SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Bike It!
Joined
·
25,913 Posts
Het fotoforum lijkt meer en meer op het BE-forum... ;)

Leuke tocht gedaan met veel heen en weer gereis, blijkbaar.

De Gentse Boekentoren moet eindelijk maar eens worden gerestaureerd, want al ziet die er nu niet uit, ik vind het heus wel een pareltje. Schitterende modernistische hoogbouw uit de jaren '30 van de vorige eeuw.
Het Antwerpse Justitiepaleis vind ik wél mooi. Maar smaken verschillen natuurlijk.

En de buurt rond het Antwerpse Eilandje en Park Spoor Noord vinden een tweede adem. Dit wordt 'the place to be' in de nabije toekomst.

Bedankt voor het delen, hopelijk hebben jullie ondanks het snetrweer nog wat kunnen genieten van de trip.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top