SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
176 Posts
Discussion Starter · #1 ·
OpenStreetMap (zie http://www.openstreetmap.org) is een gratis te gebruiken, en door iedereen te wijzigen kaart van de wereld.
Op OpenStreetMap kunnen o.a. gebouwen worden ingetekend (met hun naam indien van toepassing). Maar ook kan nieuwbouw (die nog in aanbouw is) als 'under construction' worden aangegeven. Als de naam van het pand/complex al bekend is, kan dit hierbij ook worden aangegeven.

Sinds kort zijn alle gebouwen (en in aanbouw zijnde panden) die in OpenStreetMap een naam hebben, als navigatiedoel op te geven in OpenFietsMap.

OpenFietsMap is een (gratis) fietskaart, speciaal voor Garmin GPS-toestellen, gebaseerd op OpenStreetMap.

OpenFietsMap is te downloaden op http://www.openfietsmap.nl .
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top