SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ik ben van plan in een hoge verdieping van de New Orleans te gaan wonen (foto onder, de hoge witte toren, net iets links van het midden), maar pal ernaast staat komende zomer de bouw van de Boston&Seattle gepland (twee kleine twin towers, de helft lager dan de New Orleans). Het appartement van de New Orleans waar ik een optie op heb, ligt zo'n 1.5x hoger dan de Boston&Seattle.

Omdat ik veel thuis werk, vraag ik me af of de bouw van de Boston&Seattle geluidsoverlast kan gaan geven, en zo ja, of deze geluidsoverlast vooral/alleen in de begin fase is (tijdens het heien) of eigenlijk continue.
(De New Orleans heeft ingebouwde ventilatie, waardoor er geen luchtroosters bij de ramen nodig zijn, wat wel weer scheelt in geluid van buiten.)

Wat zijn jullie gedachten hier over?

 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top