SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 190 Posts

·
Registered
Joined
·
6,362 Posts
Discussion Starter · #1 ·
eerder gepost door "fluimkabouter" in een andere draad

De R40 is op huidig ogenblik tegelijk de bindende en de scheidende structuur van de kernstad; ze verbindt de verschillende stadsdelen, maar vormt tevens een grote barrière voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer die de stadsring moeten kruisen.

De stadsboulevard krijgt een drievoudige functie. De stadsboulevard is de hoofdverdeelweg voor de kernstad met daarop aanwezig en aangetakt de belangrijke (verkeersgenererende) functies en parkings. De R40 krijgt een ‘boulevard’-aanleg met bomenrijen en betere, verkeersveilige oversteekpunten en fietspaden. Hij is als centrale as in de kernstad door een stevige laanstructuur landschapsbepalend; de acht groenassen takken daar op aan. De stadsboulevard is ook bindmiddel tussen de kernstadsbuurten, zowel door de aantrekkende functies die erlangs zijn gevestigd (middelgrote kantoren en handelszaken en diensten op stedelijk niveau) als door de aantrekkelijke openbare ruimten op de knopen met de hoofdstraten van buurten (aan Wondelgembrug, Brugsesteenweg, Ekkergembrug, Bijloke, Kortrijksepoort, Heuvelpoort, de nieuwe Zuidpoort, Keizerpoort, Forelstraat of Kasteellaan, Dampoort, Muidebrug), met ondertunneling van het doorgaande stadsboulevardverkeer aan Heuvelpoort en Dampoort. Bij de ontwikkeling van de stadsboulevard wordt duidelijk geopteerd voor de grote variant (langs Gasmeterlaan-Rooigemlaan), om Brugse Poort en Rabot als kansarmste wijken van de stad sterker met de rest van de kernstad en de binnenstad te kunnen verbinden en omdat het bijkomende scheidende effect langs Nieuwe Vaart veel kleiner is (bundeling lijninfrastructuur).
Op lange termijn, wanneer R4 volledig gesloten is en haar rol als rootstedelijke verdeelweg vervult, kan bekeken worden of, en in welke mate en op welke wijze, de capaciteit op de stadsboulevard R40 zou moeten en kunnen worden ingeperkt om de barrièrewerking ervan zo mogelijk nog verder terug te schroeven; tot dan behoudt de stadsboulevard zijn 2x2-profiel.

De stadsboulevard is opgebouwd uit diverse functies van stedelijk niveau tot een opgeladen en afleesbaar systeem.Deze functies worden elk met een representatieve frontgevel aan de stadsring uitgebouwd.

De stadsboulevard wordt aan Dampoort verlegd in oostelijke richting in een nieuw tracé naast de spoorberm, in een tunnel aan het Dampoortstation en Antwerpenplein en op de oostelijke oever van Handelsdok. De verlegging laat toe de complexe verkeersknoop aan Antwerpenplein te vereenvoudigen en een waardevolle openbare ruimte ten westen van het Handelsdok, een stedelijk plein aan het water, te creëren. In dit gedeelte wordt de laanbeplanting van de stadsboulevard ontdubbeld: langsheen Dok Noord en Zuid loopt een groene verbinding op het huidige tracé van R40 door. De aanleg van een aantrekkelijke nieuwe Handelsdokbrug op de stadsboulevard zorgt voor een versterking van de relatie tussen de nieuwe stedelijke ontwikkelingen ten oosten van het Handelsdok en de kernstad.

Er zijn enkele nieuw uitgebouwde zachte verbindingen tussen de deelbuurten van de kernstad in het noordelijk scharnier; deze zijn ook voor fietsers comfortabel. Zo is er een aantrekkelijke fietsersbrug over Achterdok die Ham en omgeving Afrikalaan verbindt; een onderdoorgang onder de spoorberm verbindt Sint-Macharius en het winkelcentrum van Dendermondsesteenweg (dit kan eventueel worden aangekondigd met nieuwe winkels langs de R40 aan de westelijke ingang van deze doorgang) en het nieuwe Malmarpark en er is ook een doortrekking van groenas 1 Oostakker over het Antwerpenplein.

Aantakkend aan het laankarakter van de groene stadsboulevard, worden de centrale delen van de steenwegen, tussen de R40 en de park-and-ride-plaatsen van de eerste parkeergordel, eveneens van een laanbeplanting voorzien. Deze accentueren het verblijfsgerichte karakter van de gehele kernstad en maken het wonen langs deze steenwegen een stuk aantrekkelijker.
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Ik vond niet direct een topic om dit artikel in te plaatsen, maar misschien is dit wel het beste. Men wil de functie van de R40 als stadsring extra 'boosten' door de installatie van een verkeersgeleidingsysteem... dat deze zomer al zou geïnstalleerd worden.

De Gentenaar said:
Stad gaat verkeer sturen
Nieuw 'verkeersgeleidingssysteem' leidt chauffeurs rond werken en obstakels in binnenstad

GENT - De aftandse borden die nu de P-route aanduiden en die aangeven hoeveel plaatsen er vrij zijn in de parkings, worden nog dit jaar vervangen. De 108 nieuwe elektronische borden kunnen ook het verkeer omleiden als ergens een ongeval is gebeurd of een file ontstaat.


De huidige borden dateren van 1997 en zijn intussen verouderd', zegt schepen van Mobiliteit Karin Temmerman (SP.A). De leesbaarheid laat ook te wensen over: het is niet altijd makkelijk om te zien hoeveel plaatsen er nog zijn in de parkings.

'Bovendien is het systeem ook beperkt. Het kan alleen mensen naar de parkings leiden. Met de technologische ontwikkelingen van de jongste jaren moeten we een stuk verder kunnen gaan. We gaan het parkeergeleidingssysteem uitbouwen tot een verkeersgeleidingssysteem. Dat laatste houdt in dat we die elektronische borden ook gaan gebruiken om auto's om te leiden als er werken zijn, of bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten.'

'Met de nieuwe borden willen we er ook voor zorgen dat chauffeurs die naar Gent komen, langer op de stadsring (R40) blijven. We zullen hen ontmoedigen om de P-route te volgen.', zegt Temmerman. 'Nu slibt die P-route dicht omdat ze als een soort mini-ring rond de binnenstad wordt gebruikt. De nieuwe borden zullen de chauffeurs daarom veel sneller terug richting R40 sturen.'

Zelfs op korte termijn zijn de mogelijkheden van het nieuwe elektronische bordensysteem groter dan die van het huidige, zegt Peter De Grande van het Parkeerbedrijf.

'Onze nieuwe borden zullen veruit de meest gesofisticeerde zijn van België', zegt hij. 'Ze kunnen niet alleen zeggen welke parkeerplaatsen er nog vrij zijn - iets wat ze trouwens een stuk meer in detail zullen doen dan de huidige generatie borden - er zal op de borden ook ruimte komen om tekstberichten mee te geven. Bijvoorbeeld om te melden dat de Belfortparking gesloten is omdat de ijspiste daar staat, of om te zeggen dat een bepaalde invalsweg afgesloten is door werken.'

Schepen Temmerman droomt ervan om tegen 2011 of 2012 het orgelpunt te zetten achter het nieuwe verkeersgeleidingssysteem. 'Op dat ogenblik moet het mogelijk zijn om op ieder moment heel dat systeem aan te passen aan wat er ook maar gebeurt in de stad. Stel dat de Kortrijksepoortstraat helemaal geblokkeerd staat door een file, dan zullen automobilisten dat te lezen krijgen en meteen ook geïnformeerd worden over alternatieven om die file te mijden. Idem als er ergens een ongeval gebeurd is. Op dat ogenblik zal iets wat nu nog een veredeld wegwijzersysteem is, uitgroeien tot een belangrijk hulpmiddel om het verkeer in de stad te beheersen.'

Technisch zal dat al bijzonder snel kunnen, zegt Peter De Grande. 'Maar dan moet er eerst wel een Verkeerscentrum worden uitgebouwd dat het verkeer in de stad constant in de gaten houdt. Daarover wordt gepraat met de Vlaamse Gemeenschap. Die heeft immers plannen om in Gent een Verkeerscentrum uit te bouwen voor het autosnelwegennet in heel Oost- en West-Vlaanderen - zoals er nu al één bestaan in Antwerpen. We hopen ons Gents stadswegensysteem daarop te kunnen aansluiten.'

De nieuwe borden worden dit jaar nog geplaatst, vermoedelijk vlak na de Gentse Feesten. De stad Gent trekt er 4,5 miljoen euro voor uit.
klik

Toch blijft het in mijn ogen wachten op de tunnel Kasteellaan-Afrikalaan en de Handelsdokbrug voor de R40 als een volwaardige gesloten kleine stadsring kan fungeren, want het rond punt aan Dampoort is en blijft voorlopig nog een echte hel die de R40 in het Oosten van het centrum echt onaantrekkelijk maakt - voor om het even welke vervoersvorm.
 

·
Registered
Joined
·
92 Posts
Ik had deze thread nog niet gelezen, interessant. Die tunnel onder de dampoort is idd heel belangrijk om heel dat kluwen daar te ontwarren. Ook die tunnel onder de ring van de kasteellaan naar sint-amandsberg klinkt goed, ik rijd daar elke dag voorbij met nog tientallen andere fietsers en dat is geen pretje. Zijn er concrete plannen voor die dampoorttunnel? Want ik hoor daar al langer over spreken maar het lijkt precies geen prioriteit te zijn...

Over dat geleidingssysteem; lijkt met positief. Eigenlijk vind ik dat de ring de P-route moet zijn. Is het niet mogelijk om voor elke parking 1 weg ernaartoe en een weg ervanaf te gebruiken en de ring als P-route te gebruiken?
Ze hadden beter gewoon die parkings buiten de ring gebouwd in plaats van midden in het centrum, maar bon, de liberalen hadden al het mobiliteitsplan moeten slikken zeker...
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Het is de bedoeling, dacht ik, van op termijn ook buiten de ring parkings aan te leggen - Park & Rides. Op dit moment zijn die er in Oostakker en op Flanders Expo. Maar daar schort nog veel aan. Bovendien liggen die zelfs al te ver van het centrum om echt aantrekkelijk te zijn. Ik denk dat het de bedoeling van de geleidingssysteem om de huidige P-route in beland te doen inboeten en in de plaats de R40 haar functie van stadsring te doen vervullen.

De tunnel Kasteellaan-Afrikalaan en het verleggen van de R40 van Dok Noord & Dok Zuid naar de Afrikalaan door de bouw van de Handelsdokbrug is een onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van de Oude Dokken (u weet wel, van OMA). De uitvoer ervan is wel een gewestzaak. De stad kan enkel met haar vingers draaien (en lobbyen, natuurlijk) en wachten tot de Vlaamse Overheid hier geld voor vrijmaakt, zodat de Oude Dokken eindelijk ook ontwikkeld kunnen worden.
 

·
Registered
Joined
·
227 Posts
OMA had dacht ik een viaduct voorgesteld die naast de sporen zou moeten komen te liggen, in plaats van een dure tunneloplossing. Maar om tot een duurzame oplossing te komen zouden ze beter eerst de hele dampoort herbedenken, want alleen een viaduct lost niets op voor de rest van het verkeer aldaar.
Een zeer positief punt van de viaductoplossing zal wel zijn dat er dan een nieuw dampoortstation zal moeten gebouwd worden!
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Een nieuw dampoortstation zal zich sowieso opdringen als de Oude Dokken eenmaal geen haven- maar stadsgebied zullen zijn.

En ik dacht dat OMA achteraf het viaduct had bedacht als alternatief voor het eerder voorgestelde idee voor een tunnel - als een financieel haalbaarder alternatief. Nu, een viaduct zou ik ontzettend lelijk vinden, en alleen al daarom vind ik het geen optie. Kijk naar de R40 langs Ledeberg: da's toch echt geen zicht... en comfortabel en veilig is het al evenmin.

De Dampoort zou naar mijn gedacht ook al minder druk zijn mocht de R4 niet die gekke lus naar Zelzate maken, maar gewoon via de al eeuwig geplande, maar nooit gefinancieerde Sifferverbinding een mooie cirkel vormen in plaats van die rare fallus die het nu is... Heel die coté van Gent schreeuwt eigenlijk al zo lang om een hertekening van de verkeersinfrastructuur, maar het geld blijft uit.
 

·
Registered
Joined
·
227 Posts
dampoort

bwa die viaduct zou niet zo hard opvallen als ze hem tegen het spoorviaduct aan bouwen, en de bogen van het spoorviaduct gewoon doortrekken onder het nieuwe viaduct.
heb het efkes gevisualiseerd, en direct ook het geplande fietspad naast de spoorbedding er bij getekend en de lege gaten (er zijn er veel daar)ingevuld.hoe er daar nu uitziet s'nachts

mét de nieuwe viaduct
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Aan Dampoort zelf zou zo'n viaduct inderdaad niet opvallen, maar de helling naar dat viaduct zou in de Kasteellaan - met haar vrij gaaf bewaarde 19e eeuwe gevelrij - echt wel storend zijn. Dat zou je kunnen oplossen door de helling te verplaatsen naar het niemandsland voor het station, maar dat zou dan wsl een ingewikkelde wirwar worden en bovendien verlies je dan ook een flink stuk grond dat anders ontwikkeld zou kunnen worden voor stadsverdichting. Bovendien hypothekeer je zo de mogelijkheid om een extra spoor te leggen - ge weet maar nooit of ze in de komende decennia nog iets gaan maken van die lightrail Gent-Terneuzen.

De Kasteellaan is breed genoeg om een tunnelingang in te voorzien. En uiteindelijk gaat het om een afstand van een goeie 700 meter, wat toch niet zodanig veel is dat het absoluut ondraaglijk is qua kost...

Ik vind dat er resoluut moet gekozen worden voor de tunneloplossing, en dat er zo snel mogelijk werk moet gemaakt worden van de Handelsdokbrug. De Oude Dokken zijn de zwakste schakel in de R40 en vormen m.i. de grootste hinderpaal om de kleine ring te gebruiken voor hetgeen waarvoor ze bedoeld is.
 

·
Urban Explorer
Joined
·
1,094 Posts
Stad gaat verkeer sturen
Nieuw 'verkeersgeleidingssysteem' leidt chauffeurs rond werken en obstakels in binnenstad

GENT - De aftandse borden die nu de P-route aanduiden en die aangeven hoeveel plaatsen er vrij zijn in de parkings, worden nog dit jaar vervangen. De 108 nieuwe elektronische borden kunnen ook het verkeer omleiden als ergens een ongeval is gebeurd of een file ontstaat.


De huidige borden dateren van 1997 en zijn intussen verouderd', zegt schepen van Mobiliteit Karin Temmerman (SP.A). De leesbaarheid laat ook te wensen over: het is niet altijd makkelijk om te zien hoeveel plaatsen er nog zijn in de parkings.

'Bovendien is het systeem ook beperkt. Het kan alleen mensen naar de parkings leiden. Met de technologische ontwikkelingen van de jongste jaren moeten we een stuk verder kunnen gaan. We gaan het parkeergeleidingssysteem uitbouwen tot een verkeersgeleidingssysteem. Dat laatste houdt in dat we die elektronische borden ook gaan gebruiken om auto's om te leiden als er werken zijn, of bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten.'

'Met de nieuwe borden willen we er ook voor zorgen dat chauffeurs die naar Gent komen, langer op de stadsring (R40) blijven. We zullen hen ontmoedigen om de P-route te volgen.', zegt Temmerman. 'Nu slibt die P-route dicht omdat ze als een soort mini-ring rond de binnenstad wordt gebruikt. De nieuwe borden zullen de chauffeurs daarom veel sneller terug richting R40 sturen.'

Zelfs op korte termijn zijn de mogelijkheden van het nieuwe elektronische bordensysteem groter dan die van het huidige, zegt Peter De Grande van het Parkeerbedrijf.

'Onze nieuwe borden zullen veruit de meest gesofisticeerde zijn van België', zegt hij. 'Ze kunnen niet alleen zeggen welke parkeerplaatsen er nog vrij zijn - iets wat ze trouwens een stuk meer in detail zullen doen dan de huidige generatie borden - er zal op de borden ook ruimte komen om tekstberichten mee te geven. Bijvoorbeeld om te melden dat de Belfortparking gesloten is omdat de ijspiste daar staat, of om te zeggen dat een bepaalde invalsweg afgesloten is door werken.'

Schepen Temmerman droomt ervan om tegen 2011 of 2012 het orgelpunt te zetten achter het nieuwe verkeersgeleidingssysteem. 'Op dat ogenblik moet het mogelijk zijn om op ieder moment heel dat systeem aan te passen aan wat er ook maar gebeurt in de stad. Stel dat de Kortrijksepoortstraat helemaal geblokkeerd staat door een file, dan zullen automobilisten dat te lezen krijgen en meteen ook geïnformeerd worden over alternatieven om die file te mijden. Idem als er ergens een ongeval gebeurd is. Op dat ogenblik zal iets wat nu nog een veredeld wegwijzersysteem is, uitgroeien tot een belangrijk hulpmiddel om het verkeer in de stad te beheersen.'

Technisch zal dat al bijzonder snel kunnen, zegt Peter De Grande. 'Maar dan moet er eerst wel een Verkeerscentrum worden uitgebouwd dat het verkeer in de stad constant in de gaten houdt. Daarover wordt gepraat met de Vlaamse Gemeenschap. Die heeft immers plannen om in Gent een Verkeerscentrum uit te bouwen voor het autosnelwegennet in heel Oost- en West-Vlaanderen - zoals er nu al één bestaan in Antwerpen. We hopen ons Gents stadswegensysteem daarop te kunnen aansluiten.'

De nieuwe borden worden dit jaar nog geplaatst, vermoedelijk vlak na de Gentse Feesten. De stad Gent trekt er 4,5 miljoen euro voor uit.

HOE ZIT HET HIER NU MEE?

De Gentse Feesten zijn al enkele weken gepasseerd, maar heb nog nergens vervangingen gezien van de oude borden.
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Stadsboulevard verliest zijn bloesems


GENT - De Japanse kerselaars op de IJzer- en de Charles de Kerchovelaan staan in bloei, maar dat is wellicht voor het laatst. Als in 2010 de Kortrijksesteenweg wordt heraangelegd, wordt ook het kruispunt met de stadsring aangepakt en verdwijnen de twee kleine parkjes die daar in de middenberm liggen.

'De bomen zijn ziek', zegt schepen van Mobiliteit Karin Temmerman (SP.A) daarover. 'Bovendien moet de middenberm van de stadsring daar een stuk smaller worden.' Er komt op dat kruispunt immers een toeritdosering die op piekmomenten auto's ophoudt die vanop de stadsring stadinwaarts willen rijden, zodat de tram vrije doorgang krijgt op de as Kortrijksesteenweg-Kortrijksepoorstraat. Om te vermijden dat de wachtende auto's de hele stadsring blokkeren, moet er op die ring een extra wachtstrook komen. Daarvoor worden de twee middenbermparkjes gevoelig ingekrompen.

'Een jammere zaak voor de buurt', vindt gemeenteraadslid Carl De Decker (Open VLD) die de kwestie aankaartte. 'De Japanse kerselaars gaven toch extra cachet aan de boulevard. Ik heb nog het voorstel gelanceerd om toch enkele nieuwe Japanse kerselaars aan te planten, maar blijkbaar vindt de Groendienst dat die bomen niet geschikt zijn voor in de stad.' (tod)


Carl De Decker bij de bloeiende Japanse kerselaars op de Charles de Kerchovelaan.fvv

De Gentenaar, 24-04-2009​Oud nieuws, ik had dit al eens gepost in het topic over Project-Gent-Sint-Pieters, want de heraanleg van de Kortrijksesteenweg en ook van dit kruispunt werd blijkbaar ook daarin gekaderd. Dat die bomen plots ziek zijn, geloof ik niet echt. Ik ben geen boomkundige, maar ze staan nu toch wel héél gezond roze en bloeiend te wezen. De plantsoentjes mogen weg, daar heb ik geen problemen mee, maar die bomen waren (zijn) voor de rest wel iets koddigs :)

Hopelijk verzwelgen hun opvolgers het uitzicht op de fontein van Ch. De Kerckhove niet :(
 

·
Proud Belgian
Joined
·
1,830 Posts
Ik ken die straten nu wel niet, maar dat zag er toch wel mooi uit. De bomen worden dus niet vervangen?

Ook wel een vreemde gedachte van de Groendienst dat Japanse kerselaars niet in de stad passen. Ook al bloeien ze maar een heel beperkte tijd, eenmaal in bloei zijn ze echt wel prachtig.
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
^^ Ze worden vervangen door esdoorns. En inderdaad, het is een rare gedachte. Er staan zo veel Japanse kerselaars in onze steden (allez ja, in Gent staan er behoorlijk wat, dus elders zal dat ook wel zo zijn)... Ik had altijd gedacht dat het juist typische stadsbomen waren :nuts:

Op deze pagina kan je een filmpje bekijken waarin de hele heraanleg van de Elizabethlaan, Kortrijksesteenweg, Ijzerlaan en Ch. De Kerckhovelaan wordt voorgesteld.

Het is trouwens wel een merkwaardig stukje stadsring. Je ziet het altijd als je met tram 1 van het station naar de Korenmarkt (of omgekeerd) reist. Als het goede weer van't weekend doorzet, zal ik er een paar fotootjes van proberen te maken.
 

·
Registered
Joined
·
628 Posts
Dit zal ongetwijfeld het statige karakter van de Charles De Kerckhovelaan aantasten. Mogelijk zelfs herleiden tot een ordinaire stadsautostrade. Net zoals de schaalbrekende flatgebouwen tussen de prachtige herenhuizen dat nu al doen. Zulke keurig aangelegde parkjes worden bovendien uitermate zeldzaam. Besparingen bij de groendienst? Of wint koning auto het werkelijk opnieuw van een zeldzaam lapje groen?

Hopelijk valt de heraanleg in werkelijkheid een beetje mee.
 

·
Moderator
Joined
·
13,521 Posts
Ik dacht dat het vooral te maken had met het systeem van toeritdosering voor de Kortrijksepoortstraat dat men wil realiseren. Om de tram sneller in het centrum te krijgen, zouden auto's die van de R40 naar de Kortrijksepoortstraat willen afslaan dan langer voor het rood licht moeten blijven staan. Om te voorkomen dat dat zou leiden tot opstropping van het autoverkeer op de kleine ring moet er een afslagstrook bijkomen, en daarvoor is dat plantsoen te breed.

Het is voor de rest wel perfect mogelijk om een statige laan te hebben zonder zo'n plantsoen met kronkelige vijvertjes en honderd verschillende kleuren aan bloemen, maar mét bomen. De Begijnhoflaan bvb. is ondanks het drukke autoverkeer nog best een aangename laan om langs te lopen:


De Drongensesteenweg is ook voor een deel zo, maar dan zonder tramsporen tussen de bomen (moet vroeger wel zo geweest zijn, denk ik), en die middenberm is wat smaller - maar het blijft daardoor wel een mooie groene laan, weliswaar zonder bebouwing errond, in dat geval.
 

·
Registered
Joined
·
2,756 Posts
Die kerselaars zijn misschien ziek: en dan? Hoe kan een boom langs de ringlaan gezond zijn? De hellende tuin met rotspartijen en Japanse kerselaars op de middenberm dateert van 1957. Als compensatie voor de verbreding van de Charles de Kerchovelaan en de verminking van het Citadelpark hogerop? Die middenbermtuin is al jaren een doorn in het oog van de Groendienst die de vormgeving ervan veel te “arbeidsintensief” vindt, zeker op die –verkeerde- plek. Wellicht past dit ook niet helemaal in het plaatje “Culturele kilometer” dat het SMAK en het STAM moet verbinden. Overigens heeft het stadsbestuur een hekel aan ontoegankelijk «kijkgroen», dat dan ook systematisch wordt verwijderd (Korenlei) of vervangen (Appelbrugparkje, Braunplein). De Begijnhoflaan? Dat is het laatste restje Gentse “boulevard” (met de Nieuwewandeling) zoals het ooit overal was en dat men waar het kan tracht te herstellen. De Albertlaan is een voorbeeld, en onlangs nog werden bomen toegevoegd in het midden van de Rooigemlaan.
 

·
Registered
Joined
·
6,495 Posts
Dit zal ongetwijfeld het statige karakter van de Charles De Kerckhovelaan aantasten. Mogelijk zelfs herleiden tot een ordinaire stadsautostrade. Net zoals de schaalbrekende flatgebouwen tussen de prachtige herenhuizen dat nu al doen. Zulke keurig aangelegde parkjes worden bovendien uitermate zeldzaam. Besparingen bij de groendienst? Of wint koning auto het werkelijk opnieuw van een zeldzaam lapje groen?
.
Echt triestig inderdaad voor een stad dat zachte weggebruikers en OV wil bevoordelen. In werkelijkheid wijkt nog steeds veel groen voor asfalt, niet alleen op de stadsring!
 
1 - 20 of 190 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top