SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 301 Posts

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Een overzicht van projecten in Genk:

Stadsplein: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=221304


Naam: Housing in the woods

Locatie: nabij de Tennislaan en de Vennestraat

Dit ontwerp is het resultaat van een architectenwedstrijd:

Naam: Bokrijkpark

Wat: 50 luxe appartementen

Locatie: Bokrijk
http://www.bokrijkpark.be/Naam: oude brandweer

Locatie: centrum

Naam: Green garden

Wat: 22 appartementen en een penthouse

Locatie: centrum

Naam: Passage

Wat: Winkels, appartementen, link tussen molenstraat en shopping 2

Locatie: centrum

Naam: Oude post

Locatie: centrum

Naam: Nieuwe zaak Spronken

Locatie: centrum

Naam: Den Engel

Locatie: centrum

Wat: 18 appartementen en 3 penthouses

 

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Hier zijn een aantal RUP's van Genk te vinden: http://www.genk.be/content/downloads_cats/record.php?ID=120

oa. nieuwbouw tot 6 verdiepingen voor shopping1 (parking voor Quick):

Stedenbouwkundig concept:
Deze locatie vormt één van de belangrijkste beginpunten (eindpunten) van het centrum en dient als dusdanig door middel van een architecturale vormgeving beklemtoond. Aan de oostzijde vormt de Centrumring de functionele afbakening van deze zone. Door het plaatselijk vervolledigen van de straatwand wordt de ongestructureerde lege ruimte gedefinieerd met de klemtoon op het “binnenkomen” van het stedelijk gebied. Deze nieuwbouw vormt tevens een begeleidingswand van de Europalaan. Zowel de rooilijnen als de bouwhoogte zullen aansluiten op deze van de bestaande bebouwing langs de Europalaan.

Architecturale voorwaarden:
Daar het centrum in deze zone duidelijk wordt afgebakend als begin-, eindpunt dient de idee van een “poort” vormgeeflijk gerealiseerd te worden. Voor het hoekgebouw grenzend aan de Centrumring kan een hoger bebouwingselement toegelaten worden als accent voor stadsentree. Bijzondere aandacht dient besteed aan de esthetica van dit gebouw; opgebouwd uit meerdere geledingen. Moderne, hedendaagse vormgeving waarbij gestreefd wordt naar een eerlijke vormentaal zonder daarbij te vervallen in een monotoon geheel enerzijds, noch een gezochte detaillering anderzijds, is vereist.

Functionele voorwaarden:
Deze zone wordt momenteel bepaald door de aanwezigheid van de oprit naar het parkeerdak, het busstation, de bevoorrading van de detailhandel en geparkeerde auto’s. Voor de bevoorrading dient een alternatief gezocht, bijvoorbeeld door toepassing van een intern bevoorradingshof met – corridors. Bestaande toegangen en erfdienstbaarheden dienen gerespecteerd. Parkeervoorzieningen zullen ondergronds en/of in een afzonderlijk parkeergebouw deeluitmakend van deze gebouwengroep gerealiseerd worden. Het aantal wordt vastgesteld volgens art. 6. De parkeerplaatsen die verdwijnen naar aanleiding van de nieuwbouw dienen bijkomend voorzien te worden.

Bestemmingen:
De bestemming van het gelijkvloers gelegen tussen shopping 1 en de Europalaan bestaat uit detailhandel, consumentenverzorgende ambacht, zakelijk dienstverlening met balie en horeca; eventueel als uitbreiding van de shopping. Het bouwproject dient op verdieping onderverdeeld in meerdere bouwvolumes. Eén van deze realisaties ordt bestemd als parkeergebouw. De verdiepingen van de overige gebouwen zijn bestemd voor comfortabele woongelegenheden bestaande uit studio’s, één- , twee en meerdere slaapkamers. De bruto-oppervlakte van de studio’s en éénslaapkamerwoongelegenheden dient beperkt tot max. 35 %. Maximum 50 % van de woongelegenheden dienen voorzien van een al dan niet volledig overdekte buitenruimte of terras (min. 6 m²). Deze worden optimaal ontworpen rekening houdend met de klimatologische omstandigheden en privacy van de bewoners. Gezien de ligging langs de Europalaan dient bijzondere aandacht besteed aan de geluidsisolatie zodat geluidshinder binnen woongelegenheden wordt vermeden.

Bouwvolume:
De gebouwen grenzend aan de Europalaan bestaan uit 5 bouwlagen afgedekt met terrasdaken. Het hoekgebouw dient als dusdanig geconcipieerd en kan bijgevolg voorzien worden van een architecturaal accent door een bijkomende bouwlaag (max. 6). Slechts 1 commerciële bouwlaag (eventueel intern voorzien van een bijhorende duplexverdieping) is toegelaten in het gebied tussen shopping 1 en de bebouwing grenzend aan de Europalaan. Gezien een groot aantal woongelegenheden zicht hebben op de dakverdiepingen van deze constructies zijn “groene” daken verplicht (betreft terrasdaken voorzien van groenelementen zoals bv. sedums en mossen).

Bebouwingsindex: max. 0,65
Bruto-vloeroppervlakte: max. 18 000 m²
Vloerindex: max. 1,9
 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
een vooruitstrevend schetsontwerp voor genk !

SLOW GENK / FAST GENK
Genk, BE

MasterplanGenk is one of the only cities in Flanders that doesn’t have a historical city center. Our proposal doesn’t start from the premise that Genk is in need of such a core, as is generally assumed by current policy.

The urbanity of Genk is not a layered phenomenon: the city is a radical juxtaposition of rather indifferent parts (a so-called peripheral condition), that by their very proximity start to engender new relationships and reveal a notion of urban continuity on a pedestrian level. This basic duality - extreme car accessibility combined with flows of pedestrian traffic - creates a city with opportunities of developing these two different scales in continuous balance: SLOW GENK / FAST GENK.
Since Genk lacks the prototypical image of the city, a main focus of the plan is perception. The future image of the city is not only found in developing the built mass of the city, but also and primarily in dealing with the infrastructure cutting through it.As a case study, the area commonly known as the strip has been developed. The road setting the scene for this area -the Europalaan – is intertwined with three newly defined zones, each with their programmatic focus. From east to west:- Park Drive: for living and outside leisure

- Shop Ring: main focus: shopping

- Far West: offices and servicesThe Shop Ring is developed as a shopping conglomerate on a Euregional scale, combined with ‘normal’ city functions. The beginning and end of the Europalaan is defined by two infrastructural nodes: the station and Shopping 1. These nodes are rearranged to give them a clearer functionality and image towards the Europalaan. The addition of two large cantilevering roofs adds an urban feel. A bypass running around the Shop Ring, allows the Europalaan to be closed off and used as a giant event space. At this moment in time, the two large roofs serve as entrance gates, faint recalls to the medieval idea of the city.
credits

design:


2005

client:


the City of Genk

architect:


51N4E

design team:


Johan Anrys, Freek Persyn, Peter Swinnen, Bob De Wispelaere, Jeroen Beerten
 

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Achter de kerk: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=520118


PPS Genk: Kattenberg

Bouwheer: DemCor
Ontwikkelingsmogelijkheden van residentiële, kantoor & commerciële ruimten met ondergronds parkeren.


Periode: 2010 (in ontwikkeling)
Architect: A2O ArchitectenStedenbouwkundig concept :
Het gebied wordt bepaald door een bebouwing gelegen langs de Nieuwstraat en de Grotestraat enerzijds en een binnengebied bestemd voor wonen rond een (semi-publiek) erf anderzijds. De parkeerplaatsen voor alle woongelegenheden dienen ondergronds voorzien te worden. Dagparkings (max. 10) zijn toegestaan indien geïntegreerd in het woonerf.

Architecturale voorwaarden :
Mede door de wijze van inplanting en vormgeving van de gebouwen zal de nieuwbouw, gelegen in het verlengde van de Centrumlaan de centrale as van deze weg visueel accentueren. Voor de vervollediging van de straatgevels kan de keuze gemaakt worden tussen gesloten bebouwing met onderdoorgang of halfopen bebouwing.
Steeds zal een architecturaal afgewerkt geheel gecreëerd worden. Centraal in het binnengebied dient de particuliere tuin in de ontwikkeling mee opgenomen te worden. De visuele relatie met het scholencomplex dient gehandhaafd te blijven.

Functionele voorwaarden:
De toegang tot het binnengebied zal voor het gemotoriseerd verkeer geschieden langs de Nieuwstraat. Via de Grotestraat zal het gebied enkel ontsloten worden voor voetgangers en fietsers.
De toegang tot het scholencomplex evenals de bereikbaarheid ervan voor de brandweer dient ten alle tijde gegarandeerd.

Bestemmingen:
Voor de bestemmingen van de bebouwing gelegen langs de Nieuwstraat en de Grotestraat blijven de voorschriften van art 9 (zone voor hoofdgebouwen) en 10 van toepassing.
Het binnengebied is bestemd voor woongelegenheden en/of serviceflats. Wat betreft woongelegenheden dient gestreefd naar een vermenging van studio's en één- twee of meerdere slaapkamerwoongelegenheden waarbij de bruto-vloeroppervlakte van studio's en éénslaapkamerwoongelegenheden wordt beperkt tot max. 40%. Iedere woongelegenheid (met uitzondering van studio's) dient voorzien van een al dan niet volledig overdekte bruikbare buitenruimte of terras (min. 6m²). Deze dienen optimaal ontworpen rekening houdend met de klimatologische omstandigheden en privacy van de bewoners.

Bouwvolume:
Voor de bebouwing gelegen langs de Nieuwstraat en de Grotestraat blijven de voorschriften van artikels 9 en 10 van dit B.P.A. van toepassing.
De bouwhoogte van de panden gelegen in het binnengebied bedraagt maximaal 3 bouwlagen.
Er is slechts 1 bijkomende woonlaag, eventueel uitgebreid met bijbehorende duplex, in de dakverdieping toegelaten.

Bebouwingsindex:max. 0,40
Bruto-vloeroppervlakte: max. 8400m²
Vloerindex:max.1,30
 

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Genk : woon- en zorgcampusHet OCMW van Genk heeft de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum aan de Weg naar As toegewezen aan de bank Dexia.
Dat betekent dat de planning weer gevolgd kan worden, en dat het nieuwe complex in 2012 klaar zou moeten zijn. Het OCMW moest het project voortzetten via een procedure van financiering met projectbeheer nadat de architect zich had teruggetrokken. De geraamde kostprijs bedraagt net geen 40 miljoen euro.

Even zag het er naar uit dat de hele bouw in het gedrang zou komen: er was namelijk maar één financiële instelling kandidaat om het project over te nemen. Doordat Dexia de enige was, werd het ook meteen de laagste inschrijver en kreeg de bank het project automatisch toegewezen.

Dexia staat nu in voor de realisatie van het project en zal het pas overmaken aan het OCMW als het klaar is. Bijna 18 miljoen euro van de totale kostprijs wordt gedragen door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Voor het resterende bedrag wordt een lening aangegaan en het reservefonds aangesproken.

“Het nieuwe woon- en zorgcentrum zal bestaan uit twee aaneengesloten gebouwen met elk drie verdiepingen en respectievelijk 90 en 180 kamers”, zegt Guido Vandebrouck, voorzitter van het OCMW in Genk.

Hindernis
Elke kamer is 25 vierkante meter groot, bijna een verdubbeling van de oppervlakte van de huidige kamers in de rustoorden Heiderust en Herfstvreugde. Vandebrouck: “Elke kamer heeft een eigen badkamer en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Behalve de 264 rusthuisbedden zijn er 6 kamers voor kortverblijf. Daarnaast wordt een dagverzorgingscentrum ingericht voor vijftien personen.”

Het nieuwe woon- en zorgcentrum beschikt over een ondergrondse parking van ruim 7.000 m² met plaats voor zowat tweehonderd wagens. Bovendien komt er een polyvalente zaal die wordt ingericht als restaurant en cafetaria voor bewoners, maar die ook gebruikt zal worden voor andere activiteiten. Net als de huidige rustoorden krijgt ook het nieuwe complex een groot terras.

Vandebrouck: “Door het toewijzen van de bouw zijn de belangrijkste hindernissen achter de rug. Volgens de huidige planning kunnen de werken voor de bouw van start gaan in 2009. En als alles verloopt zoals we verwachten, gaan we in 2012 het nieuwe woon- en zorgcentrum in gebruik kunnen nemen.”

http://www.hbvl.be/Limburg/3600/artikel.asp?art={81018451-338A-43AC-9D46-26775D4BD5F1}

De plannen:
http://www.stadinstelling.be/upload...adinstelling-dewelzijnscampusenzorgcampus.pdf
http://www.genk.be/upload/14105439/downloads/bp_welzijnscampus.pdf
http://www.genk.be/upload/14105439/downloads/sv_welzijnscampus.pdf
 

·
Registered
Joined
·
1,061 Posts
.. na de vakantie start op school ook ons nieuw project.

Het fijne weet ik er nu nog niet van, maar in ieder geval heeft het wat te maken met die site! én het woonzorgcentrum.

Ik zal wat ontwerpen van mijn collega's, of van mezelf posten!
 

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Stadsprojecten

Genk is een jonge stad met een eigen ontwikkelingsevolutie die aan de stad een eigen identiteit heeft gegeven. Om de aantrekkelijkheid van de stad voor ondernemers, nieuwe inwoners en stadsbezoekers te verhogen wil het stadsbestuur een aantal belangrijke projecten realiseren. De realisatie van deze projecten gebeurt grotendeels in samenwerking met private partners en met inbreng van heel wat subsidies.

De uitbouw van het stadscentrum tot een belevingsvolle stadskern met een mix aan wonen en winkelen, is al eerder gestart. In de komende jaren gaat de ontwikkeling verder op de grote markt waar horeca gepland is, aan de stationsomgeving die sterker uitgebouwd wordt als een knooppunt voor openbaar vervoer en aan shopping 1, waar bijkomende winkelruimte en parkeervoorzieningen komen. Ook de andere kant aan het centrum, ter hoogte van de Limburghal, wint de komende jaren aan sterkte door de uitbouw van een dienstenzone. Tenslotte is voor het centrum zeker ook de aanleg van een light rail of sneltram als nieuwe vorm van openbaar vervoer van belang.

In Winterslag is de ontwikkeling al begonnen met de lancering van C-Mine, de ondergrondse parking en de start van de bouw van de Media en Designacademie. Maar het werk is nog niet af. In de komende jaren wordt verder gewerkt aan dit cultuur-, toerisme- en creatieve economie-project op de voormalige mijnterreinen en aan de ontwikkeling van de terril tot recreatief stadspark. Bovendien wordt op het mijnterrein ook een nieuwe woonzone ontwikkeld die een verbinding met de Vennestraat zal krijgen. Waterschei heeft er na de mijnsluiting wat langer op moeten wachten maar ook daar kan gestart met de herbestemming van voormalig mijnpatrimonium tot hoogwaardig bedrijvenpark en wetenschapspark. Dit project moet er vooral toe bijdragen dat het Genkse imago van industriestad omgebogen wordt tot innovatieve maakstad en kennisgerichte bedrijvenstad, dat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat en dat de omgeving van Waterschei mee kan profiteren van de nieuwe functie in Waterschei. Zo is meteen ook een heraankleding van de Stalenstraat gepland, samen met een nieuwe bestemming voor het voormalige douanegebouw en de herontwikkeling van de omgeving van de Sint-Jansschool.

Diezelfde Sint-Jan schonk indertijd zijn naam aan het ziekenhuis aan de Weg naar As. Het OCMW zal de gehele zone ontwikkelen tot welzijnscampus waar een netwerk van belangrijke welzijnsvoorzieningen gerealiseerd wordt. Het gaat dan om seniorenflats, winkels met een sociaal of dienstverlenend aanbod, een nieuw woon- en zorgcentrum en verder het samenbrengen van alle welzijnsvoorzieningen en -diensten. Er komen ook ondergrondse parkings. De concentratie van al die voorzieningen moet enerzijds de toegankelijkheid en het comfort voor de klanten bevorderen. Anderzijds zorgt het samenbrengen van deze diensten voor meer samenwerking tussen de welzijnssector waardoor de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt.

Een vijfde stadsproject is er ook één waarin het stadsbestuur niet zoveel inbreng heeft maar dat voor Genk enorm belangrijk is: de plannen van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Op de campus Sint-Jan is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan onder meer een nieuwe parking. Ook de bouw van een nieuw kinderpsychiatrisch centrum staat in de startblokken. In samenwerking met het OCMW, krijgen bejaarden met psychiatrische problemen bijzondere aandacht door de oprichting van zowel een nieuw rusthuis als een ambulant centrum op de campus André Dumont. Bovendien speelt het ziekenhuis ook een rol in het wetenschapspark Waterschei en wel via het project Life Sciences. De bedoeling is te bekijken of bestaande en/of nieuwe Genkse bedrijven kunnen ingeschakeld worden in de wereld van de farmacie, de biotechnologie, de bio-informatica en de ontwikkeling van medische apparatuur.

Een zesde stadsproject is er wél één van het stadsbestuur en concentreert zich op de wijk Sledderlo waar de stad wil werken aan de socio-economische draagkracht van de burgers en aan het imago van de wijk. Daartoe wordt een herontwikkelingsplan uitgedokterd in samenspraak met de burgers en de actoren in de wijk.

Een laatste stadsproject tenslotte is er één waarbij beroep gedaan wordt op alle Genkenaren. Het stadsbestuur wil immers het samenleven tussen de diverse bevolkingsgroepen en het volwaardig burgerschap van alle bevolkingsgroepen versterken door een samenlevingsmodel uit te tekenen. Een samenlevingsmodel voor een multiculturele stad. Vertrekkend vanuit de diversiteit van Genkse burgers, formuleert het model een aantal normen en waarden die meetellen als burgers en organisaties (overheid, scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen, buurten, …) in de Genkse samenleving met elkaar omgaan.
 

·
Registered
Joined
·
4,213 Posts
Ik weet dat die tram er nog moet komen, maar was er niet veel protest tegen dat tramproject? Zo is het tramproject Mortsel-Boechout stilgevallen door nimby's. Normaal had die tram al 3 jaar lang moeten rijden atm...
 

·
Registered
Joined
·
339 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Het project is nog niet bekend genoeg denk ik. Het gaat ook niet om een gewone tram maar om iets tussen trein en tram die maar op een aantal plaatsen gaat stoppen:
(zal ook maar langs een aantal hoofdwegen lopen en niet door het centrum bv)
 
1 - 20 of 301 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top