SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 20 Posts

·
Hoogvlieger
Joined
·
1,836 Posts
Discussion Starter · #1 ·
De Rheinische Braunkohlerevier is een gebied met een doorsnede van ongeveer vijftig kilometer, waar zich relatief dicht onder het maaiveld een of meerdere lagen bruinkool bevinden. Bruinkool is een relatief jong materiaal (veel jonger dan steenkool bijvoorbeeld) dat zich leent als brandstof voor elektriciteitscentrales. Dat is de reden voor de aanwezigheid van een aantal enorme door de mens gegraven gaten in het gebied: de dagbouwmijnen ofwel de Tagebaue. In de Rheinische Braunkohlerevier zijn er op dit moment drie waar de kolen worden gewonnen: Tagebau Inden, Tagebau Garzweiler en de grootste, Tagebau Hambach. Daarnaast is een groot deel van het landschap al eerder het slachtoffer geweest van de Tagebau. Vanwege de enorme omvang van de mijnen hebben al tientallen dorpen het veld moeten ruimen en zullen er ook nog een aantal volgen. Dat alles, en het feit dat het gebied op nog geen half uur rijden van de Nederlandse grens ligt, is reden genoeg om de Tagebaue eens te bezoeken. We plannen het zo, dat we ook een kijkje kunnen nemen in de mijnen zelf.

Ter oriëntatie eerst even een kaartje (Bron: Wikipedia):

Te zien zijn de drie actieve Tagebaue, maar ook de dorpen die daarvoor moesten wijken. De meeste dorpen zijn een stukje verderop nieuw gebouwd. Ook is te zien welke dorpen de komende jaren ten prooi zullen vallen aan de Schaufelradbagger. De dorpjes Pesch en Borschemich bij de Tagebau Garzweiler en Pier bij de Tagebau Inden zijn op dit moment als eerste aan de beurt. Over een paar jaar zijn ze letterlijk van de aardbodem verdwenen. Of beter nog: is de aardbodem zelf zelfs verdwenen.


01. De eerste Tagebau die je vanuit Nederland tegenkomt is de Tagebau Garzweiler. Direct ten zuiden van de A46, ter hoogte van Jüchen, bevindt zich een uitkijkpunt. We kijken in zuidelijke richting en zien daar meteen het eerste monster. Het is een Absetzer, die als taak heeft om het gat na de winning van de bruinkool weer aan te vullen met het puin dat aan de andere kant van het gat wordt weggegraven om bij de bruinkool te komen. Zodoende verschuift de hele mijn zich langzaam, in dit geval van oost naar west.


02. Het aanvullen gebeurt, net als het afgraven, in Sohlen van zo'n dertig meter hoog. Op elke Sohle is een Absetzer aan het werk. Deze staat een verdieping lager dan die op de vorige foto. Het materiaal dat wordt abgezetzt wordt via lopende banden aangevoerd.


03. Wat verder ingezoomd op de Absetzer van de eerste foto. De bulldozer geeft een indruk van de omvang van het apparaat.


04. Verschillende Sohlen met elk een eigen Absetzer. Het uiteinde van de Absetzer beweegt heen en weer en laat daarme het puin vallen in een soort halve cirkelvormen. Bulldozers en ander 'klein' materieel zorgen voor het egaliseren. Zo kan de Absetzer er straks overheen rijden om de volgende laag aan te brengen.


05. Het uitzichtpunt. De Tagebaue en de bijbehorende bruinkoolcentrales zijn eigendom van het bedrijf RWE Power. RWE Power heeft een riant PR-budget, waarvan ze onder meer dit soort zaken regelen.


06. Beregnungsmasten langs de hele rand van de Tagebau zorgen ervoor dat het stof dat vrijkomt bij het afgraven en aanvullen niet verder komt dan de rand van het gat.


07. Op dan naar het eerste Geisterdorf, Borschemich. Het had ooit bijna duizend inwoners, maar er zijn er nu nog geen honderd meer over. Het is er zo goed als uitgestorven en de meeste huizen zijn definitief verlaten. De Umsiedlung van Borschemich is al vanaf 2006 gaande. Binnen een paar jaar zal het worden gesloopt en abgebaggert.


08. Heel fraai zijn Borschemich en de andere dorpen niet.


09. Sommige huizen zijn al jaren onbewoond. Het valt daarom des te meer op dat er nauwelijks sprake is van graffiti, afgebrande gebouwen, kapotte ruiten of krakers kunstenaars.


10. De meeste huiseigenaren hebben na hun vertrek gewoon de rolluiken dichtgedaan.


11. Een paar honderd meter verderop, aan de huidige rand van de mijn, eindigt de wereld. Doorgaand verkeer is er daarom ook niet meer.


12. Afgaande op de netheid van de kerk en de tuin daaromheen is de pastor nog niet vertrokken.


13. Het kerkgebouw ziet er keurig onderhouden uit en niets wijst er op dat het over een paar jaar vervangen zal zijn door een gat van tweehonderd meter diep.


14. De graven worden ook verhuisd, dus de begraafplaats heeft ook maar weinig bewoners meer.


15. Er is in Borschemich nog niet grootschalig gesloopt. Sommige eigenaren hebben zelf al wel een begin gemaakt.


16. Zelfs in de periode dat de Abriss van Borschemich al als een zwaard van Damocles boven het dorp hing werden er nog nieuwe huizen gebouwd. Hier en daar zijn huizen te zien die stammen uit de jaren zestig/zeventig/tachtig.


17. Borschemich heeft nog behoorlijk wat groen. Als je rustig wilde wonen zat je hier goed, ook voor de start van de Umsiedlung.


18. De school is inmiddels gesloten. De kinderen die nog in Borschemich wonen gaan naar school in een naburig dorp. De school daar zal over een paar jaar hetzelfde lot treffen als deze.


19. Net buiten de bebouwde kom zijn de tekenen van wat komen gaat al volop aanwezig. Het landschap rondom de Tagebau is bezaaid met dit soort pompinstallaties. Die zorgen ervoor dat de grondwaterstand omlaag wordt gebracht tot een niveau dat lager ligt dan het diepste punt in de mijn. Zo blijft de mijn droog. Er moet al jaren van tevoren worden gestart met pompen. De impact van dat gepomp op het milieu is niet gering: tot in Nederland toe verandert hierdoor de grondwaterstand. RWE Power, de eigenaar van de Tagebaue en de bijbehorende Kraftwerke steekt daarom grote sommen geld in compenserende maatregelen. Het water dat wordt opgepompt wordt onder andere gebruikt als drinkwater en als koelwater.


20. De put komt snel dichterbij. Valkbij de rand van Borschemich steekt een Schaufelradbagger boven alles uit. Dit apparaat zal er straks voor zorgen dat er van Borschemich echt niets over blijft.


21. In sommige opzichten bestaat het dorp al niet meer.


22. Het dorpje Immerath ligt ten westen van de A61. Om die reden zal het voor Immerath nog wat langer duren voordat het abgebaggert wordt. De Tagebau kan pas ten westen van de A61 beginnen als de A61 zelf kan worden gesloopt. En dat kan pas weer nadat de A44, die in 2005 al voor de Tagebau Garzweiler moest wijken, weer in ere is hersteld. Naar verwachting gebeurt dat in 2017. Niettemin is de Umsiedlung van Immerath tegelijk gestart met die van Borschemich. Het is er nog wat minder uitgestorven dan in Borschemich.


23. De huizen hier zijn ook niet moeders mooiste.


24. Ook in Immerath heeft nog geen grootschalige sloop plaatsgevonden. Dat gebeurt pas wanneer iederen, of in elk geval bijna iedereen, is vertrokken. Net als de meeste andere dorpen worden alle inwoners van Immerath samen naar een nieuw dorp verhuisd, in dit geval naar Neu-Immerath, dat buiten de grenzen van de Tagebau ligt.


25. Als je de weg op de vorige foto volgt, ga je in oostelijke richting en kruis je eerst de A61, waarna je in het voormalige dorpje Pesch aankomt. Dit dorp is voor het grootste deel al gesloopt en zelfs al abgebaggert. Een klein stukje staat er nog. Vrijwel meteen achter het hek bevindt zich de afgrond van de eerste Sohle van de Tagebau Garzweiler. De auto is van een oud-bewoner van Pesch, die nog even naar zijn oude dorp kwam kijken voordat het echt helemaal is verdwenen. Hij is er, ook naar eigen zeggen, niet slechter op geworden.


26. Een van de laatste panden die in Pesch nog overeind staan.


27. Er is vooralsnog niet meer gesloopt dan strikt noodzakelijk. Meteen achter de hoopjes grond ligt de afgrond.


28. We rijden door naar het tweede uitzichtpunt van de Tagebau Garzweiler. Dat ligt meer aan de zuidkant en biedt een nog veel beter zicht op de Tagebau en de activiteiten die erin plaatsvinden. We kijken in oostelijke richting, naar de zijde waar het gat weer wordt aangevuld dus. Opvallend zijn de verschillende kleuren grond en steen.


29. Ingezoomd op een tussenstation van een Bandanlage, in dit geval een band die het afgegraven puin afvoert.


30. Alle Bandanlagen komen bij elkaar in het centrale Bandsammelpunkt van de Tagebau. Hier is het mogelijk om de banden op elke gewenste manier aan elkaar te koppelen zodat de materialen de juiste kant opgaan (puin vanaf de Schaufelradbagger naar de juiste Absetzer, bruinkool van de Schaufelradbagger naar het laadpunt van de kolentreinen).


31. Ingezoond op Schaufelradbagger 285, die momenteel in onderhoud is. Het complete wiel (het Schaufelrad) wordt in drie maanden tijd vervangen. De gelegenheid wordt aangegrepen om het uit 1975 stammende apparaat een algehele onderhoudsbeurt te geven.


32. De gigantische omvang wordt op deze manier goed duidelijk.


33. Een blik naar het noordoosten, met enkele Bagger en Bandanlagen.


34. De in onderhoud zijnde Bagger in zijn geheel. Het wiel, met een doorsnede van 22 meter, in inmiddels vervangen. De bakken (Schaufel) zitten er nog niet aan.


35. Nog een keer het Bandsammelpunkt.


36. In de verte, richting het zuidoosten op een van de hoogste Sohlen is een enorme Absetzer te zien. Hij staat min of meer op de plek waar straks de A44 weer wordt aangelegd.


37. Nogmaals Bagger 285. Het apparaat kan 200.000 kuub grond verzetten. Per dag. Dat is een groot voetbalstadion vol.


38. Nog een keer in zijn geheel. Zoals gezegd: de diameter van het wiel is al 22 meter. Dat zegt wat over de enorme afmetingen van het hele apparaat.


39. Dan nu omlaag de put in. Een paar keer per jaar organiseert RWE Power open dagen waarop je een busrit kunt maken door en langs Tagebau Garzweiler. Daar maken we natuurlijk graag gebruik van. Het is een indrukwekkende rit, zeker als je je onderin de mijn bevindt en je staat erg nietig te wezen onder een van de Bagger. Helaas is het lastig om goede foto's te maken vanuit een rijdende, schommelende en krappe bus met vieze en natte ramen. Hier zijn we nog op maaiveld, bij de plek waar de kolen vanaf de lopende banden op de trein worden geladen. De trein brengt de kolen vervolgens naar de enkele kilometers verder gelegen Kraftwerke. Alle bruinkool die hier gewonnen wordt gaat daarheen.


40. We rijden richting het Bandsammelpunkt. Links en rechts staan de lopende banden waarover de bruinkool naar het verlaadpunt wordt vervoerd. De weg loopt (uiteraard) steil omlaag...


41. ...en dat is hier nog veel beter te zien. De witte torens bovenop de banden mengen kalk bij het puin dat wordt gebruikt om het gat weer aan te vullen. Daarmee wordt verzuring in de eindsituatie voorkomen. Of zoiets.


42. Welkom bij het Bandsammelpunkt, de centrale plek in de Tagebau Garzweiler.


43. Hiervandaan gaat opnieuw een steile weg naar beneden, de put in. Deze weg gaat richting Bagger 288, met een capaciteit van 240.000 m3 per dag een van de twee grootste machines ter wereld.


44. Dit is 'm, volop in bedrijf.


45. We rijden er met de bus twee keer onderdoor. Het is lastig om je de enorme afmetingen voor te stellen als enige referentie ontbreekt. Want álles aan het ding is enorm. Ter indicatie: de wand waaraan hij aan het graven is, is zo'n 30 meter hoog.


46. Weer terug naar boven. In de buurt van de drie Tagebaue staan verschillende Kraftwerke, waar de gewonnen bruinkool in energie wordt omgezet. Dit is Kraftwerk Niederaußem, middenin het gelijknamige dorp.


47. Vanaf dezelfde plek heb je zicht op het nieuwe gedeelte van Kraftwerk Neurath.


48. En op het oudere gedeelte, iets ten westen daarvan.


49. Deze twee gedeeltes vormen dus samen het Kraftwerk Neurath. Het gebied dat tussen ons en de Kraftwerke ligt is rekultiviert, ofwel na de Tagebau opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor onder meer landbouw en recreatie.


50. In Niederaußem is de centrale alom aanwezig. RWE Power probeert zichzelf een zo groen mogelijk imago aan te meten, maar feit is dat de bruinkoolcentrales flinke vervuilers blijven.


51. Dan door naar een andere mijn: de Tagebau Hambach. Dit is de grootste van de drie in het gebied. Hij is met een huidige diepte van bijna vierhonderd meter bijna twee keer zo diep als de Tagebau Garzweiler. Op termijn is dit gat zelfs vijfhonderd meter diep. Het proces werkt hetzelfde als in Garzweiler. Aan de ene kant afgraven, aan de andere kant aanvullen, waardoor de mijn langzaam opschuift. Aan deze kant wordt aangevuld.


52. Absetzer 739 is een van de machines die verantwoordelijk is voor het opvullen van het gat dat de Tagebau Hambach achterlaat. De verhouding tussen weggegraven puin en bruinkool is hier ongeveer 7 op 1, ofwel voor elke kuub bruinkool die wordt gewonnen moet zeven kuub puin worden verplaatst. Er blijft uiteindelijk dus een gat over dat niet helemaal kan worden opgevuld, te meer omdat het eerste puin uit deze Tagebau is afgevoerd om een ander gat op te vullen en omdat van een deel van het puin een enorme heuvel is aangelegd. Het overgebleven gat wordt uiteindelijk, net als bij de Tagebau Garzweiler, een groot meer.


53. Absetzer 758 aan het werk.


54. Tagebau Hambach verplaatst zich in zuidoostelijke richting. Aan deze kant wordt afgegraven. Bedenk dat elke Sohle die je ziet zo'n dertig meter hoog is.


55. Aan deze kant wordt aangevuld. Ook hier zijn de lopende banden zichtbaar.


56. Nog een Schaufelradbagger aan het werk.


57. En nog een.


58. Bij de Tagebau Hambach is ook een uitzichtpunt ingericht. De komende jaren zit je op deze plek goed als je de mijn langzaam van rechts naar links aan je voorbij wilt zien trekken. Er is ook een bezoekerscentrum.


59. Vanaf het uitzichtunt een blik in de richting waarin de mijn zich uitbreidt. Er zijn hier twee Sohlen te zien dus de diepte is hier nu ongeveer zestig meter.


60. Aan de begroeing te zien duurt het enige tijd voordat de volgende laag wordt abgebaggert. Ook de grondwaterpompen worden in de tussentijd teruggeplaatst.


61. Nog een keer een Schaufelradbagger, al was het maar omdat je dat in het Duits zo mooi kunt uitspreken. Deze Bagger verzorgt het afgraven van de bovenste laag voor de Tagebau Hambach.


62. En tot slot nog een blik in de andere richting, waar het haast onmetelijk grote gat weer wordt aangevuld.
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Bedankt voor de foto's! Haast schuilt er in de industriele bruutheid van de machines en het landschap een bepaalde niet snel te beschrijven schoonheid. Toch vreemd om de dorpen te moeten zien die inderdaad samen met de bodem bijna letterlijk zullen verdwijnen. Zijn naar mijn mening trouwens geen 'lelijke' dorpen.
 

·
Registered
Joined
·
12,874 Posts
Indrukwekkende foto's die een goed beeld schetsen van de impact van de dagbouw. Het blijft onvoorstelbaar dat zoiets nog gebeurd in een westers land waar de dienstensector de belangrijkste economische tak is. Het verwonderd mij nog meer hoe dit politiek verkoopbaar blijft. Als je ziet wat voor heisa er al niet is rond het verdwijnen van Doel. Hier vagen ze een hele streek weg.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,611 Posts
Bijzonder fraaie reportage. :) Wel gedeeltelijk bekend terrein voor mij daar ik in 2011 een RWE-interne bedrijfstoer heb gekregen.

Ik haak dus graag even aan bij deze fraaie reportage van Tweety. (Ik hoop dat je dat niet erg vind Tweety).

In 2011 heb ik als onderdeel van een afscheidsevent bij RWE-IT dus een uitgebreide rondleiding gehad in de Tagebau Garzweiler.
Daar wij als een RWE-interne groep werden ingedeeld hadden we wat meer privileges die je bij de normale toer niet krijgt.

Wij mochten o.a. op een paar plekken uitstappen waar dat normaal gesproken niet wordt toegestaan. Daarvan wil ik in aansluiting
op de mooie foto's van Tweety een beperkt aantal plaatjes delen. De dorpjes hebben wij echter tijdens de tour niet gezien, maar
we hebben in het infocentrum daarover wel informatie gekregen.

N.B.: Ik weet niet precies meer wat er wel of niet toegestaan was/is om te posten op het internet, maar ik denk niet dat deze
beelden bepaalde rechten overtreden o.i.d. Mocht dit zo zijn dan kunnen de foto's en het filmpje altijd eenvoudig weer worden
verwijderd. Maar op youtube zijn er wel meer filmpjes te vinden dus ik verwacht daar geen problemen mee. :).

EDIT: SORRY VOOR DE GROOTTE VAN DE FOTO'S. DACHT HET JUISTE FORMAAT TE HEBBEN INGESTELD MAAR DAT WAS DUS
HELAAS NIET HET GEVAL. :(


01. Het gebied van de Tagebau op kaart in het informatiecentrum:
02.
De "bus" waarmee we door het gebied zullen rijden:
03.
In de verte doemen de eerste bagger al op. Deze is een bagger die land weer opvult. Dus eigenlijk is dit een Absetzer. ;).
04.
Een blik in de groeve:
05.
De schaalgrootte is echt nauwelijks te bevatten.
06.
Bagger 288 up-close:
07.
Deze machine is echt ontzagwekkend op alle manieren.
08.
Het schoepenrad aan de lange arm wordt in positie gemanoeuvreerd.
09.
We mochten onder extra toezicht van RWE-inspecteurs redelijk "vrij" rondlopen bij een bagger die gewoon in bedrijf was. Bijzonder. :)
10.
Wel goed op de waarschuwingen letten.
11.
Dit beeld geeft een idee hoe groot het bereik van de graafarmen is en hoe groot deze zijn.
12.
Hier is links goed te zien wat voor een "sporen" deze machines in het land achterlaten. Je hebt sowieso het idee je in een
maanlandschap te bevinden, welhaast op een andere planeet. ;)
13.
De transportbanden draaien met behoorlijk hoge snelheden en zijn welhaast onmetelijk lang. Dat zijn ook imponerende machines.
De banden zijn van rubber (ongeveer 2 cm dik) en worden gemaakt bij Continental. Ter plekke worden de banden aan elkaar verkleefd
zodat men ze in principe zolang kan maken als men wil.
14.
Wat afgegraven is wordt via de installatie links op de foto op de transportband gestort.
15.
Het is onmogelijk deze grote machines in één beeld geheel op de gevoelige chip vast te leggen.
16.
Onze groep. De arm is ons al zeker 100 meter voorbijgestoken. :nuts:
17.
Close-up van de rupsen waarmee deze machines zich langzaam maar zeker in de groeve verplaatsen.
18.
Dit beeld geeft nogmaals goed de verhouding en de schaalgrootte weer.
19.
En het storten op de transportbanden is begonnen. Dat gaat verbazingwekkend snel.
20.
De bagger van achteren gezien.
21.
Het verzamelpunt van de transportbanden.
22.
Filmpje van de bagger 288 die zich positioneert en daarna in bedrijf is. Deze machines worden middels een stroomkabel
van hun grote energiebehoefte voorzien. Daarvoor is er een grote rol aan de voorkant gemonteerd waarmee de stroomkabel
uitgerold of weer opgerold kan worden.
 
  • Like
Reactions: emmer

·
mentula agricolæ vulgaris
Joined
·
1,653 Posts
Foto's mogen iets kleiner, EPA... Ik zie het nu amper.

Ik ben hier recentelijk 2 keer langs gekomen: op weg naar Troisdorf op de fiets en op weg naar Berchtesgaden met de auto. Zelfs van veraf is het imposant. Leuk om het eens op de huid te zitten. Zou zo'n toer best interessant vinden. Blijkbaar zijn we met de fiets toen net om dat nieuw te ontstane bruinkoolgat heen gefietst. Dat is toch jammer.
 

·
Registered
Joined
·
4,693 Posts
Dit is toch een misdaad, hele landschappen vernielen voor ouderwetse vervuilende brandstoffen. Dat het nog bestaat.

De bodemlagen zijn wel mooi zichtbaar nu. Als ze dit sluiten kun je er wel een mooi "natuurlandschap" (eigenlijk is het dan nog steeds cultuurlandschap) van maken met leuke hoogteverschillen en eventueel meertjes en dergelijke.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,611 Posts
Als ik m'n thuisbioscoop heb zal ik die van EPA ook nog 'ns bekijken.
Kom, kom, en beetje scrollen en je kunt ze prima bekijken. Je kunt ook uitzoomen en de foto's ook prima zien. Of ze op de smartphone of iPad of andere tablets bekijken. Zo snel laat je je toch niet uit het veld slaan? ;)
 

·
mentula agricolæ vulgaris
Joined
·
1,653 Posts
Ik weiger een ander apparaat te kopen om jouw content goed te kunnen zien. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,611 Posts
^^ Om het beeld even uit te zoomen op je computer of laptop is het toch niet nodig om een ander apparaat te kopen? ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,611 Posts
Even de toetsen "ctrl" en "-" tegelijkertijd indrukken, en je kunt in stapjes uitzoomen en ook weer inzoomen. Daarvoor gebruik je dan de combinatie "ctrl" en "+". ;)
 

·
Registered
Joined
·
21,483 Posts
Dank voor deze prachtige serie Tweety! Ziet er heel onwerkelijk uit en zou hier zelf niet snel komen. Je krijgt een heel onbehagelijk gevoel bij het zien van die beelden, waarop je letterlijk beseft watvoor een roofbouw de mens op de aarde pleegt en een soort gevoel krijgt van hoe we "onze aarde vernietigen". Ongelofelijk om voor te stellen hoe ze dat allemaal weer op gaan vullen.
 

·
a hacked brain
Joined
·
838 Posts
Je ziet het vaak 's avonds als je naar de weer kijkt na het nieuws, rechtsonder op de satelietfoto zie je altijd de witte vlek naast Heerlen:


Ik zie het ook op mijn buienradar die ik gebruik op mijn smartphone (Rainy Days)

Hier is trouwens goed de zwarte laag met bruinkool te zien als ik het goed heb begrepen:
https://ssl.panoramio.com/photo/40890472
 
1 - 20 of 20 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top