SkyscraperCity banner

1 - 20 of 60 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,848 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
www.gva.be

25/11 Centrum van Geel wordt volledig vernieuwdHet centrum van Geel zal de komende jaren een grondige facelift ondergaan. In eerste instantie worden de Markt en de Werft aangepakt, de rest van het centrum volgt in latere fases. Het kostenplaatje is nog onbekend omdat de concrete plannen nog niet klaar zijn.

Meer duidelijkheid wordt verwacht in het voorjaar van 2009. Wel duidelijk is dat het stadsbestuur rekent op de financiële inbreng van de Vlaamse overheid en privépartners. Om de kosten én de overlast te spreiden, zullen de vernieuwingswerken worden uitgevoerd in fases.

Fases

In een eerste fase zijn de vernieuwing van de Markt en de Werft aan de beurt. Daarna krijgt de site rond het oude zwembad een nieuwe bestemming en wordt er een nieuwe fuifzaal gebouwd. Er komt ook een nieuw centraal busstation en een ondergrondse parking.

Telkens worden ook de pleinen en straten rond de verschillende projecten heraangelegd. Ten slotte wordt ook een renovatie van de appartementsblokken in de Drijhoek gepland.

Inspraak

De inwoners van Geel krijgen inspraak in de plannen voor het nieuwe centrum. De stad heeft daarvoor het studiebureau Technum nv aangesteld. Momenteel inventariseert het bureau de bestaande situatie en lopen er studies over de parkeerbehoeftes van het gebied en het mobiliteitsplan.

De resultaten daarvan en de eerste schetsontwerpen worden nog dit jaar verwacht. Het stadsbestuur legt de resultaten aan de bevolking voor tijdens een informatie- en participatieronde begin volgend jaar. Het definitieve dossier moet voor 1 april 2009 ingediend worden bij de Vlaamse Overheid.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,848 Posts
Discussion Starter · #3 · (Edited)
www.deredactie.be

Nieuw parkeergebouw voor ziekenhuis Geel

vr 23/01/09 09:06 - Er is een oplossing in de maak voor de parkeerproblemen aan het Sint-Dympnaziekenhuis in Geel. Het ziekenhuis krijgt een nieuw parkeergebouw met 600 plaatsen.

"Er komt een gelijkvloerse parkeergarage met daarboven 3 verdiepingen. Het zou om 600 plaatsen gaan, dat is een kleine verdubbeling van het huidige aantal plaatsen", vertelt Michel Vangenechten, de voorzitter van de raad van bestuur.

Het parkeergebouw aan het ziekenhuis in Geel zou een paar honderduizenden euro kosten. De bouw ervan start deze zomer.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,848 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Geel

www.deredactie.be

NMBS bouwt tunnel onder station Geel

do 26/02/09 09:31 - De NMBS gaat een voetgangerstunnel bouwen aan het station van Geel. Dat moet een einde maken aan de gevaarlijke situatie voor voetgangers.

Sinds de oude oversteekplaats een jaar geleden werd afgeschaft, moeten voetgangers de sporen kruisen op een oversteekplaats voor auto's, zo'n 50 meter van het station.

"De werkzaamheden zullen starten in 2010 en na een jaartje voorbij zijn", zegt Frédéric Petit van Infrabel.

"Maar het past ook in een ruimer plaatje. We gaan onder meer de perrons moderniseren en ook de stationsomgeving wordt in een nieuw kleedje gestoken."​
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Zouden beter ineens de Pas aanpakken.

Wat is me dat toch een ongezellige winkelstraat!!!
de pas is dan ook niet direct een winkelstraat.. Er liggen nu wel winkels maar om echt van een winkelstraat te praten.. :)
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Markt verwacht uniek kunstwerk

Momenteel is de Markt in Geel een grote bouwwerf maar tegen maart 2012 zal het resultaat daarvan zichtbaar zijn. De stad wacht vol spanning op het moment waarop inwoners en bezoekers de eerste stappen kunnen zetten op het autovrije ontmoetingsplein. Op dat moment zal ook een nieuw kunstwerk worden onthuld. Het stadsbestuur licht nu al een tipje van de geheimzinnige sluier op.
Het kunstwerk van de gezinsverpleging, dat voor de heraanleg al op het marktplein aanwezig was, verdwijnt niet maar wordt geïntegreerd in de groenzone in het midden van het plein. Daarnaast wordt op de zuidkant van het plein, nabij de aansluiting van Pas, plaats gemaakt voor een gloednieuw eigentijds kunstwerk dat de psychiatrische zorg waarvoor de stad wereldwijd gekend is, opnieuw alle eer bewijst.

interactief en hedendaags
Het kunstwerk kwam tot stand via een nauwe samenwerking tussen OPZ, stadsbestuur en Vlaamse Bouwmeester. Zij zochten Kris Vleeschouwer aan om het gedachtegoed van het OPZ te verenigen met de openheid van de Gelenaren en het ontwerp van het nieuwe marktplein. Het uitgangspunt was het OPZ en het de Markt op een interactieve manier te verbinden. Om dit te realiseren wordt een monumentale telescopische zuil in de ondergrond ingewerkt. De zuil bestaat uit vijf delen die in- en uit elkaar kunnen schuiven. De werking van de zuil wordt aangedreven door sensoren in het OPZ die de beweging van patiënten, bezoekers en personeel detecteren. Hoe meer beweging, hoe hoger de zuil uit het plein zal verrijzen. Van bijna gelijk met de pleinvloer tot een maximale hoogte van maar liefst 25 meter. Zo zal het plein voor de bezoeker nooit hetzelfde zijn.

kunst en techniek
Daarmee geeft het kunstwerk een symbolisch gewicht aan de gezinsverpleging als iets heel kleins en bescheiden maar tegelijk groots in menselijke waarde. Via het monument wil de kunstenaar eer betonen aan de mensen van Geel. Dit hedendaagse werk kwam tot stand in samenwerking met architect Sophie Van Noten en wordt professioneel ondersteund wat betreft techniek en veiligheid. Zo leverden firma’s als Siemens en Sobemai belangrijke bijdragen om het werk te kunnen realiseren.

financiering
Vlaamse regelgeving verplicht OPZ Geel om bij elk groot bouwwerk van de instelling een artistiek werk te integreren. De kostprijs van het kunstwerk is een percentage van het investeringsbudget dat OPZ Geel krijgt. Omdat de werking van OPZ Geel door de gezinsverpleging zeer sterk verweven is met de Geelse samenleving, werd aan de Vlaamse Bouwmeester gevraagd om een uitzondering op de regel te maken zodat de locatie van het kunstwerk niet de campus of de gebouwen van OPZ zou zijn, maar wel het hart van Geel m.n. de Markt. De Vlaamse Bouwmeester ging hiermee akkoord. Het stadsbestuur nam de integratie tijdens de funderingswerken van de pleinaanleg voor haar rekening.
 

·
Registered
Joined
·
345 Posts
Vandaag zat er bij de zondag een bijlage van de firma Vansweevelt vastgoed. In die bijlage stonden nog wel enkele interessante ontwerpen en geplande appartementsgebouwen etc. Even een klein overzichtje (alle afbeeldingen komen vanop de site van Vansweevelt vastgoed):

Residentie zomerlinde in Geel


Ecodroom in GeelResidentie Portus, aan het kanaal in Geel
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
deredactie

Moederhuis in Geel tegen de vlaktevr 05/10/2012 - 08:19 In Geel gaat het bekende Moederhuis in de Kollegestraat tegen de vlakte. Het gebouw, waar sinds 1955 heel wat Gelenaars geboren werden, maakt plaats voor een nieuw woonzorgcentrum dat ook "Onze-Lieve-Vrouw" zal heten. De naam is een eerbetoon aan de Gasthuiszusters die zich al 460 jaar in Geel inzetten. In het woonzorgcentrum komen ruim 50 kamers en 31 serviceflats.​
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts


GEEL - Aan Drijhoek in Geel is officieel de eerste steen gelegd voor de bouw van 112 nieuwe appartementen. De Geelse Huisvesting hoopt begin 2014 de eerste appartementen te kunnen verhuren.

Tussen 1973 en 1975, de Geelse Huisvesting heette toen nog de Geelse Bouwmaatschappij, werden aan Drijhoek in Geel vier woonblokken opgetrokken met elk zeven bouwlagen. Deze 112 appartementen zijn intussen verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen voor sociale huurwoningen.

Nieuwbouw

Na studie en vergelijking tussen renovatie en vervangingsbouw heeft de raad van bestuur samen met het stadsbestuur van Geel geopteerd voor nieuwbouw. Het woonblok ‘de Eik’ werd in juni 2011 gesloopt. Daar zullen nu de eerste nieuwe appartementen gebouwd worden.

Parklandschap

Voor de eerste fase van 45 appartementen startte aannemer Nys-Driesen nv uit Dessel in juni van dit jaar met de werken. Qua concept won een architectenbureau uit Antwerpen de wedstrijd die de Geelse Huisvesting hiervoor had uitgeschreven. Zij verrasten met een sterk concept waarin ze kozen voor een parklandschap als onderlegger voor negen nieuwe langgerekte paviljoenen.

Bedoeling is het geheel een zekere uitstraling te geven bij het binnenrijden van de stad. Qua inrichting staat vooral flexibiliteit met het oog op levenslang wonen en een optimale toegankelijkheid centraal.

Parkeren zal gebeuren in aangename parkings onder de gebouwen.

Het is de bedoeling dat de huidige bewoners van de woonblokken De Berk en De Wilg verhuizen naar de nieuwbouwappartementen van fase 1.

Qua timing wordt voorop gesteld dat de bouw van de eerste fase kan worden opgeleverd in het najaar van 2013. Daarna dienen alle infrastructuurwerken rond de eerste nieuwe gebouwen te worden uitgevoerd.

Nadien zullen de overblijvende woonblokken gesloopt worden en kan fase 2 aanvangen voor de bouw van de volgende 41 appartementen.

De officiële eerste steen werd gelegd in het bijzijn van huurders van vroeger en nu.

Bron: Het Nieuwsblad​


Komen in de plaats van deze blokjes:

 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Einde werken station

Op maandagmiddag 12 augustus 2013 gaan de vernieuwde perrons definitief open over de ganse lengte. Tijdens deze week wordt ook de tijdelijke voetbrug weggenomen. De voetgangerstunnel is op dat moment nog niet toegankelijk en het wisselen van perron zal via de overweg dienen te gebeuren.
De nieuwe fietsenstallingen zijn vanaf 30 juli beschikbaar. Op 13 augustus maakt Infrabel de tijdelijke fietsenrekken op de parking leeg. In de maand augustus wordt de voetgangerstunnel afgewerkt. De Heistraat zal niet bereikbaar zijn van 12 tot 23 augustus. Eind augustus wordt de nieuwe voetgangerstunnel in gebruik genomen.​
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
IOK bouwt nieuwe kantoren aan hun bestaand kantoorgebouw aan de Antwerpseweg.Architecten: http://www.hub.eu/

Momenteel zijn ze de kelder(ondergrondse parking?) aan het bouwen.
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
GEEL - De nieuwbouw die intercommunale IOK realiseert aan de Antwerpseweg in Geel bereikte gisteren het hoogste punt. Het moment waarop in de Kempen de meiboom wordt geplant.
‘Al van in de beginfase van het project heeft IOK ervoor gekozen om maximaal in de hoogte te bouwen, enerzijds vanuit de visie dat beschikbare ruimte best maximaal wordt gebruikt en anderzijds vanuit de Ruimtelijke Visie Hoger Bouwen, zoals eind 2011 vastgelegd door de stad Geel’, zegt Jonathan De Witte van IOK. Uit de visie van de stad blijkt dat sommige zones in Geel uitermate geschikt zijn om in de hoogte te bouwen. ‘Zo zal het realiseren van een hoogbouw op de site van IOK bijdragen tot het uitbouwen van het knooppunt als een volwaardige stadspoort en vormt het de kop van de ontwikkelingen die zich zullen aandienen vanuit het RUP Woonwerkpark in de zone tussen Antwerpseweg-Pas en Larumseweg.’

Het nieuwe kantoorgebouw, opgericht door Van Roey uit Rijkevorsel in samenwerking met Vanhout uit Geel en ontworpen door architectenbureaus HUB en Archiles, telt zes volwaardige bouwlagen, met een oppervlakte van 4.500 vierkante meter. De gelijkvloerse verdieping omvat voornamelijk vergaderfaciliteiten, drie verdiepingen worden direct in gebruik genomen door de administratieve diensten van IOK en IOK Afvalbeheer.

Parkeren gebeurt ondergronds. Twee verdiepingen worden in eerste instantie op de verhuurmarkt aangeboden.​
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Bouwproject Distelakker maakt buurt ongerust

Een groep buurtbewoners van Distelakker, Stelenseweg, Waterstraat, Diestseweg en Brukel, maakt zich zorgen om een gepland woonproject in hun buurt. Vooral een hoogbouw schiet in het verkeerde keel- gat. Er wordt werk gemaakt van een petitie.

Een 30-tal mensen woonde gisteren een informatievergadering bij voor en door buurtbewoners. ‘De plannen waarover we beschikken hebben we via via, want officieel zijn we niet ingelicht’, zegt buurtbewoner Danny Lenders. ‘We zijn absoluut niet tegen bijkomende bewoning aan Distelakker. We wisten ook dat die er ging komen. We maken ons vooral zorgen over drie hoogbouwconstructies die deel zouden uitmaken van het project.. Eén gebouw zou 30 meter hoog worden en zou haast in de achtertuin van een aantal buurtbewoners worden opgetrokken, met alle gevolgen van dien op het vlak van inkijk in tuinen en woningen en op het vlak van schending van de privacy.’

De buurtbewoners stellen zich ook vragen bij de verkeersgerelateerde aspecten van het project. ‘De toegang tot de projectzone zou kennelijk enkel via de huidige straat Distelakker mogelijk zijn. ‘Dergelijke wegenis lijkt ons om diverse redenen problematisch’, klinkt het.

De projectzone is gelegen binnen een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). ‘Hierdoor moet een projectontwikkelaar geen openbaar onderzoek meer doen’, weet buurtbewoner Jo Beerten. ‘Via de gemeente, die uiteindelijk de toestemming zal moeten geven, willen we toch gehoord worden . We willen ook een bredere visie op hoogbouw in het gebied.’

In een eerste schrijven heeft schepen Julliams (N-VA) evenwel al laten weten dat de stad met het goedgekeurde PRUP moet rekening houden. Met een petitie willen de buurtbewoners wat meer druk op de ketel zetten. De handtekeningen zullen overhandigd worden aan de gemeenteraad. De buurtbewoners willen ook dat de stad een informatievergadering belegd.

Burgemeester Vera Celis (N-VA) probeert de ongerustheid weg te nemen. ‘Een vraag om een bepaald bouwproject te mogen uitvoeren, betekent nog niet dat daarvoor de toestemming wordt gegeven, ook al gaat om en gebied waarin bouwen moet kunnen. Vooraleer het stadsbestuur hierin beslissingen gaat nemen zal er alleszins naar de buurtbewoners en hun argumenten geluisterd worden.’

Bron: Nieuwsblad
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts


GEEL - Het ziet er naar uit dat het zogenaamde project-Liekens na tien jaar plannen maken eindelijk naar de uitvoering evolueert. Die houdt de bouw van een indrukwekkend complex van elf bouwlagen naast de rotonde in Geel.
Het Geelse schepencollege heeft de principiële goedkeuring gehecht aan de recentste plannen voor het project-Liekens. Dat betekent dat het verzekeringskantoor Zakenkantoor Liekens-ADMB uit Geel en Bouwbedrijf E. Dillen nv uit Olen werk kunnen maken van de concrete bouwaanvraag voor hun opmerkelijke torengebouw naast de rotonde in Geel. Op de hoek van de ring en de Pas moet de cluster met deels verkommerde gebouwtjes binnenkort wijken voor een complex van elf etages.

“We zien het gebouw zelf als een sculptuur, die voor Geel een opvallende toegangspoort en voor de ruimere regio een echte landmark moet worden”, zegt Architect-partner Koen Dergent van Archiles Architecten uit Geel, dat de plannen samen met Tom Reynders van Trias Architecten uitwerkte. “Onze bureaus zijn er twee jaar aan bezig geweest. Het wordt een complex met een gemengde functie, waar wonen in de vorm van appartementen vanaf de vijfde verdieping, samengaat met werken in de vorm van kantoren in de onderste verdieping. De appartementen variëren van de klassieke omvang tot grotere woonentiteiten.”
Bron: GVA.be
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Indrukwekkend transport en noodbrug brengen reactorvat naar BP
Van de loodsen van Coek Engineering naar de fabriek van BP in Geel is het amper vijf kilometer, maar het transport van een immens reactorvat werd afgelopen nacht een hoogst ongewoon ritje. Coek Engineering op de Geelse bedrijvenzone Liessel is wereldwijd het aanspreekpunt voor de constructie en het transport van apparaten voor de (petro)chemie en de nucleaire sector. Maar eind 2013 kreeg het een opdracht dichter bij huis: voor de plant van BP Chembel aan de andere kant van de E313 moest het een gigantisch reactorvat bouwen, met aansluitend een tweede exemplaar voor een BP-fabriek in de Verenigde Staten.

Het eerste apparaat wachtte donderdag op een oplegger met twee keer zestien wielassen voor het transport naar de Amocolaan. Met zijn twintig meter lengte, elf meter diameter en totaalgewicht (vat plus transportunit) van 540 ton is dit niet het langste of zwaarste bouwwerk van Coek Engineering, wel het grootste en breedste.

En dat gevaarte moest donderdagnacht de baan op.

Bron & meer foto's: http://www.gva.be/cnt/DMF20150807_01808352?pid=4937825]GVA


 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Bij Verbroedering Geel zijn ze bezig met het uitvak om te vormen tot een zittribune ivm de proflicentie te kunnen behalen.


Foto van mezelf

ps is er een reden waarom tinypic niet geaccepteerd word?
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts
Hierbij even een poging om nog een aantal lopende projecten in Geel toe te voegen aan dit topic. De meeste hiervan zijn al ver gevorderd, behalve de doortrekking van de ring.

OPZ bouwt jongerendorp

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel bouwt naast de Ring een afdeling voor kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar. Opmerkelijk is dat die zal bestaan uit huizen die rond een tuin gebouwd worden, zodat de jongeren het gevoel krijgen in een klein, gezellig dorp te leven. Voor de bouw moest het OPZ een lening aangaan en de eigen spaarpot aanspreken, want van de beloofde 5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid is nog niets gestort.

Link naar artikel: hln.be/regio/nieuws-uit-geel/opz-bouwt-jongerendorp-a2266573/

Snelle oplossing voor doortrekken Geelse ring?

Komt er sneller dan voorzien een oplossing voor de verkeersknoop aan het Sint-Dimpnaplein in Geel, of gaat het net nog langer duren. Over de verlenging van de ring wordt al jaren gepalaverd en de stad wil het huiswerk nu helemaal opnieuw doen. De 3 oorspronkelijke tracés liggen zelfs opnieuw op tafel. Maar een nieuw decreet waarbij onderzoeken, vergunningen en inspraak veel sneller en tegelijk kunnen worden behandeld moet een oplossing bieden.

Link naar artikel: rtv.be/artikels/snelle-oplossing-voor-doortrekken-geelse-ring-a15073

Geelvink

Behoorlijk groot bouwproject voor Geel, gelegen aan de nieuwe 'bereikbaarheidsas'. Kadert in het ruimer geheel van het Masterplan Geel-West (link: geel.be/product.aspx?id=2800)

Link naar site met enkele afbeeldingen: immpact.be/nl/projecten/geelvink-geel/

Sint-Dimpnaschool

Een project dat ook net is opgestart. Link naar site met een afbeelding: scholenvanmorgen.be/project/sint-dimpna
 
1 - 20 of 60 Posts
Top