SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 31 Posts

·
Registered
Joined
·
1,968 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Volgens een bericht van Baunetz is er in Shanghai een gebouw omgevallen. Een bouwvakker is hierbij om het leven gekomen. Over de oorzaken wordt gespeculeerd. Het lijkt erop dat er veel te weinig wapening in het beton zat De fotos hieronder bevestigen dat volgens mij. Bij sommige palen heb ik zelfs het idee dat ze vergeten zijn om er beton in te storten. Verder werd er direct naast het gebouw een ondergrondse garage gebouwd. Het gebouw stond dichtbij een rivier. Ter bescherming is er een dam, die scheuren vertoont. Het had de afgelopen dagen veel geregend.

De woongebouwen eromheen werden geevacueerd, inmiddels zijn de bewoners er weer teruggekeerd. De kwaliteit van het glas was i.i.g. in orde. De meeste ramen die ik kan zien, zijn nog heel.
1.

2.

3.

4.
 
  • Like
Reactions: VictorJ

·
Student ROC Bouwkunde
Joined
·
365 Posts
:eek2:

Wat mij vooral opvalt is dat het gebouw er nog zo intact uitziet - alsof het gewoon op zijn kant is gelegd!
Van de bovenkant lijkt dat in ieder geval wel ja...

De funderingspalen hangen er maar een beetje aan. Doet me denken aan de pasta die mijn moeder altijd maakt. Van die holle buisjes...
 

·
-
Joined
·
3,634 Posts
Ik ben benieuwd wat er terecht is gekomen van de verantwoordelijke aannemer. China kennende vast niet veel goeds...
 

·
Registered
Joined
·
748 Posts
Er is iets onwerkelijks aan de foto's.

Op de eerste foto's staat er een flat direct achter het neergevallen gebouw en op de latere foto's staat er geen flat op die plek...

De neergevallen flat ziet er ook zó intact uit, alsof iedereen er nog gewoon in woont.
 
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top