SkyscraperCity banner

881 - 900 of 929 Posts

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
^^ Bedankt voor de link naar die slides :)

De werknemers ginder hebben nu keuze tussen verschillende lijnen van OV, langs 3 van de 4 kanten van het Technologiepark.

De tram over de Tramstraat sturen creëert een trager aanbod dan wat er al is. Met de bussen sta je vanuit GSP veel sneller op het Wetenschapspark dan met tram 2. Ze volgen namelijk een quasi rechte lijn. De tram zou daarmee een eerder verwrongen traject rijden. Tegelijk heb je dan een kans gemist om Zwijnaarde zelf beter te verbinden met GSP en het stadscentrum.

Er zijn legio opties om met het OV naar het Technologiepark te komen, maar ze zullen altijd maar werken voor wie makkelijk toegang heeft tot het specifieke OV dat het Technologiepark ontsluit.

Daarnaast zal het mij niet verwonderen dat er veel bedrijven op dat Technologiepark zitten die bedrijfswagens hebben in hun loonpakket, en dat ongetwijfeld mee bijdraagt aan de problemen daar.
 

·
Registered
Joined
·
6,068 Posts
Zou er niet vrij eenvoudig een snelbus kunnen komen naar Gent Sint Pieters via de E40 en de oude op- en afritten die er liggen? Met tussenhalte aan Flanders Expo. Dit zou een heel snelle verbinding kunnen zijn en de nieuwe rijstrook die gepland is zou gewoon een busstrook kunnen worden, zou ook interessante mogelijkheden bieden voor Merelbeke.
 

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
Veertig zaakvoerders, UZ én bewoners klagen slechte bereikbaarheid van Zwijnaarde aan

Schepen Sami Souguir (Open Vld) kreeg vrijdag 40 handtekeningen overhandigd van zaakvoerders van Zwijnaardse bedrijven. Zij klagen dat er te weinig inspanningen gebeuren om de bedrijventerreinen bereikbaar te houden met de wagen en eisen inspraak. Ook bij het UZ en bij de bewoners klinkt gemor.

In Zwijnaarde is er de voorbije jaren heel wat veranderd. Met Tech Lane Ghent en het Industriepark Zwijnaarde wil Gent bij de belangrijkste steden qua biotechnologie behoren. “Zo lang er niet voldoende alternatieven zijn, blijft de wagen van levensbelang voor die bedrijven. Vandaag verliezen bedrijven werkkrachten omdat personeel te moeilijk op de werkvloer raakt. Openbaar vervoer gebruiken is pas een optie wanneer men niet elke dag nog eens anderhalve kilometer extra moet wandelen naar het bedrijf”, zegt Geert Moerman van VOKA.

In Zwijnaarde staan een aantal mobiliteitsingrepen gepland die de zaakvoerders niet zien zitten. Zo vreest men dat de oprit vanaf de N60 naar de E40 afgesloten zal worden. Er gaan ook stemmen op om beide ingangen van de Tramstraat naar het Technologiepark af te sluiten. “Deze toegangen zorgen zeker tijdens de spitsuren voor een minder zware belasting van de ovonde op de N60 ter hoogte van Don Bosco. Het is vreemd dat de bedrijven - goed voor 3.000 werknemers - hier niet in gehoord worden”, klinkt het.

“De ondernemingen op Tech Lane Ghent en op het Industriepark Zwijnaarde voelen zich onvoldoende gehoord door de stad. Concreet vragen ze om meer inspraak bij de besluitvorming rond mobiliteit. De bedrijven doen zelf inspanningen om meer mensen op een alternatieve manier naar de werkvloer te krijgen, maar het moet nog praktisch blijven”, zegt Moerman.

Schepen Souguir liet alvast verstaan dat er naar de bedrijven en hun zaakvoerders geluisterd zal worden.

SPITS

Uitgerekend vrijdag lanceerde mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) ook zijn oplossing voor de zogenaamde zuidelijke mozaïek: SPITS. Dat ‘mobiliteitscoördinatiecentrum’ moet bedrijven in Zwijnaarde begeleiden naar een betere mobiliteit.

“SPITS gaat de volgende maanden het gesprek aan met bedrijven die mee in zee willen gaan. We brengen de mobiliteitsbehoefte van die bedrijven in kaart en stellen mogelijkheden voor om de verplaatsingen van hun werknemers te verbeteren en duurzamer te maken. SPITS gaat dan op zoek naar aanbieders van shuttles, pendelfietsen of andere oplossingen”, stelt Watteeuw.

Iets waar de bewoners van Zwijnaarde niet rouwig om zijn. Zij zeggen immers te lijden onder het vele extra autoverkeer in Zwijnaarde en eisen oplossingen van de bedrijven. Ook zij willen meer betrokken worden door de stad.

UZ

Ook in de ruimere omgeving wordt er gemord. Zo wil het UZ meer parkeerplaatsen op zijn campus. Dat is een oud zeer. De N-VA legt op de volgende gemeenteraad een voorstel op tafel.

“De parkeerdruk op de campus van het UZ Gent is al geruime tijd problematisch. Er is een structureel tekort aan parkeerplaatsen”, zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Dagelijks zorgt dit voor veel onnodige stress en tijdverlies voor patiënten, bezoekers en personeel door het rondjes rijden op zoek naar een onbestaande parkeerplek. Het stadsbestuur blokkeert al jaren een uitbreiding van de parkeercapaciteit.”

“UZ Gent wenst de parkeercapaciteit op de site al langer te verhogen”, zegt Van Bossuyt. “Plannen daarvoor liggen klaar. De directie heeft de steun van de vakbonden. Het vorige stadsbestuur weigerde echter een bouwvergunning toe te staan. De vakbonden van het UZ Gent hebben recent nog laten weten dat ze bijzonder ontgoocheld zijn in de houding van de het stadsbestuur. Het argument van schepen Watteeuw dat meer parkeerruimte meer auto’s aantrekt gaat hier niet op: een ziekenhuis is geen winkelcentrum. Mensen zeggen niet ‘Ik ga eens ziek worden, want ik kan nu makkelijk parkeren aan het UZ’”, besluit Van Bossuyt.


HLN.be, Erik de Troyer, 16-02-2019​


En nog 2 artikeltjes:

 

·
Registered
Joined
·
8,183 Posts
Twee onzorgvuldigheden :

- De toegangen van het Technologiepark langs de Tramstraat zijn een bouwovertreding, en hen afsluiten zou geen onoverkomelijke bijkomende problemen opleveren bij de intensiteiten van vandaag (zie de ppt die ik eerder al linkte).

- SPITS is wel niet "Watteeuw zijn oplossing", maar de eerste keer dat een hoop onafhankelijke experts eens mag kijken of ze het beter kunnen dan de politiekers. Ik ben heel benieuwd daarnaar :)
 

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
Filip Watteeuw (Groen): "Oosterweelverbinding zal Gentse wegen doen dichtslibben"

De Gentse schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vreest dat de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Gent zullen opzadelen met meer vrachtvervoer dan de Gentse wegen aankunnen. Dat schrijft De Morgen. Daarom vraagt Watteeuw concrete maatregelen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), waaronder een Gentse maatschappij die alles coördineert wat mobiliteit betreft.

"De realisatie van de Oosterweelverbinding is natuurlijk een goede zaak voor Antwerpen", vertelt Watteeuw. "Maar de meercapaciteit die de Oosterweelverbinding voor vrachtverkeer in Antwerpen creëert, zal via de E34 of de E17 naar Gent rijden. Die intensere verkeerstroom kan in Gent voor moeilijkheden zorgen."

"Gent zal dichtslibben"

Watteeuw legt uit dat vooral Gent-Zuid onder de werken aan de Oosterweelverbinding zou lijden. "Enerzijds zal er door de realisatie van de Oosterweelverbinding meer vrachtvervoer via de E34 op de R4-West terechtkomen, en zo in het zuiden van Gent. Anderzijds is er ook de betere verbinding die vanuit Rotterdam naar Parijs is aangelegd. Deze tractaatweg loopt via de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel naar Gent toe en verder."

Niet alleen de Oosterweelverbinding, maar ook andere verbeteringen aan het wegennet leiden tot meer auto's en vrachtwagens richting Gent. Watteeuw is bezorgd: "Al dat verkeer komt op deze manier samen in het zuiden van Gent en dat zou echt wel een probleem zijn".

Investeringen

Watteeuw en de werkgeversorganisatie Unizo vragen aan Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) om te investeren in de Gentse verkeersinfrastructuur. "Deze maatregelen moeten er concreet in bestaan om het vrachtverkeer zoveel mogelijk van de weg te halen", verduidelijkt Watteeuw.

"We moeten inzetten op een betere binnenscheepvaart, een goede spoorwegverbinding tussen Terneuzen en Gent en de Sifferverbinding. Die Sifferverbinding is een belangrijke verbinding tussen de R4-West en de R4-Oost die al erg lang op het programma staat."

Gentse BAM

In Antwerpen regelt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) alles wat mobiliteit in de stad betreft. Naar het Antwerps voorbeeld pleit Watteeuw voor een gelijkaardig initiatief voor Gent. Watteeuw legt uit: "Wij hebben nood aan een beheersmaatschappij die alles wat met mobiliteit te maken heeft, kan aansturen en coördineren."

Het initiatief lag reeds op tafel, maar minister Weyts staat er niet voor te springen", aldus Watteeuw. In de komende weken zal Watteeuw nog samenzitten met de minister om de voorstellen verder te bespreken.


VRT NWS, Charlotte Van der Gucht, 18-02-2019​
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
In Antwerpen regelt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) alles wat mobiliteit in de stad betreft. Naar het Antwerps voorbeeld pleit Watteeuw voor een gelijkaardig initiatief voor Gent.
:nuts::eek:hno::nuts:

De BAM 'regelt' helemaal niet 'alles wat mobiliteit in de stad betreft'... de BAM zorgt voor de realisatie van een behoorlijk welomschreven project dat te maken heeft met de heraanleg en uitbreiding van één snelweg om/in de stad, en waarvoor er weliswaar verschillende andere projecten eveneens uitgevoerd zijn: wat tramlijnen en een fietspad hier en daar.

Wat hier had moeten staan: in Antwerpen coördineert de BAM de grootschalige heraanleg van de auto-infrastructuur op snelwegniveau, en om dit aangelegd/verkocht te krijgen, beheren ze ook een flink budget dat ook andere modi bevoordeelt. Dat willen we ook in Gent, want we kunnen wel wat extra budget gebruiken om wat zaken eindelijk uit te voeren.

(niet dat ik hem ongelijk geef, maar eigenlijk heb je niet een serie van 'BAM's nodig voor de verschillende stedelijke gebieden van Vlaanderen, maar een uit de kluiten gewassen en daadkrachtige stadsregio die dezelfde zaken kan uitdenken en uitvoeren)
 

·
Registered
Joined
·
2,097 Posts
[...] Het argument van schepen Watteeuw dat meer parkeerruimte meer auto’s aantrekt gaat hier niet op: een ziekenhuis is geen winkelcentrum. Mensen zeggen niet ‘Ik ga eens ziek worden, want ik kan nu makkelijk parkeren aan het UZ’”, besluit Van Bossuyt.​
Want mensen die ziek zijn kunnen plots alleen nog met de auto naar een ziekenhuis gaan? Als je ziek bent kan je meestal beter net niet met de auto naar een ziekenhuis gaan omdat je dan onder de medicatie gaat zitten en meestal niet mag rijden. De overgrote meerderheid van de bezoekers van een ziekenhuis heeft een afspraak en kunnen perfect op voorhand nadenken over hun mobiliteit.

Meer parkeerruimte trekt meer auto's aan, onafhankelijk van de bestemming, zo is het nu eenmaal.
 

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
Ziekenhuizen zullen nu eenmaal altijd flink wat autoverkeer aanzuigen.

Mensen die een ferm ongemak lijden door hun behandeling of hun gezondheidstoestand, zullen zich meestal wel laten rijden door familie of vrienden... Om dezelfde reden dat ze ook niet voor het OV kiezen. Ik zou er in ieder geval niet veel voor voelen om kotsmisselijk, met buikkrampen, spaghettibenen of helemaal gedesoriënteerd van de medicatie op een bus of tram te zitten. Desalniettemin is de tram daar bijzonder waardevol voor iedereen die daar om welke reden ook moet zijn, en niet onder zulke ongemakken gebukt gaat (niet in het minst het personeel).

Het is inderdaad wel knap lastig om een plaats te vinden in de bezoekersparking van het UZ. Maar de capaciteit daar uitbreiden zal het probleem alleen maar verplaatsen. Het is nu bij momenten al geen sinecure om de campus binnen of buiten te geraken via de rotonde op de Heymanslaan. Meer auto's gaan dat zeker niet oplossen.

Tegelijk moet je er ook wel rekening mee houden dat het bedieningsgebied van het UZ de stad ruim overstijgt. Voor patiënten en bezoekers uit de erg ruime regio zal de auto vaak gewoon de gunstigste vervoerswijze zijn. In een ruim gebied gaat dat al snel om meer dan 3 man en een paardenkop.
 

·
Registered
Joined
·
147 Posts
Ik vrees dat een ziekenhuis, en zeker een UZ dat een heel grote regio bedient, altijd veel autoverkeer zal aantrekken. Hoogwaardig openbaar vervoer kan een beetje helpen, maar de auto zal hier wel - helaas - het gros voor zijn rekening blijven nemen.
De vraag voor de bereikbaarheid van het UZ lijkt me dan ook minder hoe het autoverkeer te beperken, maar eerder hoe het te organiseren dat de overlast beperkt blijft (dus zonder de lokale wegen in de omgeving te belasten).
Hoewel de nieuwe inrit al dichter bij de autostrade ligt dan de vorige inrit, blijft het me daarom verbazen dat het verkeer naar het UZ, dat in belangrijke mate van de autostrades komt, vermengd wordt met het gewone verkeer in de omgeving. En dus 's morgens en 's avonds het verkeer in de buurt doet vastlopen.
 

·
Registered
Joined
·
10,182 Posts
De lage-emissiezone in Gent: wie mag binnen en wat kost dat?GENT - De toelatingsvoorwaarden en tarieven voor de lage-emissiezone (LEZ) zijn dinsdagavond bekendgemaakt. Vanaf 1 januari wil de Stad zo de vervuilendste wagens uit het centrum houden. Wat mag en niet mag en hoeveel alles kost, leest u hieronder.

“De invoering van de LEZ is één van de meest effectieve maatregelen voor een betere luchtkwaliteit en garandeert een gezondere leefomgeving voor de Gentenaar.” Dat zegt schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). Dinsdagavond stelde ze in de gemeenteraadscommissie de toelatingsvoorwaarden en tarieven voor de LEZ voor. Daarmee wil het stadsbestuur vanaf 1 januari 2020 de meest vervuilende wagens weren uit de binnenstad. De LEZ is het gebied binnen de R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling - Blaisantvest en het stuk weg na de B401.Wie mag gratis de LEZ binnen?
Alle dieselwagens met euronorm 5 of hoger en wagens op benzine, LPG of CNG met euronorm 2 of hoger mogen gratis in het stadscentrum. In 2025 worden de voorwaarde opnieuw verstrengd.

Wie moet betalen om in de LEZ te mogen?
Dieselvoertuigen met euronorm 4, tussen 9 en 12 jaar oud, behoren tot de ‘oranje categorie’. De toelatingstarieven voor die wagens variëren van 25 euro voor een week tot 345 euro voor een jaar. Kleine bussen en lichte bestelwagens tot 3,5 ton betalen tussen de 35 euro en de 825 euro. Bij vrachtwagens en touringcars schommelt het bedrag tussen de 45 euro en 1.150 euro.

Wie mag de LEZ niet binnen?
Dieselwagens met euronorm 3 of lager en wagens op benzine, LPG of CNG met euronorm 1 of lager, zitten in de ‘rode categorie’ en mogen niet in de LEZ. Eigenaars van bijvoorbeeld oldtimers kunnen wel acht keer per jaar een dagpas kopen (35 euro).
Hoe wordt dat gecontroleerd?
Zeven nummerplaatcamera’s bewaken de LEZ. De zes vaste camera’s staan aan de ingang van de lobben van het mobiliteitsplan en de mobiele camera wordt regelmatig verplaatst om sluipverkeer tegen te gaan. Op termijn worden de camera’s aangevuld met een mobiel scanvoertuig dat door de stad zal rijden. Wie de regels niet naleeft, krijgt een boete van 150 euro.

Wat kost dat?
De Stad investeert tussen 2019 en 2025 ongeveer 1,3 miljoen euro in de LEZ. Dat bedrag kan wel nog oplopen, laat schepen van Milieu Tine Heyse weten. Het geld gaat voornamelijk naar camera’s, informatica en personeel. Omdat er dankzij de LEZ ook inkomsten zijn, gaat het stadsbestuur ervan uit dat heel het systeem kostenneutraal is.

Steun voor kwetsbare groepen
Gentenaars die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en met een wagen uit categorie ‘oranje’ rijden, betalen slechts 40 procent van het toelatingstarief. Heeft u een laag inkomen en rijdt u met een wagen uit categorie ‘rood’ krijgt u een slooppremie van 1.125 euro (i.p.v. 750 euro) voor een benzinewagen en 1.500 euro (i.p.v. 1.000 euro) voor een dieselwagen.

Alle praktische info over LEZ vanaf 23 april via www.lez2020.gent
Het Nieuwsblad - 16 april

---

345 euro om jaar lang met oude diesel in Gent te mogen rijden

Begin volgend jaar wordt de zone binnen de stadsring van Gent een Lage Emissiezone. De voorwaarden om daar in te mogen, zijn nu bekend. Wie rijdt met een diesel van 9 tot 12 jaar oud, zal 345 euro moeten betalen om het jaar rond in Gent te mogen rijden. Voor een lichte bestelwagen is dat zelfs 825 euro. Diesels ouder dan 12 jaar, mogen maximum 8 dagpassen per jaar aanvragen, aan 35 euro per dag. Er zijn maatregelen voor ‘kwetsbare groepen’, en een maand ‘overgangsregeling’.

De LEZ voor Gent staat voor de deur, en de stad heeft de voorwaarden nu klaar. In de gemeenteraad eind deze maand worden ze goedgekeurd. Blijkt dat auto’s worden opgedeeld in een groene, oranje en rode categorie. Of een auto al dan niet binnen mag binnen de Gentse stadsring, hangt af van de ‘Euronorm’, een cijfer dat op het inschrijvingsbewijs van elk voertuig staat vermeld. Voor benzinewagens zijn er weinig problemen, die moeten Euronorm 2 (of meer) hebben. Hetzelfde geldt voor wagens op CNG, LNG of LPG. Het zijn vooral de dieselwagens die geviseerd worden, omdat die meer roet uitstoten. Voor diesels is Euronorm 5 of hoger vereist om vrij in en uit de stad te rijden. In grote lijnen behoren alle dieselwagens van 8 jaar oud of jonger tot die ‘groene’ categorie.

Wie een diesel uit de ‘oranje’ categorie heeft, van 9 tot 12 jaar oud ongeveer, moet betalen om Gent nog in te mogen vanaf 2020. Voor een gewone personenwagen gaat dat om 25 euro voor een week, of 345 euro voor een jaar. Lichte bestelwagens en kleine bussen (tot 3,5 ton) moeten 35 euro voor een week betalen, of 825 voor een jaar. Een vrachtwagen of touringcar zal 45 euro per week moeten ophoesten, of 1.150 euro voor een jaar. Voor marktkramers wordt een aparte regeling uitgewerkt.

En dan is er de ‘rode’ categorie, van dieselvoertuigen ouder dan 12 jaar. Die mogen nog maximaal 8 keer per jaar de stad in, en moeten daarvoor een dagpas aanvragen van 35 euro. Dat is hetzelfde tarief als Antwerpen en Brussel. Foorwagens kunnen 12 dagpassen per jaar krijgen. “Er komen wel aangepaste tarieven voor kwetsbare groepen die binnen de LEZ wonen”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “We kiezen ervoor om de lage-emissiezone op een sociaal zorgzame manier in te voeren. Inwoners met een verhoogde tegemoetkoming krijgen 60% korting op het gewone tarief. Een sociaal beleid betekent meer dan enkel een ‘korting’ op de tarieven. Daarom moedigen we in Gent alle inwoners aan om andere vervoersmiddelen te gebruiken: wie een nummerplaat inlevert, krijgt een mobiliteitsbudget voor het openbaar vervoer of voor een elektrische fiets.” Er waren al andere tegemoetkomingen, zoals terugbetaling van inschrijvingsgeld voor autodelen, goedkope taxicheques, en slooppremies voor oude wagens.

De LEZ zal bewaakt worden door slimme camera’s. In de maand januari 2020 krijgen overtreders alleen een waarschuwing. Vanaf februari wordt een boete van 150 euro uitgeschreven voor wie de LEZ-regels overtreedt. In 2025 worden de toelatingsvoorwaarden overigens nog verstrengd. “Toch verandert er voor 75% van de automobilisten niks, omdat ze onder de groene categorie vallen”, zegt Heyse.

De LEZ geldt in de volledige zone binnen de R40, behalve op de as Blaisantvest - Nieuwewandeling (omdat de ziekenhuizen bereikbaar moeten zijn) en op de afrit B401 tot in de Parking Zuid (omdat iedereen naar Gent moet kunnen komen). Alle info: www.lez2020Gent
HLN - 16 april

---

Deze ochtend lieten ze iemand op de radio aan het woord (geen idee wat de naam is) die zei dat het om 1/4 dieselwagens ging die onder die regeling valt. Ik vind 25% nu toch wel toch overdreven ingeschat hoor. Als ik zo rondkijk dan zie ik toch veel recente dieselwagens rondrijden. Zal toch eerder 1/6 zijn die zal moeten betalen denk ik (ik heb geen cijfers).

Vanaf Euronorm 5 is er niets aan de hand, die norm werd verplicht sinds 2009. Dieselwagens van 10 jaar oud vormen dus 'geen probleem'.
Benzinewagens (norm 2) mogen er nog in, Euronorm 2 voor benzinewagens kwam er in 1996. Die wagens zijn dan 25 jaar oud.


Lijkt mij eerlijk en zal zorgen voor een betere luchtkwaliteit.
Ik ben eigenaar van een oldtimer (benzine) maar maak me geen zorgen, we rijden er sowieso nooit mee in het centrum. Die auto wordt maar sporadisch eens gebruikt.
 

·
Registered
Joined
·
8,293 Posts
Een klein beetje goedkoper dan in Antwerpen, maar voor de rest dezelfde normen. (Dat komt omdat dit op Vlaams niveau geregeld is).
 

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
Positieve evaluatie voor circulatieplan maar ook zeven knelpunten

De Gentse gemeenteraad kwam vanavond samen om ruim twee jaar na de start de van het circulatieplan de evaluatie te maken. De studie had een licht jubeltoontje maar de gemeenteraad — ook meerderheidspartijen — wezen schepen Watteeuw op een zevental problemen die dringend moeten aangepakt worden, zoals de negatieve perceptie van het plan en de duidelijkheid van de knips.

Negatieve perceptie

Vooral ouderen staan negatief tegenover het circulatieplan. Van de 80-plussers zijn dat er 51%. Hoe jonger hoe positiever men staat tegenover het plan. “Met alle respect voor 70-plussers maar die generatie is heel autogericht. Dit was de eerste generatie die zich een auto kon permitteren. Dan komt er plots een stadsbestuur dat dat autoverbruik wil inperken. Dan voelt dat als als een aanslag op hun culturele waarden. We blijven inzetten op alternatieven. De Wandelbus wordt geëvalueerd om te kijken of die tegemoet komt aan de verzuchtingen”, aldus schepen Filip Watteeuw.
Duidelijkheid van de knips

Zo’n 40% van de Gentenaars vindt dat de knips niet duidelijk genoeg zijn aangegeven. Het aantal mensen die door de knips rijden, daalt wel maar elke maand blijven er duizenden automobilisten die een boete oplopen. “De opdracht is gegeven om de knips definitief aan te leggen”, zegt Watteeuw. “De inkleding was tijdelijk voor vijf tot tien jaar maar we starten nu al op.”

Gentenaars shoppen minder in Gent

Dertig percent van de Gentenaars geeft aan minder vaak naar Gent te komen om te winkelen. “Vroeger was de handel de grote aantrekkingskracht van een stad”, zegt Filip Watteeuw. “Het grote aanbod zat in de stad en daarvoor kwam je ook. Nu zitten die winkels ook in de rand. Men komt nu meer naar de stad voor de beleving en horeca is daar heel belangrijk voor. We moeten opletten dat we niet alleen chocolade- en kantwinkels krijgen voor toeristen. We hebben nog steeds leuke en interessante winkeltjes nodig.”

Extra verkeer op uitvalsassen

Een aantal straten lijken het slachtoffer te zijn geworden van het circulatieplan. Terwijl heel wat straten een pak minder autoverkeer te verwerken krijgen, zijn er die het met veel meer wagens moeten doen voor de deur. De Rozemarijnstraat bijvoorbeeld, waar 92% meer wagens door moeten. Ook de Nieuwe Wandeling en Kortrijksepoortstraat en de Kunstlaan kampen met dat probleem. Schepen Watteeuw geeft toe dat de Rozemarijnstraat een lastige kwestie is. “Maar we willen nog verder gaan. Meer fietsers, meer openbaar vervoer en minder auto’s. Dat zou ook daar voelbaar moeten zijn. Maar het blijft een invalsweg. Ik kan daar geen grote beloftes over doen”, zegt hij.

Onhandige bezoekers-tool voor centrumbewoners

“De website waarop centrumbewoners nummerplaten kunnen ingeven van bezoekers is zeer onhandig. Het moet toch mogelijk zijn om daar een handige app van te maken”, aldus Stephanie D’Hose (Open Vld). Watteeuw geeft toe dat de tool beter moet.

Knelpunten op R40

Op heel wat plekken op de R40 stropt het verkeer op. “Vroeger waren er ook files op de R40. De Heuvelpoort bijvoorbeeld”, zegt Watteeuw. “We monitoren en proberen zaken te verbeteren. De komst van de Verapazbrug zal veel verbeteren.”
Trams drie kwartier stil

In de Nederkouter en Gebroeders Van de Veldestraat staan trams dikwijls stil. Vaak heeft dat te maken met parkerende auto’s die de tram hinderen. “Als we willen dat mensen de overstap maken naar het openbaar vervoer moeten we dat betrouwbaar maken”, zegt Watteeuw. “Niets is frustrerender dan in een tram zitten die stilstaat. We moeten kijken of we parkeren daar niet kunnen weghalen.”


HLN.be, Erik De Troyer, 04-07-2019​
 

·
Registered
Joined
·
10,182 Posts
7 miljoen euro voor circulatieplannen in Gentse wijken: Sint-Amandsberg als eersteGENT - In het financiële meerjarenplan van de Stad Gent is 7,2 miljoen euro vrijgemaakt voor de opmaak en de uitrol van zeven circulatieplannen in Gentse wijken. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Gespreid over vijf jaar wordt ook negentig miljoen euro uitgegeven aan het heraanleggen van straten in Gent.

De portefeuille voor het mobiliteitsbeleid in Gent neemt een stevige hap uit het nieuwe meerjarenplan van de Stad. Dat bleek vrijdag bij de voorstelling. Van de 630 miljoen euro aan investeringen tussen 2020 en 2025 is 111 miljoen euro gereserveerd voor het openbaar domein en mobiliteitsinvesteringen.

Dat maakte schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vrijdag bekend. Negentig miljoen euro daarvan is voor de heraanleg en onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden in Gent. “Dat is vijftien miljoen euro per jaar. De vorige legislatuur lag dit bedrag op 75 miljoen euro. We verhogen onze inspanningen dus.”

Er is ook 7,2 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitrol van zeven wijkcirculatieplannen, of ‘wijkmobiliteitsplannen’ of ‘verkeersplannen’, zoals Watteeuw ze noemt. Per werkjaar is 1,2 miljoen euro voorzien voor de opmaak, uitrol en begeleiding van elk plan. Het stuk van Sint-Amandsberg tussen het spoor en de N70 zal het eerst aan de beurt zijn, in 2021.

Het gaat om deze wijken:

  • Dampoort/Heilig Hart/Oud-Gentbrugge (tussen R40, N70 en N9)
  • Zwijnaarde (tussen R4, N43 en Schelde)
  • Sint-Amandsberg (tussen spoor en N70)
  • Sint-Denijs-Westrem (tussen Leie en N43)
  • Wondelgem/Kolegem/Bloemekenswijk (tussen R40, N9, R4 en spoor)
  • Ledeberg/Moscou (tussen N9 en Bovenschelde)
  • Muide-Meulestede (tussen R40, kanaal en N456)
In het stadsbudget zijn nog een hele resem mobiliteitsprojecten gebudgetteerd, al dan niet via subsidies van Europa of Vlaanderen. Zo zijn er nieuwe fietsbruggen voorzien aan de Watersportbaan, de Ringvaart in Wondelgem, onder de Drongensesteenweg en aan de Nieuwewandeling.


Tramsporen
In haar eigen budget heet de Stad Gent 10,5 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe tramprojecten. Het budget daarvoor komt van Vlaanderen, omdat het om een bevoegdheid van De Lijn gaat. Maar Gent is verantwoordelijk voor de aanleg van de omgeving van nieuwe tramsporen.

Er is 4 miljoen euro voorzien voor tramlijn 7 (tussen Sint-Pieters en Dampoort), 3 miljoen euro voor een kilometer tramlijn tussen de Muide en de Oude Dokken en 3 miljoen euro voor de heraanleg van tramlijn 1 rond het Koophandelsplein en het einde van de Veldstraat.

“We investeren ook in het openleggen van waterlopen, zoals we de Reep deden”, zegt Watteeuw. Er is drie miljoen euro voorzien voor het openleggen van een stuk water aan de Tichelrei en aan de Kolveniersgracht, vlakbij de Lieve.

Voor Muide-Meulestede tenslotte is ook 2,1 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van een groenbuffer op de New Orleansstraat. Het doorgaand verkeer zal daar verlegd worden naar de POrt Arthurlaan, verder weg van de bewoning op Muide-Meulestede.
Het Nieuwsblad - 18 oktober
 

·
Registered
Joined
·
6,068 Posts
Ik gebruik de fietsas Coupure niet zoveel meer, maar vandaag had ik dus een aanvaring in de 'fietsstraat', komende van de Brugse Poort rij ik de Rozemarijnbrug onder en terug boven rij ik assertief/defensief terug de Coupure op. Ik heb toch wel de auto moeten voorlaten want die was ook heel assertief, niet van plan om te stoppen en deed me nog eens onsympatiek tekens dat ik geen voorrang had. Ik heb snel gekeken, er stonden voor mij geen haaietanden, ik kwam sowieso van rechts en dit is toch een fietsas? Ik zei tegen de oude fietser naast mij, 'ik heb toch voorrang?' hij wist het ook niet. Ik zag ook niet meteen duidelijke borden voor de automobilisten.

Ik ben al geen fan van die halfslachtige nepinfrastructuur, maar dit is toch wel een gevaarlijke situatie op een heel drukke fietsas en totaal onduidelijk voor alle weggebruikers. Er reden daar nog 4 wagens achter die ouwe lul. Ik zou mijn kinderen toch niet met een gerust hart zo fietstraten opsturen. Eén Johnny is genoeg,...
 

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
Er staan geen speciale aanduidingen, dus ik zou er ook op rekenen dat daar de gewone voorrang van rechts geld, en jij dus gelijk had.

Neemt niet weg dat de vermenging van auto- en fietsverkeer op de Coupure toch vooral als een stap achteruit aanvoelt. Je hebt nu wel een breder asfalten wegdek en je moet niet meer over de klinkers laveren tussen joggers en hondenwandelaars. Maar die konden je natuurlijk niet het ziekenhuis in rijden.
 

·
Registered
Joined
·
2,671 Posts
^^De aangehaalde situatie is onduidelijk, onbegrijpelijk en gevaarlijk. Zelfs een voorzichtige automobilist verwacht niet dat er fietsers rechts opduiken tussen twee platanen. De haaientanden liggen daar ook aan de verkeerde kant. Het is nochtans zo eenvoudig om een verkeersbord (Andreaskruis) te plaatsen dat wijst op een kruispunt met voorrang van rechts.
 

·
Registered
Joined
·
10,182 Posts
De Lijn krijgt geen voorkeursbehandeling voor invoering Gentse LEZ


31 verouderde bussen van De Lijn mogen binnenkort de stad niet meer in.

De Lijn heeft de stad Gent gevraagd om uitzonderingen te maken voor 31 verouderde lijnbussen die vanaf 1 januari door de lage-emissiezone moeten. De stad heeft echter geweigerd omdat ze vindt dat de overheidsbedrijven net het goede voorbeeld moeten geven. De Lijn bekijkt nu hoe ze oudere bussen in de Gentse rand kan inzetten.

In oktober had de stad Gent een onderhoud met De Lijn. Daarbij gaf de vervoersmaatschappij te kennen dat er in totaal 31 gelede bussen, ook wel accordeonbussen genoemd, in Gent rijden die niet voldoen aan opgelegde norm voor de invoering van de lage-emissiezone. Het gaat om 15 bussen uit de stelplaats Destelbergen en 16 uit de stelplaats Gentbrugge die euronorm drie of minder hebben. Dat betekent dat die bussen de Gentse binnenstad niet meer in mogen. Doen ze dat wel dan riskeren ze voor elke inbreuk 150 euro te betalen. Dat loopt zelfs op tot 300 euro voor elke volgende inbreuk. De LEZ kan De Lijn dan ook een fortuin kosten.

Daarom vroeg de vervoersorganisatie aan de stad wat er te regelen viel. De Lijn vroeg om hun traject (lijn 7) door de stad uit de LEZ te halen. Daarnaast vroegen ze ook of de stad een ‘whitelist’ kon aanleggen voor hun voertuigen. Verder stelden ze voor om geïnde boetes prioritair te herinvesteren in betere doorstromingsmaatregelen.

Goede voorbeeld
De stad wil echter geen uitzondering maken. In een brief aan De Lijn schrijft de stad dat overheidsdiensten zoals De Lijn zelf te allen tijde het goede voorbeeld dienen te tonen om op die manier burgers en bedrijven te inspireren. “Het Gentse stadsbestuur kan onder geen enkel beding een uitzondering toelaten voor het wagenpark van De Lijn door bepaalde bustrajecten uit de LEZ-zone te halen. Een aangepaste afbakening van de LEZ-zone is bovendien totaal onrealistisch een aantal weken voor de feitelijke invoering van de LEZ. De Stad communiceert hier immers al enkele jaren over”, klinkt het.

“Bussen die niet LEZ-conform zijn op een whitelist zetten en dus vrije toegang verlenen, is wettelijk niet mogelijk. Het Gentse stadsbestuur vraagt aan de Vlaamse overheid en aan De Lijn uitdrukkelijk om de nodige investeringsmiddelen vrij te maken zodat een versnelde vernieuwing/verschoning van het wagenpark van De Lijn mogelijk is”, klinkt het verder.

De communicatie gebeurde nog voor bekend raakte dat Gent achter het net viste in het dossier van de elektrische bussen. “Het klopt dat we een aantal bussen hebben die niet meer in de LEZ mogen. We bekijken momenteel hoe we die bussen kunnen herschikken zodat ze in de Gentse rand rijden en niet in het centrum”, aldus de woordvoerder van De Lijn. “De details over de contacten met De Lijn hebben we momenteel niet.”

“Ik kan aan de Gentenaars niet vragen om zich in orde te stellen”, zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse (Groen), “als bedrijven, die mee aangestuurd worden door de overheid, dat niet doen.”
HLN - 20 november
 

·
Registered
Joined
·
10,182 Posts
Bouw van brug waar Gent al decennia op wacht kan eindelijk startenGENT - De bouw van de Verapazbrug over het Handelsdok kan starten. Vlaams minister van Omgeving *Zuhal Demir (N-VA) heeft gisteren de omgevingsvergunning afgeleverd.

De Verapazbrug moet de Muidelaan over het water verbinden met de Afrikalaan. Het dossier sleept al decennia aan, maar nu kan het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de werken. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) liet gisteravond weten dat ze de omgevingsvergunning heeft afgeleverd.

“De ingreep moet leiden tot een verbetering van de verkeersstromen op de kleine stadsring (R40) en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. Er komt ook meer ruimte voor aangenaam stadsgroen”, zegt Demir.

De werken zullen twee à drie jaar duren en omvatten onder meer de sloop van vier oude, verlaten industriële gebouwen en constructies, de heraanleg van de kademuren, de bouw van een dubbele brug (tweemaal twee rijstroken) met afgescheiden fietspad (aan weerszijden) en de totale herinrichting van het openbaar domein in de omgeving.

De brug creëert volgens Demir ook ruimte voor de verlenging van tram 4 tot Dampoort. Die tram zal de nieuwe brug niet gebruiken maar afbuigen naar Dok Noord.

Fietsers en voetgangers kunnen aan beide zijden van de brug in twee richtingen fietsen en wandelen. Ook op de kades aan beide zijden van het water is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers voorzien.
Het Nieuwsblad - 22 november


Verapazbrug heeft vergunning beetDe Vlaamse regering heeft de omgevingsvergunning voor de Verapazbrug afgeleverd. Dat wil zeggen dat niets de bouw van de langverwachte brug over het Handelsdok nog in de weg staat. Die zou er ergens in 2022 of 2023 moeten staan. “De spade kan in de grond”, aldus bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA).

“De plannen voor een bijkomende brug over het Handelsdok dateren al van jaren geleden. Met deze vergunning zet ik het licht op groen voor de uitvoering van die plannen.” zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Deze infrastructuur zal leiden tot de verhoging van de verkeersleefbaarheid van de omgeving en ruimte creëren voor meer en aangenaam stadsgroen.”

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het Handelsdok heen met de Afrikalaan verbinden. Met de komst van de brug wordt de kleine stadsring (R40) verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar de Dampoort. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. De werken zullen in totaal 2 tot 3 jaar duren. Dankzij de brug zullen automobilisten de stad makkelijker kunnen verlaten via de Afrikalaan, Vliegtuiglaan en de Kennedylaan. Wie er dezer dagen regelmatig in de file staat weet hoe groot het probleem daar kan zijn. De Muide zal dankzij de brug ook niet langer dienst doen als invalsweg naar het centrum.

In haar persbericht zegt Demir ook dat dit zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn, met name om tramlijn 4 te verlengen tot de Dampoort. Dat is goed nieuws want is de eerste onweerlegbare bewijs dat die verlenging van Tram 4 op de agenda van de Vlaamse regering staat.

Het project is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, Vervoersmaatschappij De Lijn, de stad Gent, Farys en De Vlaamse Waterweg. In 2012 al begon het plannen voor de brug maar al in de jaren 90 werd er over die brug gepraat. Vooraleer de werken beginnen moeten vier industriële constructies gesloopt worden. Die sloopwerken starten begin 2020. Aansluitend begint dan het echte werk. Ook de kades krijgen een heraanleg.

Minister Demir maakt wel enkele kanttekeningen. Zo moeten er flankerende mobiliteitsmaatregelen genomen worden om sluipverkeer in de buurt te vermijden. Er moet ook gekeken worden op welke manier de woningen en handelszaken (winkelcentrum Dok-Noord is er gevestigd, red) zo weinig mogelijk hinder kunnen ondervinden.
HLN - 23 november
 

·
Moderator
Joined
·
12,650 Posts
Het circulatieplan strekt tot navolging:


Birmingham Reveals Radical Ghent-Style Plan To Cut Car Addiction


Birmingham—the U.K. “motor city” of Spaghetti Junction fame—wants to reduce the number of car journeys in the city. The “allocation of road space will change away from single occupancy private cars,” promises the Birmingham Transport Plan launched on January 13.

The idea is to “move people not [motor] vehicles,” adds the draft masterplan, saying that, in the near future, there has to be preference for “mass transit and active modes of travel.”

Currently, 25% of all car journeys in Birmingham are one mile or [...]


Forbes.com, Carlton Reid, 13-01-2020​
 
881 - 900 of 929 Posts
Top