SkyscraperCity Forum banner

Geen bedrijven naar Hoeksche Waard

2848 Views 21 Replies 13 Participants Last post by  vinman
Minister Cramer van VROM voelt er
weinig voor om in de Hoeksche Waard een
groot bedrijventerrein aan te leggen.Ze
zei dat tijdens een werkbezoek aan het
gebied ten zuiden van Rotterdam.

Volgens Cramer moeten de voorstanders
met goede argumenten komen.Ze twijfelt
aan nut en noodzaak van zo'n terrein in
landelijk gebied.Er zijn betere plekken
denkbaar,zei de minister.

Haar voorganger minister Dekker ging
nog akkoord met de ontwikkeling van het
bedrijventerrein.Vooral ondernemingen
uit de Rotterdamse haven zouden er een
plaats moeten vinden.De Hoekschse Waard
staat te boek als nationaal landschap.

Bron: Teletekst
See less See more
1 - 20 of 22 Posts
Mooi! Er is al genoeg troep her en der in het land. Niet nog meer van die ranzige bedrijventerreinen aanleggen waarvan de helft leeg komt te staan.
Prima! De regelgeving voor deze terreinen mag veel scherper! Veel en veel minder parkeerplaatsen en geen bedrijven/kantoren die zich net zo goed in een 'wolkenkrabber' bij een station kunnen vestigen.
In Los Angeles doen ze gewoon de parkeerplaatsen op het dak. Dát scheelt ruimte.
Bij een kantoor in aanbouw in Velp, gewoon langs de weg naar Arnhem overigens en niet op een terrein, is dàt precies de grote fout. Nu gaan de auto's eerst heuvel af om bij de entree zo'n 13m lager te parkeren. Met een parkeerdak kon die ruimte gewoon groen blijven èn reed je sneller naar het werk. Parkeerdek/dak > trap/lift > op kantoor. Plus een parkje bij het kantoor in plaats van afrit en parkeerplaats.

Bij de presentatie van dit kantoorontwerp werd wèl hoog opgegeven dat het zo'n innovatief kantoor zal worden want er komt een speciale luchtfilterinstallatie, is namelijk op een paar meter van de A12.
See less See more
Goed plan en nu kijken of het gaat lukken!
Goed dat er eens een l*ndschapvern*ukend bedrijventerrein NIET doorgaat! :cheers:
Eigenlijk zouden we d'rop moeten drinken :cheers2:
Lijkt me op die plek ook nergens voor nodig.
Lijkt me op die plek ook nergens voor nodig.
Het is wel meer aan de woonkant van Rotterdam. Nu moet je eerst de Maas over vanuit Spijkenisse/Hoogvliet/Barendrecht/Ridderkerk etc.
Goed nieuws. De locatie was naar mijn mening ook al verkeerd gekozen en de bedreigend voor toch nog een relatief landelijk gebied de Hoeksche Waard. Zie het liefst de ( niet direct havengerelateerde grootschalige ) bedrijvigheid ook geconcertreerd rondom het huidige havengebied. Met opwaardering van de huidige infrastructuur moet ook qua bereikbaarheid veel mogelijk zijn. Daarnaast mag wat mij betreft zo snel mogelijk de Tweede Maastvlakte aangelegd worden.
See less See more
Kijk eindelijk een goed besluit van de politiek!! Ik woon in de Hoeksche Waard en ik zat nu niet bepaald te wachten op dit bedrijven terrein.

Ze zijn net van plan om aan de noordelijke helft van het eiland een grote natuurstrook te onwikkelen. Het natuurgebied de staart in Oud-Beijerland gaan ze verbinden met het bos bij Puttershoek. Hierdoor zal een behoorlijk groot natuurgebied ontstaan waardoor de 2 kuddes Schotse Hooglanders ook eens bij elkaar op bezoek kunnen.

Hulde aan Cramer!
See less See more
Ook tegenslag op het noordelijk front:

Strop voor businesspark Schieveen
De Raad van State heeft een streep gehaald door het plan voor natuur- en businesspark Schieveen bij Rotterdam Airport. Het bestemmingsplan van de provincie Zuid-Holland is in zijn geheel vernietigd.

De zaak was aangespannen door de Vereniging tegen Milieubederf uit Schiedam en natuurorganisaties uit Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. Ze vrezen ernstige verkeersoverlast en luchtvervuiling.

Rotterdam wilde op het businesspark van 75 hectare ruimte geven aan hoogwaardige bedrijven. Er staan nu kassen, een paardenpension en een schapenhouderij.

www.rijnmond.nl
See less See more
Aan dat gebied tussen Zoetermeer en Rotterdam is toch weinig meer te redden. Is al helemaal volgebouwd met huizen en kassen. En de HSL daar draagt ook niet bepaald bij aan een "natuurwaarde".
In Los Angeles doen ze gewoon de parkeerplaatsen op het dak. Dát scheelt ruimte.
Weet je dat zeker? Ik zie vaak genoeg shots van uitgestrekte parkeerplaatsen in VS steden.
Weet je dat zeker? Ik zie vaak genoeg shots van uitgestrekte parkeerplaatsen in VS steden.
Die zijn er ook.

Maar ik bepaalde delen van Los Angeles zie je veel parkeerplaatsen op de daken van kantoorgebouwen.
Aan dat gebied tussen Zoetermeer en Rotterdam is toch weinig meer te redden. Is al helemaal volgebouwd met huizen en kassen. En de HSL daar draagt ook niet bepaald bij aan een "natuurwaarde".
Helemaal gelijk in maar Schieveen schijnt een nogal cultuurhistorische verkavelingsstructuur nog steeds te hebben en als één van de weinige groene plekken in de verder zo VERNEUKTE Zuidvleugel...
See less See more
Ik heb vorige week Los Angelos bij Google Earth bekeken, en het skyline gedeelte heeft vanuit de lucht echt enorm veel parkeerplaatsen. Als ik de skyline op foto's zie, zie ik bijna geen parkeerplaatsen. Zitten die dan toevallig op daken van veel gebouwen, zoals hierboven werd verteld?
In het fotoforum (internationaal) zijn regelmatig fotoseries te zien van Los Angeles, waarbij je erg veel parkeerplaatsen op daken ziet. Niet overal natuurlijk.
1 - 20 of 22 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top