SkyscraperCity Forum banner

a więc?

 • 10

  Votes: 5 22.7%
 • 9

  Votes: 3 13.6%
 • 8

  Votes: 6 27.3%
 • 7

  Votes: 3 13.6%
 • 6

  Votes: 3 13.6%
 • 5

  Votes: 2 9.1%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%
1 - 9 of 9 Posts

·
Registered
Joined
·
4,485 Posts
To z Tall Ships Races? ;]

Hmmm, dam 8, trochę na wyrost. Duży minus to cuma + trochę więcej tego statku po prawej mogło wchodzić w kadr, np ze zbliżeniem na jakiś detal i trochę bardziej rozmazanym tłem :)
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top