SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Voor mijn studie aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam zijn wij afgelopen weekend naar onze zuiderburen geweest. Hier hebben we verschillende projecten betreft Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur in Gent en Antwerpen bekeken. Zoals je zult merken loopt gent en antwerpen wat betreft bezochte locaties nogal door elkaar heen, dit komt omdat wij in Gent hebben overnacht en twee middagen in Antwerpen zijn geweest. De foto's staan in volgorde van de bezochte projecten.

Ik plaats de foto's nu direct en onbewerkt omdat het anders eeuwen gaat duren eer dat ik tijd maak ze te bewerken. Mocht je bewerkingstips hebben bij bepaalde foto's dan zijn deze meer dan welkom.

Ik begin met een nachtelijke wandeling in Gent:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.


De volgende dag een bezoek aan de Universiteit Gent en daarbij behorende boekentoren
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.


Daarna het STAM (stadsmuseum Gent), een echte aanrader wat mij betreft
19.

20.

21.


Het door veel deelnemers aan de excursie niet al te mooi bevonden (erg zacht gezegd) Justitiepaleis van Richard Rogers
22.

23.

24.

25.


Daarna het unaniem mooi gevonden gebouwencomplex de Singel, met name het deel van Stéphane Beel
26.

27.


De volgende dag allereerst het SMAK (stedelijk museum actuele kunst) Waar een verschrikkelijk saaie en onbegrijpelijke tentoonstelling was. Het gebouw zelf was wel een pareltje
28.

29.


Een korte wandeling terug door gent, langs het Sint Pieters Plein
30.

31.

32.

33.

34.


Daarna het tweede vertrek naar Antwerpen voor allereerst het Cogels-Osy Lei met de verschillende en vaak prachtige Jugendstil gevels
35.

36.

37.

38.

39.


Door naar Noord Antwerpen voor het Park Spoor Noord
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


Hierna richting het Eilandje en het MAS (museum aan de stroom) in, in eerste instantie, slecht weer
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.


Het felixarchief
65.


Op de terugweg nog langs het spookdorp Doel en de Hedwigepolder (geen foto's aangezien het hier al vrijwel donker was.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
 

·
Registered
Joined
·
14 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Haha, ja Rob ik heb al een inzending verstuurd. Als jij die nou even goed beoordeelt ;)
Maare leuk dat een actief HHF-lid ook op de Academie zit, zo actief als jij ben ik trouwens hier niet. Ik kijk veel maar plaats (te) weinig
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top