SkyscraperCity banner

1 - 20 of 929 Posts

·
Urban Explorer
Joined
·
1,061 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Auto's moeten sneller door Gent kunnen rijden dan nu toegelaten is, zo vindt de VLD. De partij pleit voor een inperking van de zone 30.

Het liberale programma, dat op 21 mei definitief goedgekeurd moet worden, bevat nog enkele opmerkelijke ideeën. Zo is er de wens om langs de kleine stadsring (R4) hoogbouw te plaatsen en oude herenhuizen vaker dan vandaag op te delen in appartementen: één per verdieping. De stad wil de heffing op leegstand en evrwaarlozing weer overnemen van de Vlaamse overheid, want die bakt er niks van.

Bron: De Streekkrant
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
giergel said:
Het liberale programma, dat op 21 mei definitief goedgekeurd moet worden, bevat nog enkele opmerkelijke ideeën. Zo is er de wens om langs de kleine stadsring -R40- hoogbouw te plaatsen en oude herenhuizen vaker dan vandaag op te delen in appartementen: één per verdieping.

Waar precies langs de R40 ??
 

·
Bike It!
Joined
·
22,248 Posts
De Snor said:
Waar precies langs de R40 ??
Ach, ik denk dat de liberalen in aanloop van de verkeizingen maar wat losse ideeën naar voren schuiven. De R40 bestrijkt nu eenmaal een groot gebied, waar hier en daar reeds hoogbouw is of gepland is. Denken we maar aan de Groene Vallei, de Martelaarslaan of de geplande aanpak van het gebied rond het oude Handelsdok. Moet kunnen, al vrees ik dat door de beruchte Vlaamse hoogtevrees met hoogbouw niet direct spectaculaire torens bedoeld worden.
Ook de straten waar de VLD de zones 30 wil inperken worden niet echt aangeduid.
Komt later wel zeker.
Ik vind dit trouwens ook al een typisch Vlaamse populistische reactie op een verkeersregel die duidelijk voor meer veiligheid en leefbaarheid in de steden zorgt.
 

·
Moderator
Joined
·
12,775 Posts
Dit is een artikel dat gisteren in Het Nieuwsblad stond. Er komt Europees geld vrij om een paar héél fijne ideeën te testen - best interessant:Europees geld voor Gentse mobiliteitsideeën
Collectieve taxi's en gps om gestolen fietsen terug te vinden

GENT - Door een Europese subsidie van meer dan 5 miljoen euro krijgt Gent de mogelijkheid om tal van vernieuwingen inzake mobiliteit uit te proberen. Van hybride bussen tot een chip die gestolen fietsen kan terugvinden.


Gent diende voor het Europese Civitas-project samen met Ljubljana, Zagreb, Porto en Brno een mobiliteitsvoorstel in dat door de Europese commissie werd geselecteerd als winnaar.

De vijf steden krijgen samen 5 miljoen euro om hun eigen voorstellen te verwezenlijken. Gent wordt ook nog eens de 'leading city' die de projecten van de vier andere winnaars moet coördineren. 'In oktober ga ik dan ook zeker naar Ljubljana in Slovenië om het project officieel op te starten', zegt Karen Temmerman (SP.A), schepen van Mobiliteit.

'Voor het project, dat een jaar zal lopen, zullen we ook specifieke personeelsleden aanwerven', aldus Temmerman.

De schepen wil in de eerste plaats de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen in de stad terugdringen.

'Heel belangrijk daarin is de samenwerking met De Lijn. Die zal zeker een aantal hybride bussen aankopen. Die kunnen hopelijk in 2009 al ingezet worden op de oude trolleylijn 3.'

UGent krijgt 150.000 euro om haar wagenpark milieuvriendelijker te maken en ook het stedelijk voertuigenpark zal geleidelijk worden omgebouwd voor gebruik van alternatieve brandstoffen.

Daarnaast speelt de schepen met het idee om de gele stadsfietsen uit te rusten met een computerchip. 'Via die chip kan een gps-systeem de plaats van de fiets lokaliseren, dus ook als hij gestolen is.'

Ze wil ook een routeplanner ontwikkelen die specifiek voor fietsen is bedoeld. 'Zo kan men niet alleen via internet de beste fietstrajecten door de stad plannen maar ik denk ook aan een echt gps-systeem voor fietsroutes die ook nog eens aansluiten op die van tram, bus en trein.'

Collectieve taxi's zijn een andere nieuwigheid. 'Die kunnen worden ingezet op trajecten die nog niet goed worden bediend door het openbaar vervoer zoals stukken van de kleine ring.'

Daarnaast wordt geld uitgetrokken om de haalbaarheid van een aantal oude voorstellen van de schepen grondig te bestuderen.

'Ik zou willen nagaan of het vrachtverkeer - en zeker de zware trucks - niet kunnen gebannen worden uit de stadskern. Het probleem is dat er veel horeca is in het centrum. We moeten dat zo houden maar feit is dat de waterwegen onderbenut worden. Misschien kunnen goederen geleverd worden met bootjes of elektrische wagens vanuit opslagloodsen aan de rand van de stad.'

Moeilijker ligt het voorstel om voetgangerszones te laten bewaken door camera's. 'Daar bots je op privacywetten. We zullen zien of het politiek haalbaar is'.

Ten slotte voorziet het Civitasproject ook in behoorlijke subsidiesommen voor de werking van StudentENmobiliteit (253.000 euro), Max Mobiel (400.000 euro) en Cambio (132.000 euro).


De Gentenaar, 18-08-2008​
 

·
Moderator
Joined
·
12,775 Posts
In het recentste stadsmagazine stond een tekst over het beleidsplan mobiliteit:Beleidsplan MobiliteitZoveel mogelijk zonder auto

De ambitie op het vlak van mobiliteit is glashelder: de komende jaren moet het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet drastisch de hoogte in. En dat niet alleen in de binnenstad, maar op het volledige Gentse grondgebied.

De auto moet in Gent nog steeds zoveel mogelijk plaatsmaken voor alternatieven . “Te voet gaan, fietsen of gebruikmaken van het openbaar vervoer is goedkoper en beter voor het milieu”, aldus schepen Karin Temmerman. “Bovendien nemen deze alternatieven minder plaats in dan de auto. De snelste manier om je in te stad te verplaatsen is en blijft trouwens de fiets.” Dat fietsen en wandelen ook nog eens gezonder zijn, vormt een extra reden om ze te blijven promoten als alternatieven voor de auto. “Uiteraard moet de stad met de wagen bereikbaar blijven. We pleiten dan ook voor het hoffelijk samenleven van alle verkeersgebruikers en blijven ijveren voor een veilig verkeer.”Voetgangersgebied

Zachte weggebruikers zullen graag horen dat een uitbreiding van het voetgangersgebied op het programma staat. Zo zal onderzocht worden of het Patershol ontlast kan worden van het verkeer op de as Kraanlei-Oudburg. “We zullen samenzitten met de handelaars om na te gaan of er een draagvlak is voor dat plan. Het Patershol is al bijna autovrij, maar de wandelzone wordt nu nog doorkruist door de Kraanlei en Oudburg. Door die as te verleggen, kunnen we een ruimer gebied creëren waar voetgangers en fietsers zich op een veilige manier kunnen verplaatsen. Het plan zou dan uiteraard ook inhouden dat we die as visueel aantrekkelijker maken.”

Ook de herinrichting van het Braunplein en de Korenmarkt moet in de nabije toekomst duidelijker maken dat die zones voetgangersgebied zijn. Nu rijden nog altijd te veel auto’s de zone binnen. Tevens wordt onderzocht of de toegang tot het gebied met een geautomatiseerd systeem kan worden gecontroleerd.Fietsprojecten

Een ander actiepunt dat voetgangers en fietsers ten goede komt, is het proefproject ‘trage wegen’. “Daarbij worden vroegere kerk- en buurtwegen in kaart gebracht zodat we een netwerk van aangename fiets- en wandelroutes kunnen creëren”, aldus schepen Temmerman. “Het proefproject in Drongen loopt aardig en we onderzoeken nu of het ook in andere buitengebieden toepasbaar is.”

Nog goed nieuws voor fietsers is dat, waar mogelijk, kasseien gebannen worden bij de (her)aanleg van straten. Het stadsbestuur wil ook het systeem van ‘witte fietsen’ invoeren waarbij zowel inwoners als bezoekers fietsen kunnen huren, zoals dat nu al kan in bijvoorbeeld Parijs en Brussel. Aan het Sint-Pietersstation komt er in samenwerking met Max Mobiel een heus Huis van de fiets, dat diverse diensten zoals verhuur en herstellingen zal bundelen.

“Heel belangrijk is ook de oprichting van het fietsfonds”, benadrukt schepen Temmerman. “Momenteel hebben zowel de Provincie, het Vlaams Gewest als de Stad budgetten voor het fietspadennetwerk en elk heeft zijn eigen regels. Nu willen we al die gelden samenbrengen in een grote pot, het fietsfonds, om op een snelle en efficiënte manier een aantal ‘missing links’ op het vlak van fietsroutes aan te pakken.”

Voorts start de Stad een aantal experimenten op met het ‘Parkeer + Fiets’-concept. “Mensen die van buiten de stad komen, kunnen hun auto achterlaten op een parking en hun tocht verder zetten met een huurfiets of hun eigen fiets. Bij slecht weer kunnen ze kiezen voor het openbaar vervoer.” Voor de fietsen wordt op de parkings een veilige fietskluis voorzien. Ook elders in de stad wordt verder gezocht naar veilige en tegelijk esthetische stallingen.Snelle tram en bus

Het openbaar vervoer krijgt de komende jaren een aanzienlijke injectie die nu al de uitbouw van het nachtnet en de verhoging van de frequentie ten goede komt. Voorts moet de snelheid van het openbaar vervoer op de hoofdassen tegen 2015 gestegen zijn met 10 procent. “Als mensen moeten kiezen tussen hun auto of de tram en die rijden even vlug, dan verliest de tram. Die moet dus vlugger. Daarom is een aparte bedding voor bussen en trams aangewezen en waar dat niet kan, zal op een aantal kruispunten via lichtenbeïnvloeding voorrang gegeven worden aan het openbaar vervoer.”Verkeersgeleiding

Wie toch met de wagen in de stad moet zijn, zal tegen halfweg 2009 gebruik kunnen maken van een volledig nieuw en dynamisch parkeergeleidingssysteem. “Voorlopig kan je op de borden langs de toegangswegen enkel zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in de parkings. Er komen nieuwe borden die bijkomende nuttige informatie zullen verschaffen. Zo komen automobilisten bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten te weten dat het centrum moeilijk of niet bereikbaar is en worden ze doorverwezen worden naar de P& R’s.” Tegen 2013 wordt dit verder uitgebouwd tot een volwaardig verkeersgeleidingssysteem dat de beste routes zal aangeven.

Voor Gentenaars met een auto wordt de aanvraag van bewonerskaarten makkelijker gemaakt door de verdere uitbouw van het e-loket. “Aanvragen die tot nu toe een bezoek aan het Parkeerbedrijf vereisten, zullen nu online kunnen, zoals de aanvraag van een kaart voor een lease- of vervangwagen.”

Om het mobiliteitsbeleid nog meer slagkracht te geven, wordt in de loop van deze legislatuur tot slot ook gewerkt aan de integratie van de taken van de Dienst Mobiliteit, het Parkeerbedrijf, VTA, Max Mobiel en StudentENmobiliteit. “Dat kan uitmonden in een heus Mobiliteitsbedrijf, wat de efficiëntie zeer ten goede zou komen”, besluit Schepen Temmerman.

Stadsmagazine / Website Stad Gent, geraadpleegd 06-02-2009​
 

·
Moderator
Joined
·
12,775 Posts
Max Mobiel in Gent is een enorm succes


vr 13/02/09 17:08 - Steeds meer mensen in de Gentse bedrijvenzones maken gebruik van de diensten van de vzw Max Mobiel.


Dat Gentse mobiliteitsbedrijf organiseert pendelbusdiensten voor de bedrijven en baat ook het fietspunt uit aan het Gentse Sint-Pietersstation waar mensen een fiets kunnen huren om zich door de stad te verplaatsen.

De busdiensten van Max Mobiel groeiden vorig jaar met maar liefst 60 procent en het fietspunt verhuurde gemiddeld 70 fietsen per dag. Dit jaar komt er daarom een tweede fietspunt bij aan het Dampoortstation.

De Max Mobiel start binnenkort ook met een nieuwe pendelbusdienst. Die zal het Sint-Pietersstation verbinden met het technologiepark in Zwijnaarde.

De Redactie, geraadpleegd 14-02-2009​
 

·
Moderator
Joined
·
12,775 Posts
Wel geestig dit: een kleine polemiek tussen een LDD-kopstuk uit Lochristi en Karin Temmerman, Gents Schepen van Mobiliteit:Met de auto

Wie de laatste tijd naar Gent komt, kan er niet naast kijken. We staan zo goed als stil. Of je nu via de Zuid, de Dampoort of Wondelgem de stad binnenrijdt, het is overal op zijn minst aanschuiven. En dat heeft weinig met de auto, maar veel met de visie van de stad op mobiliteit te maken.
Vooral schepen Temmerman gedraagt zich als een echte Talibanstrijdster tegen het gebruik van de auto in de stad. Ze gebruikt een eenvoudig recept: zorg ervoor dat de toegangswegen tot de stad tot slechts één rijstrook worden gereduceerd, zodat het doorgaand verkeer permanent gehinderd wordt. Laat de bussen die van en naar de stad komen, gebruik maken van diezelfde stroken en het fileleed is compleet. Want als de bus stopt aan een halte, stopt automatisch alle verkeer. Dit recept kan je proefondervindelijk uittesten op o.a. de Voskens- of de Groot-Brittanniëlaan.

Qua milieuvriendelijkheid kan dit ook tellen! Honderden auto's die gedwongen worden constant te stoppen en te starten. Niet onze longen, maar enkel de fiscus wordt beter van zoveel nutteloze brandstofverspilling.

Het staat ongetwijfeld 'progressief' te pleiten voor een maximaal gebruik van het openbaar vervoer van en naar de stad, of nog beter te voet of met de fiets te komen. En ik kan daar niets tegen inbrengen, integendeel. Maar hoe denkt u, mevrouw Temmerman, de burgers te sensibiliseren en te motiveren indien u zich zelf elke dag in uw Volvo - met chauffeur - voor de trappen van het stadhuis laat afzetten?

Het doet me wat denken aan het voormalige Sovjetrijk waar leden van het politbureau beschikten over aparte rijstroken, terwijl het gewone volk zich bewoog over de kasseien en de slechte straten. Foei, mevrouw, u zou het voorbeeld moeten geven!

Is de burger verslaafd aan zijn auto en/of gemakzuchtig? Sommigen ongetwijfeld wel. Maar heeft mevrouw de schepen het zich ooit al eens gewaagd om met de fiets van Oostakker naar het centrum van Gent te rijden? Naast de vele levensgevaarlijke kruispunten, moet je veel moed hebben om de erbarmelijke slechte straten te trotseren. Alleen wie ooit deel uitmaakte van Cirque du Soleil en dus over een bijzondere acrobatische conditie beschikt, kan zich - zonder kleerscheuren - met de fiets op een combinatie van kasseien en tramsporen wagen.

Openbaar vervoer is een zinvol alternatief voor de huidige mobiliteitsproblemen, maar je kan van de burgers enkel een gedragsverandering verwachten indien je comfortabele alternatieven ter beschikking stelt. Concreet wil dat zeggen dat je het bus- en treingebruik moet faciliteren. Voor de socialisten en de groenen een fietsenrek en voor de anderen een ondergrondse parkeergarage bij de tram- en treinstations en klokvaste bussen en treinen.

Rudi De Kerpel is Gentenaar/Lochristinaar, ondernemer en een van de kopstukken van Lijst Dedecker

Nieuwsblad.be, 07-02-2009​Vandaag verscheen een open brief met Temmerman's wederwoord:Schepen Temmerman: 'Ik sta ook niet graag in de file'

GENT - Rudi De Kerpel, ondernemer en kopstuk van Lijst Dedecker, haalde in een column in de krant van 7 februari uit naar het Gentse mobiliteitsbeleid én naar schepen Karin Temmerman persoonlijk. Temmerman dient hem vandaag van antwoord in een open brief.Geachte heer Rudi,

Het is iedereen ongetwijfeld al opgevallen: onze mobiliteit neemt toe. We verplaatsen ons steeds meer. Met alle gevolgen van dien. Niemand staat graag in de file. De mensen die Lijst Dedecker genegen zijn niet, maar ook ik niet. Komt daarbij dat files slecht zijn voor het milieu. Tot daar zijn we het eens.

Het is echter een flagrante leugen dat mijn chauffeur me dagelijks voor de trappen van het stadhuis zou afzetten. Ik héb namelijk geen chauffeur. En al evenmin is het juist te beweren dat ik elke dag met de auto rij. Het tegendeel is waar, ik leg zoveel mogelijk afstanden met de fiets af.

Ik zal maar niet ingaan op het feit dat u onze mobiliteitsvisie vergelijkt met die van het voormalige Sovjetrijk, noch dat u mezelf ziet als een 'Talibanstrijdster' wiens levensmissie vechten tegen de almacht van de auto is. Uitlatingen die nergens op slaan.

In uw column weet u het fileleed aan de visie van de stad op mobiliteit, en niet aan het continu groeiende wagenpark. Nochtans zie ik wel een oorzakelijk verband.

Het uitstulpen van bushaltes is maar één van de maatregelen die wij nemen in dat kader. Maar het klopt niet dat wanneer een bus aan een halte stopt, automatisch alle verkeer wordt tegengehouden. Neen, de bus kan wél zo snel mogelijk haar weg verderzetten. Daar is het hem juist om te doen. Opdat meer mensen sneller op hun bestemming kunnen geraken.

Zoals u zelf in uw artikel aangeeft, is openbaar vervoer een zinvol alternatief voor de huidige mobiliteitsproblemen. Welnu, wij geven graag voorrang aan dat openbaar vervoer. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Missing links moeten worden aangepakt. Nog altijd bestaat er geen tramlijn van Gent naar uw woonplaats Lochristi, bijvoorbeeld. Uw gemeente koos er namelijk voor om zich niet aan te sluiten bij het grootstedelijk gebied, waardoor een efficiënte tramaansluiting niet kon verzekerd worden. Dat is jammer natuurlijk. Pendelaars richting Gent centrum zijn dan ook verplicht de auto van stal te halen en dragen zo hun steentje bij aan het dagelijkse fileleed waar u zich zo over beklaagt.

Vriendelijke groet,

Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen


De Gentenaar, 20-02-2009​

Ik hou niet zo enorm van de toon van Rudi de Kerpel, maar er zit wel wat in. Alleen dat "talibanstrijder tegen de auto" is er wat te veel aan :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
12,418 Posts
Het is het beproefde recept van LDD, zoveel en zo straf mogelijke one-liners mixen met argumenten waarmee jan-met-de-pet zich bedient et voila je hebt de vierde grootste partij van Vlaanderen. Misschien voelt Lijst Dedecker meer voor een stadsautostrade?
 

·
Bike It!
Joined
·
22,248 Posts
Hoe denkt LDD de straten van, naar en in de binnenstad breder te maken? Gewoon alle gebouwen aan één zijde slopen en enkele rijstroken extra aanleggen?
De enige oorzaak van de files zijn de automobilisten zelf. Zo eenvoudig is dat.
Zolang zij elke dag met de wagen naar Gent komen, zullen er files blijven bestaan en het openbaar vervoer samen met hen.
 

·
Registered
Joined
·
58 Posts
Ik vind dat hij wel ten dele gelijk heeft.

Eerst overal in het centrum parkings leggen, en dan de toegangswegen naar al die parkings versmallen, ..... zodat het verkeer totaal stil staat.

Het uitstulpen van bushaltes is maar één van de maatregelen die wij nemen in dat kader. Maar het klopt niet dat wanneer een bus aan een halte stopt, automatisch alle verkeer wordt tegengehouden. Neen, de bus kan wél zo snel mogelijk haar weg verderzetten. Daar is het hem juist om te doen. Opdat meer mensen sneller op hun bestemming kunnen geraken.
Eigenlijk is dat maar voor een deel waar, want als er 1 bus stil staat, dan staan alle auto's ook achter die bus stil, en dus ook de volgende bus.
Terwijl met die uitstulpingen, kan het gewone verkeer wel doorrijden en kunnen de achterkomende bussen ook sneller de halte bereiken.

Plaats van aan zo zaken geld uit te geven, zouden ze beter geld uitgeven om fietspaden aan te leggen, nieuwe tramlijnen en niet aan ze domme dingen als uitstulpingen.
 

·
Registered
Joined
·
519 Posts
Zoals u zelf in uw artikel aangeeft, is openbaar vervoer een zinvol alternatief voor de huidige mobiliteitsproblemen.
Dit is ook niet volledig waar, maar die nuance wordt maar zelden gemaakt.

Eigenlijk is dat maar voor een deel waar, want als er 1 bus stil staat, dan staan alle auto's ook achter die bus stil, en dus ook de volgende bus.
Terwijl met die uitstulpingen, kan het gewone verkeer wel doorrijden en kunnen de achterkomende bussen ook sneller de halte bereiken.
Dat is ook de reden dat bussen in de bebouwde kom bij het verlaten van hun halteplaats voorrang hebben gekregen op het doorgaande verkeer, begin de jaren '90.

mvg
JJN
 

·
Registered
Joined
·
559 Posts
Maar het klopt niet dat wanneer een bus aan een halte stopt, automatisch alle verkeer wordt tegengehouden. Neen, de bus kan wél zo snel mogelijk haar weg verderzetten. Daar is het hem juist om te doen. Opdat meer mensen sneller op hun bestemming kunnen geraken.
Als dat de schepen voor mobiliteit moet voorstellen, zijn ze goed gelukt daar in Gent. :|
Ik zou toch graag eens horen hoe je een bus aan een halte voorbij kan rijden, terwijl die midden op de rijbaan blijft staan.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,248 Posts
Ik vind dat hij wel ten dele gelijk heeft.
Eerst overal in het centrum parkings leggen, en dan de toegangswegen naar al die parkings versmallen, ..... zodat het verkeer totaal stil staat.
Het is inderdaad een historisch grote blunder om de hele binnenstad vol te gaan bouwen met ondergrondse parkeergarages, waardoor alle autoverkeer door de smalle Gentse straten moet kruipen om die parkings te bereiken.
Maar denk nu vooral niet dat LDD tregen die parkings is, wel integendeel. De Kerpel zwijgt er niet toevallig in alle talen over. Als ultra-liberalen zullen ze pleiten voor nog meer parkings in het centrum.
Die parkings zijn er trouwens vooral gekomen onder druk van de 2de coalitiepartner in Gent, Open-VLD, ook liberalen dus.
Als het aan hen lag kwam die zo mogelijks nog centralere Belfortparking er ook, wat nog meer wagens naar het centrum zou zuigen.
 

·
Registered
Joined
·
559 Posts
Het is inderdaad een historisch grote blunder om de hele binnenstad vol te gaan bouwen met ondergrondse parkeergarages, waardoor alle autoverkeer door de smalle Gentse straten moet kruipen om die parkings te bereiken.
Dat is de eeuwige discussie: genereert een ondergrondse parking significant veel meer verkeer?
Als er géén parking is, met als gevolg 3/4 minder auto's, maar die rijden wel 4 keer rond de blok om een plaatsje te vinden, wat heb je dan gewonnen?

Ik volg wel de kritiek dat de toegang naar bepaalde parkings verre van optimaal is.
 
1 - 20 of 929 Posts
Top