SkyscraperCity Forum banner

Geen trappenloop meer in NN

2870 Views 13 Replies 12 Participants Last post by  Patrick Highrise
Geachte heer/mevrouw,

Tot onze spijt willen u mededelen dat Nationale-Nederlanden heeft besloten om de jaarlijkse Trappenloop te beëindigen. Dit besluit hebben wij om de volgende redenen moeten nemen.

Deze zomer vindt er een ingrijpende verbouwing plaats van de toegangspoortjes in ons kantoorpand Delftse Poort. Deze zullen vervangen worden door een ander soort poortjes waardoor de doorgang voor de Trappenloopatleten zeer beperkt wordt.

Daarnaast worden de veiligheidseisen in o.a. Delftse Poort steeds strenger(zie de aanpassing van de toegangspoortjes). De toegang en registratie van lopers en toeschouwers voor de 3e etage wordt vanwege deze nieuwe eisen bijna onmogelijk.

Ook vinden de komende 5 jaar rondom Delftse Poort enorme bouwactiviteiten plaats in verband met de verbouwing van het stationsplein. De Trappenloop, die hier voor een deel plaatsvindt, zal hier veel hinder van ondervinden.

Onder de geschetste omstandigheden kunnen wij het hoogstaande- en professionele niveau van de afgelopen jaren niet meer realiseren. Hoe spijtig dan ook, beëindiging van de NN Trappenloop moet dan maar een feit zijn. Een paar stappen terug doen is niet de standaard die Nationale-Nederlanden hanteert. profesionele ondervinden. verbouwing van het Station(niet mee

Wij willen u hierbij bedanken voor uw deelname van de afgelopen jaren.

Met sportieve groet,

:(
1 - 14 of 14 Posts
Wel jammer. Misschien komt een ander gebouw wel met een oplossing, heeft de Euromast geen trappenhuis? Zou toch eigenlijk wel moeten, voor in geval van brand?
De Maastoren!
Jammer, want ik vond het een bijzondere ervaring. Leuk het een keer meegemaakt te hebben. Iemand die het stokje wil overnemen? Deloitte misschien?
Ik heb het mailtje uiteraard ook gehad, erg jammer.
Gek dat ik geen mail ontvangen heb. Misschien zit ie ergens in mijn junk filter.
Hoeveel trappen heeft de Hoftoren? Of de Montevideo? Hier ligt een leuke lobby-taak, forummers!
Jammer, en ik was van plan om Jan en Tim dit jaar te verslaan :(

zie je volgend jaar in het Empire State Building dan
WTF! :cry:

Dit vind ik echt heel erg, ik keek er alweer helemaal naar uit...

Ik hoop maar dat misschien in een andere toren een trappenloop gehouden kan worden. Zwaar kut dit...
Erg jammer, ik had er ook al heel erg veel zin in.....ik was van plan om AE voorbij te lopen
Voor de echte fanatiekelingen zie deze trappenloop met 11674 treden en een hoogteverschil van 1669m. De recordtijd is onwaarschijnlijk snel: 36min 50sec!
Heeft de Montevideo geen mooi trappenhuis? Of zouden de toekomstige bewoners dat niet echt op prijs stellen?
ja idd erg jammer :( :(
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top