SkyscraperCity banner

1901 - 1920 of 1927 Posts

·
Moderator
Joined
·
12,666 Posts
Het is zoals met alle tramprojecten in Gent: de stad vraagt er in verschillende beleidsdocumenten al lang om, het gewest toont amper interesse. Planning is er pas wanneer het gewest de wens ter harte neemt. Tot dan is het 'slechts' een wens.

En tot dan blijft het gewest onderhoud voorstellen als investeringen 🙄
 

·
Registered
Joined
·
2,174 Posts
Inderdaad, net als met de tramprojecten in Antwerpen en elders in Vlaanderen. Er is weinig interesse vanuit het gewest. Dat er ook mensen tegen de plannen zijn, maakt het gemakkelijker om ze niet te realiseren.
Voor nieuwe autowegen is er duidelijk wel geld.
 

·
Urban dweller
Joined
·
13,763 Posts
Gent: waar men auto’s, trams, bussen en fietsers allemaal naast mekaar wilt zetten op oude, smalle straten...

Misschien was dat idee van een premetro toch niet zo slecht huh? Als ze het toen konden bouwen, waarom nu niet? Stel je voor: een historische binnenstad zonder trams waarvoor je 24/7 moet opletten om niet doorgereden te worden... in Antwerpen waren ze wel zo slim.
Ik ben zowel een metro als een tramfan (en een treinfan!) maar je moet bouwen wat het beste gepast is, in de context. Over het algemeen beschouwen urbanisten steden vanaf 1 miljoen inwoners als geschikt voor een metro. Dat is een arbitraire grens en de ene stad van 250.000 inwoners is de andere niet. Bijvoorbeeld zijn er andere grote steden vlakbij, op minder dan 30 kilometer die kunnen verbonden worden, of zijn er grote voorsteden, vlak naast de stad en zoals Polri ook al aangaf is de structuur zelf van de stad belangrijk.
In het algemeen kan je stellen dat 250.000 inwoners rijkelijk onvoldoende is voor een metro, maar ideaal voor een tramnet. Je zou wel een tramnet kunnen hebben dat hier en daar gebruik maakt van een tunnel met één of twee stations bijvoorbeeld of een tramnet die vanaf de stadsrand randsteden bedient door de velden in eigen bedding en daar een metroachtige uitstraling krijgt. Maar Gent is toch echt wel een tramstad. Ik zou de huidige uitbreidingen uitvoeren en nog één of twee extra lijnen, waar?, daar ken ik Gent niet goed genoeg voor.
 

·
Moderator
Joined
·
12,666 Posts
Er zijn relatief kleine steden met (pre)metro's, zoals Lausanne, Brescia, Rennes, Bielefeld en binnenkort ook Graz. De geschiktheid van/voor een metro is complexer dan een inderdaad arbitraire vuistregel op basis van het bevolkingsaantal. Het aantal inwoners heeft eigenlijk een onrechtstreekse impact, omdat hetgeen er echt toe doet de omvang van de vervoersvraag is. Wat je beschouwt als 'metro' verandert de zaak ook. De Antwerpse premetro (ondergrondse trambundels) is niet hetzelfde als de metro van Rijsel (volautomatische korte, smalle treintjes aan hoge frequentie) en die is ook niet vergelijkbaar met de metro van Parijs (klassieke lange, brede treinen).

Geologie speelt ook een rol. In Lausanne was de metro de beste manier om een hoogteverschil te overbruggen zonder eindeloos te slalommen. Ik kan me voorstellen dat het in Graz relatief goedkoop is om onder de grond te werken omdat de bodem er uit graniet zal bestaan. In Antwerpen scheelt het dat de Schelde enkel ondertunneld kan worden, maar niet overbrugd. Als je de tram op Linkeroever moest krijgen dan had je ook geen andere keus dan ineens minstens tot aan het Centraal Station door te graven.

In Gent bestaat wel degelijk een as waarop je een metro kan bouwen, nl. tussen de Korenmarkt en het Sint-Pietersstation. Dat zou voor die verbinding ook een kwaliteitsverbetering betekenen, want de ruimte op die as is heel schaars en nu mag je daar niet fietsen omdat dat de tram hindert. De trottoirs zijn er vaak idioot smal. Parkeren kan er wel maar hindert soms de goede doorstroming. Alleen is die as 2,5 kilometer lang, het equivalent van 4-5 stations. Voorbij elk van die punten waaiert de vraag uit in verschillende richtingen, en is ze dus minder geconcentreerd. Die uitlopers maken het een moeilijker verhaal. In principe is dat de situatie waar je een premetro op toepast, maar er zijn zeer weinig locaties nabij die punten die geschikt zijn om een overgang bovengronds/ondergronds uit te voeren. Die overgangen zijn meestal geen cadeau's.

Je zou er het hele netwerk integraal voor moeten hertekenen, zodat de lijn gevoed wordt door tangentiële lijnen. Het voordeel is dat je rechtlijnige en snelle verbindingen kan maken en je minder afhangt van een moeilijk stratenpatroon. Het is juist dat uitgestrekte middeleeuwse stratenpatroon dat juist beter geschikt is voor een ondergrondse verbinding (die zich van dat patroon niets hoeft aan te trekken) dan een bovengrondse (die daardoor juist wel wordt gehinderd). Het nadeel is dat je kan gaan kannibaliseren op het netwerk elders in de stad: die as heeft nu al een goede bediening terwijl andere delen van de stad nog steeds slecht ontsloten zijn en dat ook zouden blijven.

Nu, het belangrijkste is dat je niet werkt in een vacuum. Als er in Gent nog niks van massatransport aanwezig was, dan was het de moeite om er nog eens naar te kijken naar een VAL zoals in Rennes, bvb. Maar er ligt al een tramnet dat wel degelijk goed werkt en waar nog tal van optimalisaties op mogelijk zijn. Als eerst eens de leemtes in dat netwerk worden weggewerkt, en alle bovengrondse opties voor doorstroming en capaciteit zijn uitgeput, en er dan nog een probleem bestaat op de drukste assen, dan kan je het aan de orde brengen. Maar daar zijn we lang nog niet.
 

·
Registered
Joined
·
51 Posts
Op bussen in Brussel zetten ze iets in de trand van "1 - Gentbrugge Stelplaats (via Korenmarkt)", lijkt me duidelijker dan die 3? Of is dat omdat ik het gewoon ben?
In Gent kwam de onwil gedurende decenia vanuit AWV zoals bijvoorbeeld aan het kruispunt Martelaarslaan-Groot Britanniëlaan.
 

·
Registered
Joined
·
8,213 Posts
Uit persoonlijke ervaring, de Bijloke is géén verhaal van "AWV blokkeert het", maar van historisch gegroeide onaanvaardbaar slechte kruispuntinrichting, en er is in Gent geen budget om dit soort punten die niet tot op de draad versleten zijn op te lossen.
 

·
Registered
Joined
·
42 Posts
in het nederlands lees: waarschijnlijk zal de doortrekking richting Dampoort voor de jaren 25-30 zijn....

Tractebel wint contract voor nieuwe tramlijn Oude Dokken in Gent
23 mrt 2021
We zijn trots te kunnen aankondigen dat Tractebel Urban de openbare aanbesteding voor de verlenging van tramlijn 4 aan de Oude Dokken in Gent heeft gewonnen. Een complex multidisciplinair project binnen een strategische omgeving in een stedelijke context.

  • We zullen de ambitie van Stad Gent, De Lijn, AWV en Farys ondersteunen bij de verlenging van tramlijn 4 tussen het Neuseplein en Dampoort in het begin van 2025. In een eerste fase zal het gebied rond het Neuseplein, de Voormuide en de Muidelaan heringericht moeten worden, wat de verbinding tussen de verschillende tramlijnen zal verzekeren. Rond 2024 start de laatste fase, waarbij tramlijn 4 uiteindelijk met 1500 meter wordt verlengd richting Dampoort.
    Binnen dit project wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbetering van de mobiliteit en het milieu in het gebied. Het ontwerp houdt rekening met de verbetering van de openbare ruimte: zo wordt bijvoorbeeld het complexe kruistpunt Neuseplein volledig gereorganiseerd, met comfortabelere en veiligere paden voor fietsers en voetgangers die de R40 onderdoor lopen, langs een heropend oud kanaal. Dankzij dit tramlijntraject zal De Lijn het tramverkeer kunnen herschikken, wat bijdraagt tot een betere mobiliteit binnen de stad Gent.
    Tractebel zal verantwoordelijk zijn voor de verdere uitwerking van het ontwerp, de technische ondersteuning van de aanbestedingsfase voor aannemers en de opvolging van de werf.
 

·
Urban Explorer
Joined
·
1,060 Posts
In 2024 start de laatste fase dus waarschijnlijk is dit project afgewerkt in 2026. Interessant vindt ik de nieuwe onderdoorgang van de R40 met oplegging van een oud kanaal... wat bedoelen ze hiermee?
 

·
Kempische Gentenaar
Joined
·
841 Posts
In 2024 start de laatste fase dus waarschijnlijk is dit project afgewerkt in 2026. Interessant vindt ik de nieuwe onderdoorgang van de R40 met oplegging van een oud kanaal... wat bedoelen ze hiermee?
Er zijn plannen om de blaisantvest terug open te leggen, die dan ter hoogte van het Neuzeplein onder de R40 zou moeten stromen, blijkbaar met ene onderdoorgang van fietsers. Is voor mij ook de eerste keer dat ik daar iets van specifieke plannen over hoor.
 

·
Registered
Joined
·
349 Posts
Moet ik uit dat kaartje en de uitleg (Voormuide: eindhalte en keerpunt) concluderen dat er geen trams meer gaan rijden in de Sassekaai? En dat nadat het hier meer dan een jaar heeft opengelegen voor de heraanleg? Het waren ook wel nutswerken, maar toch, het is hier momenteel waarschijnlijk het best aangelegde stukje tramspoor van heel Gent!

Ik hoop dat ik mis ben, want het lijkt zonde.
 

·
Moderator
Joined
·
12,666 Posts
Ik denk dat dat gewoon een haastig getekend schemaatje is. Het is veel praktischer op die locatie om een tramlijn te laten keren met een lus (zoals vandaag), dan op een overloopwissel middenin een smalle straat.

Zelfs mochten de sporen ooit doorgetrokken worden naar Meulestede (wat ik niet zie gebeuren in de komende 30 jaar), dan nog zouden ze dat spoor op de Sassekaai moeten behouden voor noodgevallen (bvb. als die brug defect is).
 

·
Registered
Joined
·
349 Posts
Dat lijkt me aannemelijk. De Voormuide lijkt me ook te smal en vooral te druk om daar minstens een paar trammen naast elkaar te laten staan wachten.
De tram zie ik denk ik niet meer terugkeren naar Meulestede, daarvoor is de Muidebrug te 'nieuw'. Maar zeg nooit nooit natuurlijk ;)
 

·
Registered
Joined
·
8,213 Posts
Vergeet niet dat tegen dan de brug er moet liggen, en de gewenste route tussen Vliegtuiglaan/Meulestede en Blaisantvest/Nieuwevaart via Afrikalaan is hé, niet langer langs hier.

Daarnaast kan ik bevestigen dat het (huidige) plan inderdaad enkel tramsporen in Voormuide voorziet, die wel een kort stukje enkelrichting wordt. De stukken dubbelrichting heb je dus in de rijrichting met de minste kans op file een gedeeld tram- en autowegvak.
 

·
Moderator
Joined
·
12,666 Posts
Hoe oud is de huidige Muidebrug eigenlijk?

Het is trouwens niet de Muidebrug die me het grootste obstakel lijkt, maar de kruising met de spoorweg (L58). Die spoorweg loopt gelijkvloers, en de tram uiteraard ook. Het meest logische is dat de spoorweg vroeg of laat verhoogd wordt, maar dat is sowieso heel duur en de beweegbare Wiedauwkaaibrug is nog maar pas volledig vernieuwd, dus het is nu al helemaal geen aantrekkelijk moment om iets aan die spoorweg te doen.
 
1901 - 1920 of 1927 Posts
Top