SkyscraperCity Forum banner

GENT | PGSP | Fabiolalaan Zone A & Diamond

55339 Views 374 Replies 60 Participants Last post by  Puinkabouter
Buitensporig overhandigt 288 bezwaarschriften


GENT - Gisterochtend heeft buurtcomité Buitensporig 288 bezwaarschriften in het stadhuis overhandigd tegen de gang van zaken bij een van de bouwprojecten aan het station Gent-Sint-Pieters. Bank ING wil zijn Oost-Vlaamse hoofdzetel onderbrengen in een 40 meter hoog kantoorgebouw dat gepland staat in de Koningin Fabiolalaan. De plannen zijn de bewoners van de stationsbuurt een doorn in het oog. Ze klagen vooral aan dat de toren te dicht bij de huizenrij zou komen en zo zonlicht zal wegnemen.FVV


De Gentenaar, 15-11-2012​:picard:
See less See more
1 - 20 of 375 Posts
Kan dit ook problemen opleveren ivm de geplande woontorens van 90 en 65 meter?
Ze klagen vooral aan dat de toren te dicht bij de huizenrij zou komen en zo zonlicht zal wegnemen.
Als je het gebouw van ING bekijkt, kan je dat toch moeilijk een 'toren' noemen? Zelfs niet in de ruime betekenis van het woord. Het is 80m breed, en niet eens 40m hoog.

En zeker als je het vergelijkt met de rest van die zone (torens van 90m hoog), zal het ING-gebouw absoluut geen torengevoel geven.
Kan dit ook problemen opleveren ivm de geplande woontorens van 90 en 65 meter?
Bij elk project kan iedereen bezwaarschriften indienen. Maar het is niet omdat er een bezwaarschrift ingediend wordt dat het project plots niet meer door kan gaan. Het gaat om inhoudelijke argumenten en niet om het aantal bezwaarschriften.

Op de site van Buitensporig kon je een standaard bezwaarschrift downloaden en opsturen (je hoefde enkel je naam en je adres in te vullen). Als je dus 1 bezwaarschrift weerlegd zal je dus bijna allemaal weerleggen. Net zo zeer een kwestie van knippen-plakken. Gemakkelijk voor de stedenbouwkundig ambtenaar.

Een beetje vreemd dat ze bij Buitensporig denken dat 200 identieke bezwaarschrift meer betekenis hebben dan 1 bezwaarschrift.
^^ Klopt, een bezwaarschrift in 200voud kan inderdaad in 1 keer weerlegd worden. Om effect te hebben is de boodschap dus een individueel (gegrond en gestoffeerd) bezwaarschrift ;-)
www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20130104_067 1/2
Stadsbestuur weigert bouwvergunning voor ‘Diamant’ aan Fabiolaan -
04/01/2013
GENT - Het Gentse stadsbestuur weigert
de aanvraag om een spectaculair
diamantvormig kantoorgebouw te bouwen
aan het Sint-Pietersstation. Het ontwerp
van het gerenommeerde Amerikaanse
architectenbureau Asymptote is volgens
het stadsbestuur "te grootschalig en niet
goed afgestemd op de bebouwing aan de
andere kant van de Fabiolalaan.


"Dit betekent niet in dat op deze plaats geen kantoorgebouw kan komen", zegt het kabinet van schepen Tom Balthazar (sp.a).
Ontwikkelaar nv Sofa wil aan de Fabiolalaan een diamantvorming hoofdkantoor voor ING
bouwen. Maar de plannen stootten op heel wat evrzet bij de bewoners van de stationsbuurt. Ze
dienden honderden bezwaarschriften in.
Vrijdagochtend heeft ook het Gentse stadsbestuur beslist om de bouwaanvraag voor het
diamantvormige kantoorgebouw te weigeren. "Het aangevraagde kantoorgebouw zou maximaal 32,94m
boven het voetpad aan de Fabiolalaan uitreiken en heeft een vloeroppervlakte van 17.000m², met acht
bouwlagen."

Bouwhoogte

"De grote bouwhoogte en het feit dat zowel langs de Fabiolalaan als langs de Boentweg een quasi even
grote bouwhoogte wordt gerealiseerd en dit over de volledige lengte van het gebouw, stemt niet overeen
met de ruimtelijke randvoorwaarden in het Synthesedocument 2010", meldt het kabinet van schepen
van Stadsontwikkeling Tom Balthazar (sp.a) vrijdag.
"Deze voorwaarde stelt dat de bebouwing aan de kant van de Fabiolalaan lager gehouden moet worden
in functie van een betere afstemming op de schaal van de ertegenover gelegen bebouwing. Het
voorgestelde ontwerp voldoet hier niet aan en is door zijn vormgeving, bouwdiepte, -hoogte én –
breedte grootschalig te noemen."

Geen goede basis

"De bruto vloeroppervlakte van het ontwerp is 2000m² groter dan wat in het het Synthesedocument
2010 was voorzien voor dit gebouw. Het ontwerp vormt geen goede basis om een ruimtelijke
samenhang te bekomen met de andere ontwikkelingen in zone B."

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130104_067
See less See more
Lap. De invloed van Groen is al merkbaar. Jammer dat het net het architecturaal interessantste gebouw betrof. Laat ons hopen dat Asymptote hun ontwerp nogmaals herwerkt.
Lap. De invloed van Groen is al merkbaar. Jammer dat het net het architecturaal interessantste gebouw betrof. Laat ons hopen dat Asymptote hun ontwerp nogmaals herwerkt.
Het hangt ervan af wat er als vervanging komt. Want afschieten is gemakkelijk, maar ze moeten dan ook nog alternatief hebben ook. Ik denk dat het nog niet zo lelijk was.
Ik begrijp de argumentatie wel. Het was inderdaad niet in overeenstemming met het synthesedocument. Maar je kan er niet van onderuit dat het in het ontwerp wel degelijk rekening is gehouden met de impact op straatniveau en op de tegenoverliggende huizen.

Groen zal er wel mee te maken hebben gehad. Het is nu eenmaal hun programma om qua hoogte zeker niet boven het maximum in de synthesedocumenten te gaan. Zij zijn een koele minnaar van 'grote gebouwen'.
Nja, het is een zeer knap ontwerp, maar als het niet overeenkomt met de ruimtelijke planning hebben ze weinig keuze dan het te weigeren natuurlijk.
Al dacht ik dat de maximale hoogte op 40m was gesteld?
Nja, het is een zeer knap ontwerp, maar als het niet overeenkomt met de ruimtelijke planning hebben ze weinig keuze dan het te weigeren natuurlijk.
Al dacht ik dat de maximale hoogte op 40m was gesteld?
Ja, dat is volgens mij ook waar. Ik had altijd in mijn hoofd dat het tot 40 meter mocht zijn langs de fabiolalaan. Dus 32 is zeker goed.

Alleen moest het misschien in laagjes zijn (kleiner verdiep bovenaan) en geen 1 blok. Toch jammer dat men, omdat ze er meer ruimte uithalen dan voorzien (binnen de normen), het toch niet mag doorgaan
Ik hoop écht dat, mits kleine aanpassingen, deze diamant toch ooit zal schitteren.
Langs de Fabiolalaan mag een gevel niet hoger reiken dan de laan breed is. Dat is het simpele beginsel van de 45°-enveloppe. Het gebouw mag natuurlijk wel hoger worden, maar dan moeten de bovenste verdiepingen wel terugspringen tov. de rooilijn in de Fabiolalaan om binnen die 45°-enveloppe te blijven.
Volgens Maps mag het gebouw dan maar 20m hoog zijn.
Correctie: mag de gevel langs de Fabiolalaan maar 20 meter hoog zijn. Het gebouw mag hoger zijn, maar dat moet dan gebeuren met een terugsprong in het volume boven de 20 meter. Langs de Boentweg is de hoogte niet tot 20 meter beperkt. Mocht het hier over een huis met schuin dak gaan, dan was het de dakgoot die niet hoger dan 20 meter boven de Fabiolalaan mocht uitsteken, maar de nok van het dak zou wel hoger mogen zijn, zolang de hoek van het dak 45° of minder bedraagt.

Dat is geen onoverkomelijk probleem. In principe zou men gewoon één verdieping uit het ontwerp kunnen weghalen, want er moet blijkbaar ook 2000 vierkante minder gebouwd worden. Ik vind dat jammer, er is op de westkop van de Fabiolalaan al voor een minimaal programma gekozen, dat zou moeten gecompenseerd worden door een iets groter programma aan de oostkant, vind ik. 't Is ook de vraag of ING het dan nog wil of kan gebruiken...
^^ Ik ben het wel eens met opmerking over de plint van het gebouw. De luifels die daar voorzien werden langs de Fabiolalaan versmallen het trottoir. Met de luifel langs de Boentweg had ik niet meteen een probleem... Maar ik stoor me wel aan de algemene negatieve houding ten aanzien van "grootschaligheid". Ik vind het storend dat dat blijkbaar a priori als iets slechts gezien wordt., en dat het nogal snel toegekend wordt. Een gebouw van dergelijke proporties vind ik in elk geval doodnormaal op een steenworp van een spoorwegstation als Gent-Sint-Pieters.
See less See more
^^ Ik ben het wel eens met opmerking over de plint van het gebouw. De luifels die daar voorzien werden langs de Fabiolalaan versmallen het trottoir. Met de luifel langs de Boentweg had ik niet meteen een probleem... Maar ik stoor me wel aan de algemene negatieve houding ten aanzien van "grootschaligheid". Ik vind het storend dat dat blijkbaar a priori als iets slechts gezien wordt., en dat het nogal snel toegekend wordt. Een gebouw van dergelijke proporties vind ik in elk geval doodnormaal op een steenworp van een spoorwegstation als Gent-Sint-Pieters.
Helemaal mee eens. Maar kijk wat ze aan de Keizerpoort doen. Ook daar hebben ze het moeten verkleinen. Eigenlijk moet je dus in België een gebouw tekenen van 200m en je zal dan blij mogen zijn als er 120m hoog mag gebouwd worden.

Misschien had ING een gebouw van 60m moeten voorstellen, dan zouden ze misschien dat van 32wel mogen gezet hebben....
Dat denk ik niet. Ik denk dat het in dit geval echt aankomt op het strikt afdwingen van het naleven van een eerder gemaakt masterplan. Je kan dat niet bepaald slecht noemen. 't Enige wat ik er jammer aan vind is dat het reduceren van dat masterplan tot een minimumprogramma nogal vlotjes gebeurt, en dat daar geen compensatie tegenover staat. Ik vind dat morsen met waardevolle, strategisch gelegen grond.
1 - 20 of 375 Posts
Top