SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 500 Posts

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
vervolg op deze thread


Met op een gemiddelde werkdag ongeveer 45.000 instappende reizigers is Gent-Sint-Pieters het derde drukste station van België, en het belangrijkste buiten Brussel. De huidige stationsinfrastuctuur beantwoordt weliswaar al tijden niet aan deze functie en de inrichting van de stationsbuurt liet de mogelijkheden geboden door een dergelijk knooppunt zwaar onderbenut. Het project Gent-Sint-Pieters ambieert beide zaken te veranderen.Locatie:
Feiten & Beelden:

Het hele project Gent-Sint-Pieters heeft een goed onderhouden en heldere website: www.projectgentsintpieters.be. Op deze website kan je heel veel informatie terugvinden over alle aspecten van het project. Wie het project kort maar zeer goed samengevat wil, kan verderscrollen naar beneden en naar de presentatiefilmpjes kijken in de rubriek "film".


 • Spoorwegstation

  De 12 perrons van het station krijgen één grote, aaneengesloten overkapping in staal en glas. Deze loopt ongeveer over de breedte van het stationsgebouw. Voorbij die breedte blijven de perrons overdekt, maar dan met aparte luifels per perron.
  Onder de perrons wordt de ruimte drastisch opengebroken. In feite wordt alles aan het huidige station behalve het stationsgebouw volledig afgebroken en vervangen. De reizigerstunnel wijkt voor een grote hal onder de sporen, met liften en roltrappen in beide richtingen voor elk perron, handelsruimtes en vooral véél meer plaats voor passage.
  De achterkant van het station, langs de Sint-Denijslaan, wordt een volwaardige ingang van het station. Deze ingang komt aan een nieuw te creëren plein te liggen. Aan deze glazen buitenwand zullen gekleurde panelen hangen die elk symbool staan voor een van de perrons. Wanneer er een trein stilstaat aan een van de perrons, zal het overeenkomstige paneel oplichten. Dit thema zal op nog enkele plaatsen in het station terugkeren.
  Het stationsgebouw zelf is een beschermd monument en is al voor een groot deel gerestaureerd.
  Conceptbeelden van de open hal onder de sporen.


  Door de nutteloos geworden goederenperrons tussen de reizigersperrons te verwijderen, kunnen alle perrons met enkele meters verbreed worden.
  Een deel van de vloer van de perrons zal in doorschijnend materiaal uitgevoerd worden, zodat er natuurlijk licht kan doordringen tot in de hal onder de sporen.
  Informatie over de vernieuwing van het spoorwegstation vind je HIER. Grondplannen vind je in deze post.

 • Tram- en busstation  Door de herorganisatie van het trein-, tram- en busvervoer in de omgeving, zullen alle transfers tussen deze vervoersmodi gebeuren rondom één locatie, die in het concept de naam "Magische Driehoek" meekreeg.

  Onder de treinsporen komen 4 tramsporen, waar voortaan àlle tramlijnen die het Sint-Pietersstation aandoen zullen halt houden.


  Pal naast het stationsgebouw, gedeeltelijk op de plaats waar het oude Postgebouw stond, komt een busstation met 12 platforms onder een grote stalen luifel.

  Informatie over het nieuwe Tram- en busstation vind je HIER.

 • Fiets

  Op 2 plaatsen binnenin het stationscomplex komen fietsenstallingen, goed voor samen 10.000 plaatsen. Een van de twee zal direct onder de sporen liggen, net ten oosten van het stationsgebouw.
  De andere fietsenstalling, de grootste, komt net ten westen van het stationsgebouw te liggen, op het niveau -1, onder het busstation.

  Informatie over de nieuwe fietsinfrastructuur vind je HIER.

 • Auto  Om het station beter aan te sluiten op het bovenregionale wegennetwerk, wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen het station en de R4 en de E40. Deze weg zal via een nieuwe tunnel onder de spoorwegberm, die de Timichegtunnel zal heten, verbonden zijn met een ondergrondse parkeergarage met 2800 plaatsen. Door het toepassen van een snelheidsminderende inrichting wil men voorkomen dat het verkeer voorbij deze tunnel de nieuwe verbinding zal aanwenden als een nieuwe toegangsroute tot de stad.

  De parkeergarage zal gedeeltelijk dienen voor pendelaars die naar het station komen met de wagen, maar ook voor de bewoners van de toekomstige woningen in Fabiolalaan zone A, een deel van de werknemers van kantoren en winkels daar, en gedeeltelijk als P&R faciliteit voor centrumbezoekers - dit alles volgens een strikte verdeelsleutel.
  In het stationscomplex worden enkele Kiss & Ride-zones voorzien, die ook taxizones zijn. Eén daarvan zal op het niveau -1 liggen, onder het busstation, en zal dienen voor het verkeer komende van de Stationsbuurt Noord. Voor het verkeer komende uit de Stationsbuurt Zuid is er een Kiss & Ride-zone voorzien onder de sporen, naast het tramstation.

  Informatie over de nieuwe auto- en parkeerinfrastructuur vind je HIER & HIER.

 • Natuurgebied  Een aardig deel van de Overmeers wordt aangewend voor het realiseren van de verbindingsweg tussen de R4 en de parkeergarage. Bij wijze van compensatie wordt de rest van de Overmeers ontsloten en ingericht als natuurpark.

  Informatie over de herinrichting van het natuurgebied Overmeers vind je HIER.

 • Openbare ruimte

  In het kader van het project Gent-Sint-Pieters is reeds de Clementinalaan heraangelegd, waarbij de tram zijn herintrede heeft gemaakt in een centrale OV-bedding.
  Bij de heraanleg van de stationsomgeving zal gestreefd worden naar een uniformiteit in uitzicht en materiaalgebruik om de identiteit van de buurt te versterken.


  Maria-Hendrikaplein  De bomencirkel en fontein op het Koningin Maria-Hendrikaplein zijn beschermd en zullen blijven. De bushaltes zullen verhuizen naar het nieuwe busstation, waardoor een bijkomend groot deel van het plein verkeersvrij kan worden gemaakt. Daar komt oa. een hellende tuin naar het niveau -1 van het stationscomplex.

  Informatie over de herinrichting van het Maria-Hendrikaplein vind je HIER.


  Mathildeplein  Aan de achterzijde van het station, waar het station in zijn huidige gedaante amper op te merken valt, ligt een mengeling van indiviuele panden, bus- en tramhaltes en een kaalslag die tijdelijk is ingevuld als fietsenstalling. Deze ruimte zal worden opengewerkt tot een nieuw plein, dat het "Mathildeplein" zal heten. Het plein zal mee het gezicht bepalen van de tweede toegang van het nieuwe stationscomplex.

  Informatie over de creatie van het Mathildeplein vind je HIER.

 • Projectontwikkeling

  Mathildeplein  Langs de zuidzijde van het nieuwe Mathildeplein komt een nieuw gebouw over de hele lengte van het plein, in een gebogen vorm waarmee het de vorm van het plein zal afbakenen. Het zou in drie fases worden opgetrokken en voorzien in een keerplaats voor trams, eigen ondergrondse parkeerruimte, een commerciële gelijkvloers en woningen. De ontwikkeling is in handen van het AGSOB.

  Een uitgebreide presentatie over het stedenbouwkundig ontwerp voor het Mathildeplein vind je HIER.


  Fabiolalaan  Langsheen de spoorwegberm, tussen het Maria-Hendrikaplein en de Leie, ligt een lang terrein dat tot voor kort deel uitmaakte van de spoorinfrastructuur. Dit terrein wordt vrijgemaakt voor projectontwikkeling. Een algemeen concept werd uitgewerkt door Xaveer de Geyter. Het gebied wordt voor zijn ontwikkeling opgedeeld in 3 zones, elk met hun eigen karakter

  Zone A  Zone A, het dichtste tegen het station aan, krijgt het meest stedelijke karakter. Het voorziet in een mengeling van kantoorruimte, handelsruimte en woningen. Na een internationale wedstrijd werd het Antwerpse architectenbureau Poponcini & Lootens geselecteerd om de inrichting van deze zone in detail uit te werken en ook de eerste van 3 torengebouwen te ontwerpen, die 90m hoog zal reiken. De ontwikkeling van zone A kreeg inmiddels de projectnaam "De Link" en een apart topic werd reeds aangemaakt voor dit deelproject.

  De ontwikkeling van zone A is in handen van Eurostation, onderdeel van de B-holding, en zou afgerond zijn tegen 2015.​


  Zone B  Zone B moet het concept "tuinkamers" reflecteren. Het wordt een overgangszone tussen de hoge densiteit in de directe omgeving van het station, naar een zone met meer open ruimte en verspreide bebouwing. Ook hier is een diversiteit aan functies voorzien, waaronder ook een sporthal. In de zone worden ook groene pleinen voorzien.

  De ontwikkeling van zone B is in handen van het AGSOB en zou afgerond zijn tegen 2020.​


  Zone C  Zone C wordt een zone met zgn. "campus"-karakter: de diverse gebouwen staan verspreid in een groenrijk gebied. De plannen voorzien enerzijds in de bouw van 'urban villas' en anderzijds in de bouw van een tweetal woontorens, waarvan de hoogte mag oplopen tot een 90-tal meter.

  De ontwikkeling van zone C is in handen van het AGSOB, en zou afgerond zijn tegen 2015.​


  Een uitgebreide presentatie over het stedenbouwkundig concept voor de Fabiolalaan vind je HIER.

 • Budget

  De totale investering werd in 2005 geraamd op € 386.000.000, met als verdeling:

  • De Lijn - 14.5%
  • Stad Gent - 5.0%
  • Vlaams Gewest - 5.2%
  • NMBS-groep - 66.4%
  • Derden - 9.0%

  De verdeling doorheen de tijd vind je HIER.Film:[dailymotion]xnqp5q_project-gent-sint-pieters-introductiefilm[/dailymotion]

Introductiefilm die het hele 'hoe, wat, waar, waarom' en ook een beetje het 'wanneer' van het hele project helder uitlegt.

[dailymotion]xdxp84_architect-jacques-voncke_tech[/dailymotion]

Stationsarchitect Jacques Voncke geeft uitleg (met veel beelden) bij het ontwerp van het nieuwe station. Speel best af met "HQ" ingeschakeld en op volledig scherm.

22650845

Dit filmpje werd gebruikt op de infomarkt omtrent de projectontwikkeling op de vroegere rangeerterreinen langs de Fabiolalaan in maart 2011.​Algemene Timing:

 • 2007: Heraanleg Clementinalaan, start bouw tunnels, start ruwbouw parkeergarage, herlokalisatie fietsen & NMBS-diensten
 • 2008: ruwbouw parking, bouw tunnels, start verbinding R4
 • 2009: idem
 • 2010: ruwbouw parking, wegenis op parking, in tunnels en op Fabiolalaan, afwerken verbindingsweg R4, ingebruikname eerste deel v/h nieuwe busstation, ingebruikname tijdelijke tramtunnel en Timichegtunnel, start bouw achterzijde station
 • 2011: Perron 11 & 12 buiten dienst, projectontwikkeling Mathildeplein, heraanleg Maria-Hendrikaplein
 • 2012: Perron 9 & 10 buiten dienst, projectontwikkeling Mathildeplein, heraanleg Maria-Hendrikaplein
 • 2013: Perron 7 & 8 buiten dienst, aanleg Mathildeplein
 • 2014: Perron 5 & 6 buiten dienst, aanleg Mathildeplein
 • 2015: Perron 3 & 4 buiten dienst, afwerking definitief bus- en tramstation
 • 2016: Perron 1 & 2 buiten dienst, afwerking definitief bus- en tramstation
 • 2017: OpleveringRelevante threads:
Recentste Updates:

 

·
G-4-Ever
Joined
·
1,492 Posts
moeten/kunnen we de timing van het project niet up-to-date brengen? Oplevering 2017 is immers niet meer correct.

Ik dacht dat de nieuwe timing er ongeveer zo uitzag:
 • 2013: Sporen 10 & 11 buiten dienst (enkel spoor 12 zal dit jaar opgeleverd worden. Aangezien er max. 2 sporen tegelijkertijd buiten dienst mogen gesteld worden, zal vanaf volgend jaar alleen spoor 10 opgegeven worden -spoor 9 dus niet. Sporen 10 en 11 worden samen aangelegd)

 • 2015: Sporen 8 & 9 buiten dienst

 • 2017: Sporen 6 & 7 buiten dienst
 • 2018: Sporen 4 & 5 buiten dienst
 • 2019: Sporen 2 & 3 buiten dienst
 • 2020: Spoor 1 buiten dienst, oplevering & start afwerking definitief bus- en tramstation

Voor de sporen 12 t.e.m. 8 is de timing 2 jaar per 2 sporen. Deze sporen/perrons worden telkens volledig afgewerkt.

Voor de sporen 7 t.e.m. 1 is de timing 1 jaar per 2 sporen. De verdere afwerking van de sporen/perrons zal telkens gebeuren wanneer de volgende twee sporen al buiten dienst gesteld zijn.
 

·
Registered
Joined
·
346 Posts
Een beetje foto's van vandaag.

1. Achterkant van station - centrale boog krijgt vorm2. De Link - zo hoog wordt die dus ongeveer

3. Nieuwigheidje - een onvoorziene brug...

Dit is duidelijk voorzien als de in-en uitrit voor de bussen om op die manier tijdens de werken aan de zij-arm van de Link het busstation beschikbaar te houden.

Zou dit dan ook betekenen dat er geen bussen door de Voskenstunnel worden gestuurd? De bussen die richting De Sterre moeten, kunnen dan evengoed via de Celemntinalaan en zo de Kortrijksesteenweg op.

Het lijkt er nu wel op dat de hellende tuin ook niet meteen zal open gaan. En de esplanade-oost al helemaal niet.
 

·
Registered
Joined
·
10 Posts
ja, maar hoe zit het dan voor de vervangbussen van de tram die binnenkort ook gaan rijden door de werken aan de zijarm? Als die ook via de Clementinalaan moeten, dan kunnen zij halte Hogeschool Gent en Textielinstituut niet aandoen.
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
^^ ik denk dat D_iets het had over de houten 'brug' tussen die hekken, over het 'riviertje' dat er dwars door het plein 'stroomt' plots :)
(ik heb ook drie keer moeten kijken)
 

·
Registered
Joined
·
346 Posts
^^ Toch niet, het gaat wel degelijk over een nieuwe "brug", die er tijdelijk is aangelegd. Als je goed kijkt, zie je dat er eerst een ophoging is geweest op de Esplanade oost en dat van de hoek van het busstation met de esplanade-oost een "brug" vertrekt naar het asfalt dat vorige week werd gegoten. Kom je dan ongeveer uit op waar de trams die voor de stationsluifel stoppen, naar links afdraaien.

Een illustratie ter verduidelijking:

Intussen is denk ik ook het probleem van Notkot opgelost: aangezien er pendelbussen komen die tram 1 tussen GSP en Flanders Expo moeten vervangen én deze bussen hetzelfde tracé volgen (heen en terug) als de tram, kunnen de halten Atheneum en Textielinstituut bediend blijven met de pendelbus. De reguliere lijnen kunnen dan via Kortrijksesteenweg en de Sterre zo hun normale weg verderzetten zonder in de Voskenslaan te hoeven passeren. Al bij al een heel mooie oplossing zonder al te veel mensen ernstig te impacteren.
 

·
Registered
Joined
·
10 Posts
Maar langs waar rijden die pendelbussen dan? Want de tramtunnel wordt toch afgesloten, enkel voor voetgangers blijft die open om de fotowand te bezichtigen las ik hier eens.
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Enkele foto's van deze voormiddag, zaterdag 07-07-2012:1.Naar jaarlijkse traditie is het Maria-Hendrikaplein vrijgemaakt van fietsenstallingen. Altijd een beetje een vreemd gevoel wanneer je plots met zo'n ruimtegevoel zit op dit plein.​2.Voor de lol, omdat het kan.​3.Een graafmachine op spoor 12, en in de verte, een oude bekende :)4.
5.
6.Er waren arbeiders bezig met het verwijderen van bekisting.​7.Mooi zicht op het einde van de oude tramtunnel.​8.
9.'k Vind het amper voorstelbaar dat dit binnenkort een stationsplein met glazen gevel en toestanden wordt, als je 't zo ziet :D10.Een ander stukje PGSP dat al afgewerkt leek, maar waar me toch iets bij afvraag: boven de tunnelmond aan de noordkant van de Timichegtunnel liggen een hoop kabels in een nogal rudimentaire kabelgoot. Voor de rest is de afwerking ook allesbehalve sierlijk... Dus dit is nog niet af. Zou hier ook iets bijzonders gezet worden zoals aan het andere eind van de tunnel?​
 

·
amai
Joined
·
2,014 Posts
Vanuit de Astridlaan. De kraan geeft aan dat je de toren hier ook vanaf een aantal plaatsen ook boven de kruinen zal kunnen zien uitsteken. Ik zal trouwens wel de enige niet zijn die vindt dat de Astridlaan ruim beneden haar potentieel zit in haar huidige staat. Maar ik heb een heraanleg van deze laan nog niet vermeld weten worden... Zou nochtans een mooie wandelpromenade zijn tussen het station en het Citadelpark, met een middenberm van dolomiet zonder parkeerplaatsen of fietsenstallingen...
Je moet die fietsen wel érgens stellen. Alle fietstenstellingen zijn nu al (letterlijk) dubbel bezet.
 

·
Registered
Joined
·
10 Posts
http://www.projectgentsintpieters.be/nieuwsarchief/p/bericht/bouw-zijarm-van-de-link1

Jij ziet duidelijk een wandelingetje van aan de schoolpoorten tot aan het perron niet zitten :)

Aangezien perron 22 en 23 dan vermoedelijk niet meer zullen worden gebruikt (in mijn hypothese), kunnen die bussen daar dus "halteren" en dan gewoon terugdraaien richting Flanders Expo.
Euhm, dat zie ik wel zitten, maar ik hoef dat niet te doen. Ik moet namelijk nog een halte verder zijn en dat is toch nét iets te ver te voet. En het is ook gewoon gezonde interesse.
 

·
Registered
Joined
·
2,356 Posts
Op 30 juli opent de tweede fase van het busstation (gedeeltelijk), wordt de tramtunnel afgesloten, gaat de voetgangerspasserelle open en komt er een nieuw busperron 24 bij. Inkorting lijn 1 en pendeldienst Flexpo staan ook aangeduid.


Bij mijn laatste speurtochtje kwam ik ook deze tegen, leuke referentie voor de komende jaren, (edit: behalve de enkele kolom onder spoor 12 dus...):

 

·
G-4-Ever
Joined
·
1,492 Posts
op dit plannetje (van site PGSP) zie je ook dat extra bruggetje -voor de bussen- liggen.Fietser gaan niet door de nieuwe tramtunnel mogen rijden. Dat belooft :nuts: ...
 

·
Registered
Joined
·
2,539 Posts
Langs waar gaan de bussen 7x naar de Zuid rijden dan?

En toch ferm hoe De Lijn bij elke verandering de kans grijpt om te frequentie naar omlaag te halen: geen bussen meer voor 6u naar Flanders Expo en de frequentie na 20u zijn naar een halfuur gebracht ipv 20 minuten. De zaterdag (!) en de zondag maar om het kwartier overdag...
 
1 - 20 of 500 Posts
Status
Not open for further replies.
Top