowych na długości wysepek przystankowych i w miejscach gdzie stanowią granicę torowiska 100 m.b.
- wymianę istniejących obrzeży betonowych
- wymianę bitumicznej nawierzchni drogowej na nawierzchnię z płyt typu STRAIL na przejazdach torowo-ulicznych - 30 m.b. toru podwójnego,
- modernizacja nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie warstwy o grubości 5 cm i nałożenie SMA na 800 m kw.
- wymiana nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej na 2 przejściach przez tory: - na nawierzchnię z płyt gumowych,
- remont chodnika z płyt betonowych 90 m kw.
- remont chodnika z kostki betonowej 240 m kw.
Roboty elektroenergetyczne:
- wymiana przewodów jezdnych na torze kierunek Pętla Zaspa od słupa 16-14/44 kotwienie do izolatora sekcyjnego nr 84 na słupie 16-14/34
- wymiana przewodów jezdnych na torze kierunek Jelitowo od słupa 16-14/34 (sektor 84) do kotwienia na słupie 16-14/43
- wymiana urządzeń kompensacyjnych na słupach 16-14/43 oraz 16-14/44
- wymiana wysięgników na odcinku od słupa 16-14/35 do słupa 16-14/44
- wykonanie połączeń wyrównawczych sieci górnej i dolnej - torowiska tramwajowego
- wykonanie połączeń uszyniających urządzenia specjalne
- wymiana linek wieszakowych na nowe
- malowanie słupów trakcyjnych, konserwacja przyziemnej części słupów, wykonanie nowych cokołów słupowych
- wymiana kabla powrotnego "Czerwony Dwór" na całej długości - od stacji prostownikowej "Chłopska" do skrzynki kabli powrotnych przy słupie 16-14/31
- aktualizacja oznaczeń kilometracji umieszczonej na słupach trakcyjnych
- wykonanie regulacji sieci trakcyjnej, pomiarów geometrii sieci, pomiarów wielkości elektrycznych,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej - należy zastosować sygnalizację z sygnalizatorami czasu pozostającego do czasu włączenia sygnału zielonego dla tramwaju.
- wykonanie zasilania wiat przystankowych.
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych koniecznych do realizacji zadania.
- regulacja studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych.
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
- zieleń - humusowanie i wykonanie trawnika 640 m kw.
Granicami zakresu robót torowych według istniejącej kilometracji są:
Początek robót w ul. Chłopskiej od km 1,535 na odcinku16-14 - (22m za słupem 16-14/37 w stronę ul.Pomorskiej)
Koniec robót w Chłopskiej w km 1,336 na odcinku16-14 ( 31m od słupa 16-14/33 w strone ul. Pomorskiej)
Roboty budowlane zadania 4. obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego p.n. "Przebudowa pętli tramwajowej Zaspa wraz z dojazdami", w granicach opracowania projektowego a w szczególności:
Roboty torowo- drogowe:
- wymianę toru tramwajowego (szyny, podkłady, tłuczeń 1351 mb toru pojedynczego
- wymianę 10 kpl rozjazdów typu Cogifer, lub równorzędnych
- wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż całkowicie sączący jednostronny z rur perforowanych PCV lub podobnych) ze studniami rewizyjnymi o średnicy 315 mm z rur karbowanych PCV co 50 - 60 m z podłączeniem do kanalizacji miejskiej studnią o średnicy 1200 mm,
- wykonanie odwodnienia rozjazdów z montażem separatorów,
- wykonanie regulacji torów, w planie i profilu ze stabilizacją toru automatyczną podbijarką mechaniczną, na całym odcinku wymiany toru oraz 120 mbtp w torach istniejących na połączeniu z torem nowym,
- balastowanie toru po regulacji do górnej powierzchni podkładu nowym kruszywem kamiennym,
- przebudowę 5 wysepek tramwajowych wydłużonych przystosowanych do obsługi tramwaju niskopodłogowego z rampami
- wymianę wygrodzeń z siatki w ramkach przy wysepkach przystankowych na wygrodzenia typu RS
- wymianę istniejących obrzeży betonowych
- wymiana nawierzchni bitumicznych i z kostki betonowej na istniejących przejściach przez tory: - na nawierzchnię z płyt gumowych.
- remont chodnika z kostki betonowej 950 m kw.
Roboty elektroenergetyczne:
- wymiana przewodów jezdnych na odcinku od słupa trakcyjnego 16-14/10 (izolator sekcyjny 86) do słupa trakcyjnego 17-16/81 (izolator sekcyjny 91) wraz z przewodami na Pętli
- wymiana urządzeń kompensacyjnych na słupach 16-14/6 oraz 16-14/7 i na słupach 17-16/86 oraz 17-16/87
- zmiana konstrukcji mocowania sieci trakcyjnej do obu wiaduktów na wlotach do Pętli Zaspa
- wymiana odłączników kablowych na kablu "Pętla Zaspa" (Słup 17-16/82) na odłącznik typu Elektroline lub równoważny
- wykonanie ochrony przepięciowej na końcach kabli zasilających
- wymiana izolatorów sekcyjnych przewodu jezdnego i liny nośnej przy słupie 16-14/10 oraz 17-16/81 na izolatory typu Elektroline lub równoważne
- montaż odłączników sektorowych typu Elektroline lub równoważnych dla izolatorów sektorów nr 86 i 91 wraz z okablowaniem
- wykonanie połączeń wyrównawczych sieci górnej i dolnej - torowiska tramwajowego
- wykonanie połączeń uszyniających urządzenia specjalne
- wymiana linek wieszakowych na nowe
- montaż nowych konstrukcji nośnych wysięgnikowych i poprzecznych linkowych w zakresie zadania
- montaż samoczynnych napędów dla 5 zwrotnic i 5 zjazdów torowych systemu Bombardier lub równoważnego wraz z systemem transmisji danych do centrum monitorowania pracy zwrotnic w ZDiZ w Gdańsku
- malowanie słupów trakcyjnych, konserwacja przyziemnej części słupów, wykonanie nowych cokołów słupowych
- aktualizacja oznaczeń kilometracji umieszczonej na słupach trakcyjnych
- wykonanie regulacji sieci trakcyjnej, pomiarów geometrii sieci, pomiarów wielkości elektrycznych
- wykonanie zasilania wiat przystankowych
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych koniecznych do realizacji zadania.
- regulacja studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych.
- zieleń - humusowanie i wykonanie trawnika 11000 m kw.
Granicami zakresu robót torowych według istniejącej kilometracji są:
Początek robót od km 0,150 na odcinku16-14 - (od słupa 16-14/7 )
Koniec robót w km 2,584 na odcinku17-16 (od słupa 17-16/87)
Przewidywany okres realizacji robót wrzesień 2006 kwiecień 2007 roku.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2007;


Potwierdzenie z DB o przetargach

Przetargi na tramwaj i modernizację torowisk

Środa, 22 lutego 2006r.

Po przetargach na remont ul. Marynarki Polskiej i budowę kolejnego odcinka trasy W-Z nadszedł czas na modernizację torowisk i budowę linii tramwajowej na Chełm.Stosowne przetargi ogłosiła właśnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wszystko w ramach współfinansowanego przez Unię Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.
Budowa linii tramwajowej na Chełm oraz modernizacja torowisk na ulicach Mickiewicza, Wita Stwosza, Chłopskiej i Pomorskiej zbliżają się wielkimi krokami. Warte kilkadziesiąt milionów złotych inwestycje przykuwają uwagę przedsiębiorców w całej Polsce. Gdańsk stał się bowiem remontowym eldorado dla firm zajmujących się pracami torowymi. Wiele z nich zapowiada, że starać się będzie o kontrakty w naszym mieście. - Z całą pewnością przystąpimy do przetargów. Mamy doświadczenie przy tego rodzaju remontach - zapewnia Marcin Małek, rzecznik MPK Łódź.
Budowa linii tramwajowej na Chełm jest głównym elementem GPKM. Gdańsk otrzymał unijne dofinansowanie na ten cel. Łącznie 80 mln zł. Za te pieniądze, oprócz niemal trzykilometrowej linii na Chełm, wyremontowanych zostanie 20 kilometrów torowisk. Kupione będą także nowe tramwaje (3 szt.) i autobusy (33 szt.).
Modernizacja torowisk zwiększyć ma nie tylko komfort podróżowania tramwajem. Wpłynie ona także pozytywnie na prędkość pojazdów i bezpieczeństwo pasażerów.
- Unowocześnione torowiska zwiększą atrakcyjność tramwaju jako szybkiego i ekologicznego środka transportu - mówi Antoni Szczyt, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej UM w Gdańsku. - Jednocześnie ostrzegam i przepraszam; przez dwa lata w mieście będzie bardzo dużo utrudnień w ruchu. Remonty są jednak konieczne i w związku z tym proszę wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość - dodaje dyrektor Szczyt.


Z GW:
Przetarg na nowe tramwaje.


Michał Tusk 13-02-2006 , ostatnia aktualizacja 13-02-2006 21:35

ZKM ogłosił przetarg na dostawę trzech nowych tramwajów dla Gdańska. Wszystko wskazuje na to, że kwalifikować będą się do niego tylko kanadyjski Bombardier i być może niemiecki Siemens

Gdańsk nie miał dotychczas szczęścia do tramwajów niskopodłogowych. Najbardziej bezawaryjne są dwa wozy typu 114Na (jeżdżą na linii nr 12). To niskopodłogowce, ale konstrukcyjnie bliskie najczęściej spotykanym w Polsce pojazdom typu 105N (również w Gdańsku jest ich najwięcej). Znacznie nowocześniejsze citadisy sprawiają wiele kłopotów. Złe wyważenie wózków powoduje częste wykolejenia, a ostatnio "Gazeta" ujawniła problemy z elektroniką, z którą ZKM nie bardzo potrafi sobie poradzić. Wszystko wskazuje na to, że najnowszy przetarg na trzy nowe tramwaje, który jest elementem Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (w ramach którego powstanie też linia na Chełm) ma te problemy zakończyć. Specyfikacja wyraźnie narzuca długość pojazdu, która ma wynosić dokładnie 26 metrów (możliwe są 20-centymetrowe odchylenia). Jedynym pasującym do warunków tramwajem, który już z powodzeniem jeździ w kraju, jest kursujący po Krakowie model NGt6/2, produkowany przez kanadyjskiego Bombardiera.

Jego ewentualnym konkurentem może być konstrukcja niemieckiego Siemensa, czyli obecny w Poznaniu combino. Poznańska wersja jest dłuższa niż 26 metrów, ale jest to konstrukcja modułowa, a więc jej długość można łatwo zmienić. Najważniejsze, że według osób znających realia branży, oba tramwaje to sprawdzone pojazdy renomowanych producentów, które w eksploatacji nie sprawiają wielu problemów. Jakość będzie jednak kosztować. Na zakup trzech sztuk ZKM chce przeznaczyć około 22 milionów złotych. Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się 27 marca.


Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 39
z dnia 2006-02-13

POZYCJA 8094

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: przebudowa torów w ul. Wita Stwosza w Gdańsku na odcinku od ul. Bażyńskiego do pętli Ogrodowa

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa torów w ul. Wita Stwosza w Gdańsku na odcinku od ul. Bażyńskiego do pętli Ogrodowa.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) stanowiącej przedmiot umowy w zakresie : torowym, drogowym, elektrycznym, sanitarnym, usunięcia kolizji, zagospodarowania terenu, zieleni, organizacji ruchu i oznakowania docelowego ze zmianami w sterowaniu miejskiej sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na czas budowy.
- Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego.
- Roboty budowlane obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego.
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) stanowiącej przedmiot umowy w zakresie: torowym, drogowym, elektrycznym, sanitarnym, usunięcia kolizji, zagospodarowania terenu, zieleni, organizacji ruchu i oznakowania docelowego ze zmianami w sterowaniu miejskiej sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na czas budowy.
Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego.
Roboty budowlane obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego w granicach opracowania projektowego a w szczególności:
Kategoria robót - Roboty związane z liniami tramwajowymi - 45234126-5 (kod CPV)
Roboty torowo-drogowe:
- wymiana toru tramwajowego (szyny, podkłady, tłuczeń 2 820 mb toru pojedynczego
- wymiana 6 rozjazdów ze zwrotnicami z iglicami nisko posadowionymi typu Cogifer Polska lub równorzędne
- wykonanie odwodnienia torowiska - na całej długości drenaż jednostronny ze studniami rewizyjnymi co 50 - 60 m z podłączeniem do kanalizacji miejskiej,
- wykonanie odwodnienia rozjazdów z montażem separatorów,
- wykonanie regulacji torów, w planie i profilu ze stabilizacją toru automatyczną podbijarką mechaniczną, na całym odcinku wymiany toru oraz 120 mbtp w torach istniejących na połączeniu z torem nowym, z równoczesną ich naprawą przez ewentualną wymianę podkładów, szyn, złączek, tłucznia oraz napawanie szyn,
- balastowanie toru po regulacji do górnej powierzchni podkładu nowym kruszywem kamiennym,
- przebudowa 6 wysepek tramwajowych z rampami wraz z ich wygrodzeniem w postaci osłon przeciwrozbryzgowych o długości 320 mb przy przystankach Bażyńskiego, Uniwersytet i Abrahama
- przebudowa 3 wysepek przystankowych na pętli Ogrodowa
- wymiana wygrodzeń z siatki w ramkach przy wysepkach przystankowych na wygrodzenia typu RS o łącznej długości 60 m (załącznik nr 7 do SIWZ)
- wymiana wygrodzeń z siatki w ramkach na wygrodzenia typu RS w międzytorzu przystanków Uniwersytet i Abrahama o łącznej długości 215 mb,
- odtworzenie kilometracji torów tramwajowych wzdłuż ulicy Wita Stwosza
- montaż 6 szt. wiat przystankowych CITY 90 lub równoważne na peronach tramwajowych lub na chodniku w sąsiedztwie przystanku jeżeli brak miejsca na peronie
- wymiana krawężników drogowych na długości wysepek przystankowych i w miejscach gdzie stanowią granicę torowiska o łącznej długości 1 380 m
- wymiana obrzeży betonowych 1 300 mb
- rozebranie nawierzchni przejazdów - 400 m kw.,
- regulacja urządzeń podziemnych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- wymiana bitumicznej nawierzchni drogowej na nawierzchnię z płyt typu STRAIL na przejazdach torowo-ulicznych w ul. Bażyńskiego, w ul. Abrahama - 28 mb toru podwójnego oraz przejazdach w torach łączących pętlę i zajezdnię 53 mb toru pojedynczego
- wymiana nawierzchni bitumicznych z kostki betonowej i płyt betonowych przez tory: 2 przejścia przy ul. Bażyńskiego, przejście przy ul. Abrahama, przejście przy przystanku Abrahama - na nawierzchnię z płyt typu STRAIL lub równoważne - 21 mb toru podwójnego oraz 20 mb toru pojedynczego w ciągu ul. Wita Stwosza w torach na pętlę i do zajezdni
- wymiana nawierzchni przejazdu do Centrum Ogrodnictwa na nawierzchnię z kostki betonowej,
- remont chodnika z płyt betonowych oraz opaski 1 200 m kw.,
- remont chodnika z kostki betonowej na dojściach do przystanków 240 m kw.,
- remont tunelu na przystanku Uniwersytet polegający na wymianie izolacji i naprawie dylatacji przejścia podziemnego, na które składają się: rozbiórka warstwy ochronnej izolacji na powierzchni około 50 m kw., rozbiórka izolacji, oczyszczenie płyty stropowej, wykonanie warstwy wyrównawczej zaprawami typu PCC, wykonanie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego lub asfaltobetonu drobnoziarnistego gr. 3 cm, naprawa dylatacji stropu 2 x 6,5 m , ułożenie drenów odwaniających prefabrykowanych na izolacji, wykonanie drenażu wzdłuż przyczółków z rury PCV perforowanej o średnicy DN = 100 i długości 2 x 7 m Dla potwierdzenia czy wymienione roboty wyczerpują zakres remontu tunelu Wykonawca opracuje ocenę techniczną i w razie potrzeby zwiększy zakres robót.
Roboty elektroenergetyczne:
- wymiana przewodu jezdnego wraz z liną nośną w ulicy Wita Stwosza- 2 960 mb
- wymiana przewodu jezdnego na pętli Ogrodowa - 400 mb
- wymiana 14 stalowych słupów trakcyjnych i oświetlających przystanki dla wsiadających i wysiadających na pętli Ogrodowa
- wymiana 88 wysięgników jednotorowych systemu Elektroline lub równoważnych
- montaż ograniczników przepięć prądu stałego typu POLIM H
- wymiana izolatorów sekcyjnych przewodu jezdnego 9 szt., liny nośnej 6 szt.
- wbudowanie 5 kompletów połączeń wyrównawczych torowych
- wymiana 4 kompletów urządzeń kompensujących przewód jezdny
- malowanie stalowych słupów trakcyjnych do pełnej wysokości w ul. Wita Stwosza 44 szt oraz 14 na pętli Ogrodowa. Po zakończeniu prac malarskich należy odtworzyć numerację słupów trakcyjnych
- ułożenie kabli zasilających na odcinkach od stacji prostownikowej Aleja Wojska Polskiego T16162 do odłącznika typ U zasilającego sieć trakcyjną przy ul.Bażyńskiego z kablem typu 2x YAKY 1x 625 +2 x 2,5 mm kw.,
- odłączenia i podłączenia kabli do zamontowanych nowych odłączników typu U - Drożyny słup 12- 13/ 5, Bażyńskiego słup 12-13/36, pętla Ogrodowa słup 12/17
- montaż samoczynnych napędów dla 3 zwrotnic (nr 1209, 1207,1204) i 4 zjazdów torowych (1210, 1206, 1205, 1208) systemu Bombardier lub równoważnego wraz z zasilaniem i systemem transmisji danych do centrum monitorowania pracy zwrotnic w ZDiZ w Gdańsku,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wita Stwosza - Bażyńskiego należy: zastosować wymianę sterownika sygnalizacji na umożliwiający realizację akomodacji i priorytetów tramwajowych, zastosować detektory tramwajowe wraz z wykonaniem niezbędnej kanalizacji kablowej, zastosować sygnalizację z sygnalizatorami czasu pozostającego do włączenia sygnału zielonego dla tramwaju, dokonać zmiany programu sygnalizacji w uzgodnieniu z ZdiZ Gdańsk,
- przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu W. Stwosza - Abrahama należy: zastosować wymianę sterownika sygnalizacji na umożliwiający realizację akomodacji i priorytetów tramwajowych, zastosować detektory tramwajowe wraz z wykonaniem niezbędnej kanalizacji kablowej, dokonać zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem priorytetu dla tramwaju (wg załącznika nr 8 do SIWZ),
- budowę zasilania wiat przystankowych z latarń oświetlenia ulicznego
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych, regulacja urządzeń podziemnych; studni teletechnicznych
Granicami zakresu robót torowych są: od strony Jelitkowa Hm 1,180 na odcinku 12-13 (w pobliżu słupa nr 12-13/39), od strony Gdańska przy słupie nr 12/9 węzła nr 9 w Hm 0,0975
Granicami zakresu robót sieciowych jest od strony Jelitkowa słup nr 15/4 od strony Gdańska słupy 12/15 i 12/10a.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.09.2006;


Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 38
z dnia 2006-02-10
POZYCJA 7931

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdańsk: przebudowa torów w ul. Mickiewicza w Gdańsku od ul. Hallera do Pl. Komorowskiego

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pzebudowa torów w ul. Mickiewicza w Gdańsku od ul. Hallera do Pl. Komorowskiego.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) stanowiącej przedmiot umowy w zakresie : torowym, drogowym, elektrycznym, sanitarnym, konstrukcyjnym, kubaturowym, usunięcia kolizji, zagospodarowania terenu, zieleni, organizacji ruchu i oznakowania docelowego ze zmianami w sterowaniu miejskiej sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na czas budowy.
- Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego
- Roboty budowlane obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gdańsk - ul.Mickiewicza (od ul. Hallera do Pl. Komorowskiego).
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) stanowiącej przedmiot umowy w zakresie : torowym, drogowym, elektrycznym, sanitarnym, konstrukcyjnym, kubaturowym, usunięcia kolizji, zagospodarowania terenu, zieleni, organizacji ruchu i oznakowania docelowego ze zmianami w sterowaniu miejskiej sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na czas budowy.
Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego.
Roboty budowlane obejmujące zakres wg Programu funkcjonalno-użytkowego w granicach opracowania projektowego a w szczególności:
Kategoria robót - Roboty związane z liniami tramwajowymi - 45234126-5 (kod CPV
Roboty torowe
- przebudowa 705 mb toru pojedynczego zabudowanego jezdnią z wymianą szyn rowkowych na istniejącej płycie betonowej
- przebudowa 200 mb toru pojedynczego wydzielonego z wymianą szyn rowkowych, podkładów drewnianych i tłucznia
- montaż wiaty przystankowej CITY 90
- wykonanie odwodnienia szyn na całej długości toru
- wykonanie odwodnienia torowiska na długości toru wydzielonego przez wykonanie drenażu jednostronnego ze studniami rewizyjnymi i podłączeniem do kanalizacji deszczowej
- wykonanie regulacji torów w planie i profilu ze stabilizacją toru automatyczną podbijarką mechaniczną na wydzielonym odcinku wymiany toru
- wymiana nawierzchni przejścia dla pieszych przez dwa tory na nawierzchnię z płyt gumowych 5 bm. toru podwójnego
- wymiana bitumicznej nawierzchni drogowej na nawierzchnię typu STREIL
- w przejazdach torowo-ulicznych na rondzie Pl. Komorowskiego - 20 mbtpod.
- wymiana obrzeży betonowych na długości ronda i wysepki Pl. Komorowskiego
Roboty drogowe
- rozebranie nawierzchni przejazdów - 900 m kw.
- wymiana krawężników betonowych na kamienne - 900 mb.
- frezowanie nawierzchni bitumicznej z ułożeniem asfaltobetonu SMA gr. 10cm - 3 525 m kw.
- remont chodnika z płyt betonowych - 100 m kw.
- przebudowa chodnika z ułożeniem kostki bet. - 4500 m kw.
- przebudowa wjazdów do bram - szt.10
- wymiana nawierzchni parkingu z płyt jomb na kostkę betonową - 400 m kw.
- w projekcie należy uwzględnić przełożenie i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przeniesieniem komory na kolektorze DN800 na wysokości bud.nr 6 poza obrys torowiska
- naprawa studni kanalizacyjnych - 30 szt
- wymiana wpustów - 12 szt
- odtworzenie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego
- zieleń z humusowaniem z roczną pielęgnacją - 400 m kw.
Roboty elektroenergetyczne:
- demontaż istniejącej sieci trakcyjnej
- wykonanie sieci trakcyjnej na nowych typowych słupach w ilości 20 szt.
- budowa zasilania wiaty przystankowej
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych ,regulacja urządzeń podziemnych; studni teletechnicznych włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej i wymianę wpustów ulicznych
Pozostałe roboty objęte zakresem zamówienia:
- Roboty przygotowawcze
- Obsługa geodezyjna, dozór budowy
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej
- Humusowanie - warstwą o grubości 15 cm całkowicie nowym humusem oraz wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni przez okres jednego roku od terminu odbioru
- Zadania techniczne i organizacyjne wynikające z projektu organizacji ruchu na czas budowy, a w szczególności polegające na umieszczaniu i utrzymywaniu znaków drogowych pionowych, poziomych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.04.2007;
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,396 Posts
Na stronie internetowej Bałtycki nie zamieścił terminów ukończenia tych remontów/inwestycji, podano to natomiast w samej gazecie:

linia na Chełm - gotowa do końca 2007
Mickiewicza - gotowa do końca kwietnia 2007
Wita Stwosza - do końca września br.
Pomorska - tak jak Wita Stwosza
Chłopska od Pomorskiej do Zaspy - tak jak Mickiewicza


Jeśli nie będzie przewałek z przetargami (o co się bardzo boję przy naszym idiotycznym prawie) i prace pójdą sprawnie to nawet nie czekają nas zbyt duże i częste zmiany w relacjach kursowania linii tramwajowych. Dobrze by było, gdyby roboty na szlaku przez Dolny Taras zaczęły sie po ukończeniu prac i otwarciu całej sekcji od zajezdni Wrzeszcz do skrzyżowania Pomorska/Chlopska. W przeciwnym wypadku cała północna część Gdańska będzie pozbawiona tramwajów.

Diffel. Dzięki za zrobienie porządku:)
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Z DB
Harmonogram prac przy ul. Marynarki Polskiej
Remont ul. Marynarki Polskiej rozpocznie się w marcu.
Wiadomo na pewno, że prace rozpoczną się w marcu od rozbiórki torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Reja do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. W tym czasie funkcjonować będzie zastępcza komunikacja autobusowa.
Wiecej
http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/572416.html
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,396 Posts
Skoro Marynarki Polskiej to Nowy Port, a w Nowym Porcie planowane jest dokończenie przebudowy ulic Rybołowców i Wolności. Szczególnie na tej drugiej ulicy, na jej odcinku między pl. ks. Gustkiewicza a Marynarki Polskiej szyny są w tragicznym stanie, a jezdnia swym tragizmem też im niewiele ustepuje. Zastanawiam się czy przy okazji tego remontu, który jest już ujęty w planie, wybudowany zostanie prawoskręt z Wolności w Marynarki Polskiej tak aby np. dało się tam skręcic jadąc z Brzeźna.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Z Biuletyn Zamówień Publicznych nr 47
z dnia 2006-02-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: 1. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ul. Hasllera - Mickiewicza w Gdańsku.
2. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ul. Kliniczna - Hallera w Gdańsku.
3. Wprowadzenie układów sterowania pracą zwrotnic elektrycznych na więźle Kliniczna - Twarda w Gdańsku
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykończeniowych) oddzielnie dla każdego z zadań.
Roboty torowo-drogowe:
- przebudowa torów tramwajowych
- wbudowanie rozjazdów
- montaż wiat przystankowych
- roboty budowlane przy torowisku
- zieleń z humusowaniem
Roboty elektroenergetyczne:
- remont sieci trakcyjnej
- wymiana słupów trakcyjnych
- wymiana układu trakcyjnego
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych
- regulacja studni teletechnicznych, włazów oraz wymiana wpustów ulicznych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
- usunięcie uschniętych drzew.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.07.2007;
 

·
Registered
Joined
·
12,965 Posts
delx.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Dzis jezdzilem sobie po Nowy Porcie. Jest to chyba dzielnica z najgestsza siatka linii tramwajowych w Gdańsku. I oczywiscie te linie sa w najgorszym stanie. Tak samo ulice...
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,396 Posts
ze strony www.zkm.pl:

Remont ul. Marynarki Polskiej: zmiany w komunikacji miejskiej
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku informuje, że od 06 marca do około 30 czerwca 2006r. w związku z remontem torowiska na ul. Marynarki Polskiej zamiast linii 4, 10, 14 będą kursowały linie zastępcze:


tramwajowa 94 relacji Zaspa - Kliniczna - Jana z Kolna - Dworzec Główny - Hucisko - Siedlce,

autobusowa T4 relacji Kliniczna Szpital - Marynarki Polskiej - Nowy Port.

W Nowy Porcie linia T4 pojedzie ulicami Władysława IV, Na Zaspę i Góreckiego. Tymczasowe przystanki będą zlokalizowane w pobliżu nieczynnych tramwajowych.

Głównym przystankiem, który umożliwi przesiadkę pomiędzy liniami zastępczymi, będzie „Kliniczna Szpital". Rozkłady jazdy linii 94 i T4 będą dostępne na przystankach i na stronach www.ztm.gda.pl. W serwisie ZTM można się również zapoznać ze schematem komunikacji zastępczej w okolicy Kliniczna.
 

·
Registered
Joined
·
4,113 Posts
diffel said:
Dzis jezdzilem sobie po Nowy Porcie. Jest to chyba dzielnica z najgestsza siatka linii tramwajowych w Gdańsku. I oczywiscie te linie sa w najgorszym stanie. Tak samo ulice...
o ile dobrze pamiętam to z 15 lat emu był tam generalny remont wszystkich torowisk i wymiana nawierzchni ulic tylko przy duzym ruchu ciężkich pojazdów wszystko się posypało
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #10 ·
W NP czesc torowisk jest w ulicy. Jazda samochodem jest mozliwa jedynie przy predkosc 5-10km/h
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,396 Posts
To zalezy gdzie. Tak jak pisze hal były w NP spore remonty w latach 90, które objęły ul. Oliwską na prawie całej długości (od SKM Brzeźno) Władysława IV, ks. Góreckiego, Strajku Dokerów i część ul. Wolności. Nie zrobiono jeszcze wiekszości ul. Rybołowców i reszty ul. Wolności o czym już pisałem ^^ post #4
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Oliwska to chyba remontowali i po 2000 roku. Calkiem niedawno.
Racja, ze nie wszystkie torowiska wygladaj bardzo zle, ale tak zlych jak tam to chyba nigdzie nie ma.
Co nie przeszkadza temu, ze bardzo mnie sie one podobaja! Gdyby tylko je wyremontowali moglby jezdzic tam godzinami...
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 56
z dnia 2006-03-06

POZYCJA 11820

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: 1. przebudowa torów w ulicy 3-go Maja od al. Zwycięstwa do ul. Nowe Ogrody
2. przebudowa torów w ulicy 3-go Maja do ul. Nowe Ogrody do ul. Armii Krajowej

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) oddzielnie dla każdego z zadań.
- Roboty budowlane:
- roboty torowo-drogowe
- roboty elektroenergetyczne
- roboty inne.
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczy) oddzielnie dla każdego z zadań
Roboty budowlane
Roboty torowo-drogowe, m.in.:
- przebudowa torów tramwajowych
- wymiana nawierzchni na przejazdach drogowych i przejściach przez tory
- montaż wiat przystankowych
- roboty budowlane przy torowisku
- zieleń z humusowaniem
Roboty elektroenergetyczne, m.in.:
- remont sieci trakcyjnej
- wymiana układu trakcyjnego
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji i elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych
- regulacja studni teletechnicznych, włazów oraz wymiana wpustów ulicznych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.11.2007;


Ten odcinek na pewno wymaga remontu.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #14 ·
I jeszcze jeden przetarg:
Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 58
z dnia 2006-03-08

POZYCJA 12238

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: 1. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Chopina,
2. Przebudowa torów na ulicy Grunwaldzkiej od ulicy Jesionowej do ulicy Miedzianej

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) oddzielnie dla każdego z zadań.
- Roboty budowlane:
- roboty torowo-drogowe
- roboty elektroenergetyczne
- roboty inne.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykończeniowych) oddzielnie dla każdego z zadań.
II.2.2) Roboty budowlane
Roboty torowo-drogowe, m. in.:
- przebudowa torów tramwajowych z robotami towarzyszącymi
- wymiana nawierzchni na przejazdach drogowych i przejściach przez tory
- przebudowa przystanków z montażem wiat przystankowych
- zieleń z humusowaniem
Roboty elektroenergetyczne, m. in.:
- remont sieci trakcyjnej z częściową wymianą słupów
- wymiana układu trakcyjnego
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych
- regulacja studni teletechnicznych, włazów oraz wymiana wpustów ulicznych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 31.08.2007;
 

·
Registered
Joined
·
12,965 Posts
delx
 

·
Registered Abuser
Joined
·
2,396 Posts
ze strony http://www.ztm.gda.pl/przetarg.html?akId=16

Przetargi Informacje
Świadczenie usług przewozowych


Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług przewozowych na linii autobusowej zastępczej T6 w Gdańsku, w relacji Jelitkowo/Pomorska - Oliwa Pętla Tramwajowa/Poczty Gdańskiej"

I. Zamawiający:

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku; ul. Na Stoku 49; 80-874 Gdańsk; tel. (058) 309-13-23 do 25; fax (058) 309-13-23 do 25 wew. 402; www.ztm.gda.pl

II. Tryb zamówienia:

przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

III. Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego tj. w ZTM ul Na Stoku 49; w Gdańsku, w pokoju 410 lub drogą korespondencyjną za zaliczeniem pocztowym, na warunkach określonych w art. 42 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Cena Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia złotych) opłatę należy wnieść w kasie, w siedzibie zamawiającego lub przelewem na konto zamawiającego - Bank Millenium SA 79 1160 2202 0000 0000 6404 3147

IV. opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii zastępczej: Jelitkowo/Pomorska - Oliwa Pętla Tramwajowa/Poczty Gdańskiej.

PRACA PRZEWOZOWA NA LINII ZASTĘPCZEJ O ILOŚCI WOZOKM: 66 259,2

KOD CPV - 60.11.22.00-8 - usługi autobusowego transportu publicznego

V. możliwość składania ofert częściowych:

zamawiający nie przewiduje

VI. możliwość składania ofert wariantowych:

zamawiający nie przewiduje

VII. termin wykonania zamówienia:

3 miesiące od daty podpisania umowy.

VIII. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące Warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.

5) wniosą wadium spełniające wymagania SIWZ2. Status prawny - wymagane dokumenty:

1) formularz oferty wg załączonego wzoru „OFERTA",

2) dokument potwierdzający złożenie wymaganego wadium,

3) dane dotyczące Wykonawcy:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty

a) sprawozdanie finansowe ( w zakresie bilansów oraz rachunków zysków i strat), w przypadku jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinię o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres,

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.4. Zdolność techniczna - wymagane dokumenty

a) złożenie oświadczenia (na załączniku numer 5 do SIWZ), że Wykonawca do wykonania zamówienia posiada ilość taboru określonego w SIWZOcena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ZESTAWIENIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.IX. wadium:

Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert, w wysokości 8 500,00 zł.

X. kryteria oceny ofert:

100% cena

XI. miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49; 80-874 Gdańsk - pokój nr 412 sekretariat, do dnia 27.03.2006r. do godz. 11:00

XII. miejsce i termin otwarcia ofert:

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49; 80-874 Gdańsk - pokój nr 418 sala konferencyjna, do dnia 27.03.2006r. do godz. 11:15

XIII. termin związania ofertą:

60 dni

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Izabela Ciechowska - tel. (058) 309-13-23 do 25 wew. 410 w godzinach 9:00 - 15:00 (w sprawach formalno - prawnych)

Przemysław Lewko - tel. (058) 309-13-23 do 25 wew. 409 w godzinach 9:00 - 15:00 (w zakresie przedmiotu zamówienia)Gdańsk, dnia 6.02.2006r.
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Z www.gdansk.pl

II ETAP REMONTU UL. MARYNARKI POLSKIEJ W GDAŃSKU
W okresie 22 marca - 30 kwietnia 2006 r., w związku z rozpoczęciem II etapu przebudowy ul. Marynarki Polskiej wraz z torowiskiem tramwajowym w Gdańsku, nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robót.
Od dnia 22.03.2006r., od godz. 21.00 zostaną przywrócone dla ruchu kołowego przejazdy przez torowisko tramwajowe w ciągu ul. Marynarki Polskiej: na skrzyżowaniu z ul. Swojską - Reja oraz na skrzyżowaniu z ul. Uczniowską - Wielopole.

A to oznacza, ze zrobili juz kilka nowych przejazdow!
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Nowy przetarg:
Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 70
z dnia 2006-03-22

POZYCJA 14858

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: wprowadzenie systemu ogrzewania 43 zwrotnic w Gdańsku
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego) oddzielnie dla każdego węzła.
- Roboty budowlane:
- roboty elektroenergetyczne.
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: - Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektu budowlano-wykonawczego) oddzielnie dla każdego węzła.
- Roboty elektroenergetyczne, m.in.:
- montaż kabli zasilających, przyłączy, szafek sterujących i grzałek elektrycznych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.10.2006;

Czy ktos moze mi powiedziec czy sa w Gdansku podgrzewane zwrotnice, a jesli tak to ile ich jest?
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #19 ·
I znow przetargi:

Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 79
z dnia 2006-03-31

POZYCJA 16711

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: 1. Przebudowa torów w Al. Zwycięstwa w Gdańsku na odcinku od ul. Hallera do ul. 3-go Maja

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa torów w Al. Zwycięstwa w Gdańsku na odcinku od ul. Hallera do ul. 3-go Maja.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
- Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) oddzielnie dla każdego z zadań.
- Roboty budowlane:
- roboty torowo-drogowe
- roboty elektroenergetyczne
- roboty inne.
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczy) oddzielnie dla każdego z zadań
Roboty budowlane
Roboty torowo-drogowe, m.in.:
- przebudowa torów tramwajowych z robotami towarzyszącymi
- wymiana nawierzchni na przejazdach drogowych i przejściach przez tory
- przebudowa przystanków z montażem wiat przystankowych
- zieleń z humusowaniem
Roboty elektroenergetyczne, m.in.:
- remont sieci trakcyjnej z wyminą słupów
- wymiana układu trakcyjnego
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji i elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych
- regulacja studni teletechnicznych, włazów oraz wymiana wpustów ulicznych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.11.2007;


Z Biuletynu Zamówień Publicznych nr 79
z dnia 2006-03-31

POZYCJA 16712

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gdańsk: 1. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Podwale Przedmiejskie - Okopowa

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przebudowa torów na skrzyżowaniu ulic Podwale Przedmiejskie - Okopowa.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) oddzielnie dla każdego z zadań.
- Roboty budowlane:
- roboty torowo-drogowe
- roboty elektroenergetyczne
- roboty inne.
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) oddzielnie dla każdego z zadań.
III.2.2) Roboty budowlane
Roboty torowo-drogowe, m. in.:
- przebudowa torów tramwajowych z robotami towarzyszącymi
- remont chodników i wymiana krawężników
- przebudowa przystanków z montażem wiat przystankowych
- zieleń z humusowaniem
Roboty elektroenergetyczne, m. in.:
- remont sieci trakcyjnej z wymianą słupów
- wymiana układu trakcyjnego
Roboty inne:
- usunięcie ewentualnych kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych
- regulacja studni teletechnicznych, włazów oraz wymiana wpustów ulicznych
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2007;
 

·
Registered
Joined
·
4,080 Posts
Discussion Starter · #20 ·
A to przyszlosc:

Z GW:

Tramwajem na samolot?

http://miasta.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,3260806.html

Michał Tusk 04-04-2006 , ostatnia aktualizacja 04-04-2006 21:23

W czasie, gdy trwają jeszcze gorączkowe przygotowania do budowy linii tramwajowej na Chełm, Gdańsk planuje następną tego typu inwestycję. Za kilka lat tramwaj ma dojeżdżać do Rębiechowa.

Na początku bieżącego roku gmina ogłosiła przetargi na wykonawców inwestycji w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Poza budową linii na Chełm, chodzi o remonty torowisk w całym mieście i zakup trzech tramwajów niskopodłogowych. Prace budowlane mają ruszyć w czerwcu, a termin ich realizacji to koniec przyszłego roku. Czasu jest mało, ale takie są wymagania Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

Niezależnie od tych przedsięwzięć urzędnicy już myślą o poszerzeniu zakresu robót. - W kolejnych latach chcemy walczyć o dofinansowanie połączenia szynowego między centrum Gdańska, Moreną i lotniskiem w Rębiechowie - mówi Antoni Szczyt, wicedyrektor wydziału gospodarki komunalnej.

Miasto rozważa kilka wariantów przebiegu i rodzaju trasy. Pierwszy zakłada odbudowę linii kolejowej z Wrzeszcza do Kokoszek. Zaletą tego rozwiązania jest utworzenie drugiej linii SKM w Trójmieście, gdyż trasa łączyłaby się przy lotnisku z bocznicą linii Gdynia - Kościerzyna. Pociągi SKM mogłyby jeździć ze śródmieścia Gdańska do centrum Gdyni przez Niedźwiednik, Morenę, Rębiechowo, Osowę i Karwiny. Dodatkowo nowymi torami kursowałyby pociągi regionalne, łącząc pierwszy raz od 50 lat Gdańsk z Kaszubami. - Wadą są koszty, gdyż tory kolejowe są droższe od tramwajowych - zarówno w budowie jak i utrzymaniu - mówi wiceprezydent Gdańska Marcin Szpak.

Inny wariant to budowa linii tramwajowej (prowadzonej także po starym nasypie kolejowym) z Wrzeszcza lub Moreny, do której tramwaje dojechałyby ulicami Nowolipie i Rakoczego z pętli na Siedlcach. Wtedy jednak bezpośrednie połączenie z Kaszubami i Gdynią byłoby niemożliwe.

- A ostatni pomysł zakłada przedłużenie linii tramwajowej na Chełm aż do obwodnicy i dalej na północ do portu lotniczego - mówi Szpak. - Myślimy także o zakupie kilkunastu tramwajów niskopodłogowych. Gdybyśmy dostali dofinansowanie z UE, prace ruszyłyby w 2008 roku.
 
1 - 20 of 13673 Posts
Top